інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Регуляторні акти ДКЦПФР за 2008 рік

Упродовж 2007 року Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (далі – ДКЦПФР) було розроблено 74 регуляторних акти.
Найбільш важливими з точки зору впливу на діяльність учасників фондового ринку, його функціонування та подальшого розвитку, на думку редакції бюлетеня "Фінансовий ринок України", є такі рішення ДКЦПФР:
"Про внесення змін до Положення про порядок сертифікації фахівців з питань фондового ринку" від 15.07.2008 № 774. (Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 12.09.2008 № 177.)
"Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку". (Рішення від 03.11.2008 № 1302. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 17.11.2008 № 223.)
"Про затвердження Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку". (Рішення від 19.08.2008 № 977. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії).
"Про затвердження Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі". (Рішення від 14.03.2008 № 241. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 18.01.2008 № 11. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.05.2008 за № 449/15140.)
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів". (Рішення від 21.10.2008 № 1226. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії).
"Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії". (Рішення від 25.1.2008 № 1393. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії).
"Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність". (Рішення від 02.12.2008 № 1434. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії).
"Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж" (щодо біржового курсу). (Рішення від 06.10.2008 №1110. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2008 за № 1082/15773).
"Про внесення змін до Положення про стандартну (типову) форму бланка заставної, 04.09.2003 № 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003р. за № 857/8178". (Рішення від 11.06.2008р. № 648. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 25.06.2008р. № 121. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2008р. за № 1249/15940).
"Про затвердження Положення про Порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення випуску, погашення сертифікатів фонду операцій". (Рішення від 11.11.2008р. №1332. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 28.05.2007р. № 100).
"Про затвердження Порядку формування (ведення) Державного реєстру випусків цінних паперів". (Рішення від 24.09.2008 року №1191. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 19.05.2008 р. №94).
"Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємства та їх обігу" (Рішення від 21.05.2008 року № 505. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 24.12.2007 р. №248. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2008 року за № 616/15307).
"Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою" (Рішення від 28.10.2008 року №1242. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 06.08.2008 р. №151. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2008 року за №1144/15835).
"Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів" від 18.08.08 №921. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 3.06.2008 року №129. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 року за №859/15558.
"Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками ринку цінних паперів норм законодавства на ринку цінних паперів". Рішення від 02.12.2008 року № 1413. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 23.12.2008 № 249.
"Порядок розкриття інсайдерської інформації". Рішення від 01.04.2008р. №313. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 22.09.2008 № 183. Рішення Комісії від 22.07.2008р. № 792, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.09.2008 № 867/15558.
"Про подання інформацій до Комісії управителями іпотечним покриттям". Рішення від 25.07.2008р. №799. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 05.08.2008 № 150. Рішення Комісії від 25.11.2008р. №1377. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.12.2008 № 1222/15913.
"Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії". Рішення від 27.12.2007 №2342. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28.01.2008 за №59/14750.
"Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами". Рішення від 23.04.2008 № 348. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.05.2008 за №439/15130.
"Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності". Рішення від 23.04.2008 № 349. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.05.2008 за №440/15131.
"Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду". Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 20.05.2008р. №95. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 12.09.2008р. №841/15532.
"Про затвердження типового договору про андерайтинг". Рішення від 25.07.2008р. №834. Опубліковано у "Відомостях ДКЦПФР" від 12.08.2008р., №155. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.12.2008 №1221/15912.
"Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999". Рішення від 24.01.2008 № 50. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 02.10.2007 №189. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2008 за № 167/14858.
"Про затвердження змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000". Рішення від 16.12.2008 № 1454. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 16.05.2008 №93. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.01.2009 за № 25/16041.
"Про затвердження змін та доповнень до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі". Рішення від 18.02.2008 № 112. у Віснику "Цінні папери України" від 08.11.2007 №216.
"Затвердження змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів". Рішення від 27.05.08 №546. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 4.07.2008 №585/15276.
"Про затвердження Положення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів і Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів". Рішення від 09.12.2008 № 1435. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 08.11.2007 №216.
"Про затвердження Порядку проведення конвертації випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції". Рішення від 23.12.2008 № 1539. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 31.12.2008 №255.
"Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі у бездокументарну форму. Рішення від 29.08.2008 № 955. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 30.01.2008 №19. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 03.11.2008 за № 1066/15757.
"Щодо визначення дати складання реєстру власників цінних паперів для забезпечення проведення загальних зборів". Рішення від 15.01.2009 № 6. Опубліковано у Віснику "Цінні папери України" від 06.11.2008 №216.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"