інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Загальний огляд діяльності підрозділів зі збору фінансової інформації в деяких країнах світу*

FinСЕN (США)
Правоохоронна мережа по боротьбі з фінансовими злочинами – FinСЕN – була створена 25 квітня 1990 року згідно з указом Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки №105-80.
FinСЕN є зв’язковою ланкою між правоохоронними, фінансовими та регуляторними установами. Як головний орган Міністерства фінансів США по боротьбі з відмиванням грошей, FinСЕN поєднує зусилля урядових та приватних установ у пошуку шляхів запобігання фінансовим злочинам та їх розслідування. Завдання FinСЕN полягає у організації діяльності у галузі запобігання та виявлення руху коштів, отриманих незаконним шляхом, та наданні правоохоронним установам на федеральному рівні, рівні штатів та місцевому рівні необхідних засобів та експертних знань, необхідних для боротьби з відмиванням коштів.
У співпраці з фінансовими установами та регуляторними структурами FinСЕN визначає політику та нормативну базу для протидії та виявлення фактів відмивання грошей. FinСЕN використовує законодавство у сфері боротьби з відмиванням коштів – Тіtlе 31, U.S. Соdе, Sесtіоns 5311-5330 [thе Ваnс Sесгесy Асt (ВSА)], яке передбачає здійснення банками та іншими фінансовими установами звітування та ведення обліку. Такий облік дає можливість слідчим натрапити на слід злочинця або його активів. ВSА також передбачає повідомлення про підозрілі грошові операції, на основі яких можуть проводитися розслідування.
FinСЕN проводить аналіз можливих порушень зазначених законодавчих положень (Тіtlе 18, и.5. Соdе, Sесtіоns 1956 аnd 1957) і федеральних законодавчих актів про боротьбу з відмиванням грошей. FinСЕN надає інформаційну та аналітичну підтримку слідчим, використовуючи сучасну технологію збору інформації, яка надходить з різних джерел. Ця інформація надається слідчим та регуляторним органам на федеральному рівні, рівні штатів, місцевому та міжнародному рівнях у вигляді звітів. Звіти допомагають їм проводити розслідування та розробляти стратегічні напрями боротьби з відмиванням грошей.

ТRАСFIN (Франція)
ТRАСFIN, який утворено постановою уряду від 9 травня 1990 року, є спеціалізованим підрозділом, який проводить і координує в разі необхідності розслідування і адміністративні заходи з метою виявлення правопорушників, які вчиняють злочини, пов’язані зі створенням незаконних фінансових мереж як на національному, так і на міжнародному рівнях.
ТRАСFIN отримує і аналізує повідомлення про підозрілі операції, що надходять від фінансових установ Франції, які зобов'язані робити такі повідомлення. Таким чином, цей орган функціонує як фільтр між приватними фінансовими установами і судовими органами/прокуратурою. У разі виявлення в отриманих повідомленнях ознак, що можуть свідчити про відмивання грошей, ТRАСFIN може передавати таку інформацію до Національної прокуратури.
ТRАСFIN займається питаннями боротьби з відмиванням грошей, отриманих від торгівлі наркотиками та організованої злочинності. Цей орган не є слідчим органом, а швидше - структурою централізованого збору інформації, яка відповідає за отримання від фінансових установ повідомлень про підозрілі фінансові операції і аналіз отриманих даних.
Для здійснення поставлених перед ТRАСFIN завдань цій структурі надано такі повноваження:
- вона може блокувати проведення підозрілої фінансової операції строком на 12 годин;
- вона може вимагати від фінансових установ надати додаткову інформацію про конкретні операції, які визнано підозрілими;
- вона може звертатися за інформацією до інших джерел, зокрема, архівів правоохоронних органів та урядових реєстрів, а також реєстрів іноземних офіційних установ;
- вона може передавати достовірну інформацію про підозрілу фінансову діяльність французьким судовим органам для подальшого розслідування і притягнення винних до відповідальності.
ТRАСFIN закріпила два координатори за кожним з 4 000 банків і фінансових установ Франції. Один координатор відповідає за збір і передачу повідомлень про підозрілі операції до ТRАСFIN. Такі повідомлення можуть бути як усними, так і письмовими. Інший координатор служить контактною особою для реагування на звернення до ТRАСFIN за додатковою інформацією. Особи та організації, які не підпадають під визначення “фінансова установа” згідно з французьким законодавством, але які все ж зобов’язані дотримуватися вимог щодо повідомлення про підозрілу фінансову діяльність, передають таку інформацію безпосередньо до Національної прокуратури.

МОТ (Нідерланди)
МОТ було створено 1 лютого 1994 року відповідним законом (Wet Меlding Ongebruikelijke Тransacties). Цей закон було прийнято з метою приведення законодавства Нідерландів у відповідність з Директивою Європейського Співтовариства від 1991 року про відмивання грошей, яка в свою чергу грунтувалася на рекомендаціях Робочої групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF). Сім із сорока рекомендацій FАТF покладені в основу зазначеного голландського закону, яким створено МОТ.
Мета цього закону – забезпечити дотримання законності фінансовими установами шляхом запобігання випадків відмивання грошей і боротьби з цим явищем. МОТ є адміністративним органом, який в організаційному плані підпорядкований Міністерству юстиції Нідерландів і контролюється ним. Основне завдання цієї структури – отримання повідомлень про незвичайні операції.
У законі, яким створено МОТ, “незвичайною операцією” називається операція, окремі аспекти якої відповідають визначеним показникам. Вибір поняття “незвичайна”, а не “підозріла” щодо операцій, про які слід повідомляти, був зроблений свідомо. Намір полягав у тому, щоб зробити систему повідомлення якомога об’єктивнішою. У фінансових установах, які зобов’язані повідомляти про “підозрілі” операції, ситуація складатиметься так, що касири виконуватимуть по суті поліцейські функції. На думку законодавців, така ситуація є неприйнятною. Тому було створено МОТ, завдання якого полягає у визначенні чи повідомленні про операцію, що містить підозрілі ознаки, в той час як фінансова установа вирішує тільки те, чи операція є “незвичайною” відповідно до визначеного переліку показників.
Згідно з положеннями закону, яким створено МОТ, правоохоронними реєстрами і нормами МОТ про збереження конфіденційності інформації, ця структура має такі функції та обов’язки:
- визначення того, чи повідомлення про незвичайні операції містять підозрілі ознаки, і передача таких повідомлень до Національної прокуратури;
- перевірка суб'єктів відмивання грошей і вимога щодо повідомлення про операції;
- надання рекомендацій щодо запобігання відмивання грошей і боротьби з ним для підприємницьких структур, які надають фінансові послуги;
- надання інформації про відмивання грошей фінансовим установам і їхнім клієнтам, слідчим і прокурорським органам, громадськості Нідерландів, міністерствам юстиції та фінансів, а також іноземним органам - партнерам МОТ;
- підтримка зв’язків з іноземними правоохоронними і неправоохоронними органами, які мають повноваження аналогічні повноваженням МОТ;
- публікація річного звіту Міністру юстиції і передача його Міністру фінансів для інформації.
Як організація, що відповідає за дотримання публічного порядку, МОТ підтримує важливі зв'язки з наглядовими відомствами у фінансовому секторі Нідерландів, а також тісно співпрацює зі службою економічної розвідки (Есоnоmishe Соntrole Dienst - ЕСD) у справах, пов’язаних з певними економічними злочинами.

FIРО (Швеція)
NFIS була створена в березні 1993 року згідно з рішенням шведського парламенту. Вона підзвітна безпосередньо Комісару Національної поліції. Закон про боротьбу з відмиванням грошей було прийнято парламентом 2 липня 1993 року і він набрав чинності 1 січня 1994 року. З метою вжиття більш жорстких заходів боротьби з відмиванням грошей було створено слідчу комісію з питань боротьби з відмиванням грошей була створена.
Завданням NFIS є одержання інформації стосовно підозрілих операцій від фінансових установ, нагляд за якими здійснює орган фінансового нагляду (FSА). Ця інформація реєструється, порівнюється з іншою наявною інформацією, аналізується. Основна мета полягає в тому, щоб визначити, чи не приховуються за фінансовими операціями злочинні дії, та передати цю інформацію поліції та прокуратурі, які й мають проводити розслідування. NFIS також забезпечує підтримку розслідувань на запити від відповідних органів. Ця служба намагається ефективно взаємодіяти з іншими національними відомствами та подібними структурами в інших країнах.

SЕРВLАС (Іспанія)
Комісія SЕРВLАС була створена 28 грудня 1993 року внаслідок прийняття парламентом Іспанії Закону № 30991 (№ 19/1993) про спеціальні заходи щодо запобігання відмиванню грошей. Цей закон є адаптацією Директиви Європейського Союзу 91/308/ЕЕС стосовно фінансових установ. Цей закон покликаний запобігати відмиванню грошей та перешкоджати діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей. Закон відповідає директиві ЄС та стосується тільки тих випадків відмивання доходів від незаконних видів діяльності, які часто легко можуть виявлятися самими фінансовими установами, а саме торгівля наркотиками, тероризм, організована злочинність. Крім повноважень передбачених законом, Комісія також має повноваження, надані їй п. 1 статті 17 закону № 40/1979 від 10 грудня 1979 року про “Контроль за обмінними операціями”.

SЕРВLАС має такі функції:
- координація і забезпечення ефективності заходів, спрямованих на запобігання використанню фінансової системи чи інших видів підприємницької діяльності для відмивання грошей, запобігання вчиненню фінансових злочинів і адміністративних правопорушень при здійсненні фінансових операцій з іншими країнами;
- співпраця зі службами та підрозділами безпеки держави і автономних регіонів, координація слідчих та превентивних заходів, що здійснюються іншими державними органами, уповноваженими займатися діяльністю за зазначеними вище напрямами;
- координація співробітництва з цих питань між урядом та організаціями, що представляють фінансові установи та інші підприємства, до яких застосовується цей закон;
- забезпечення якомога ефективнішої допомоги з цих питань судовим органам, прокуратурі і судовій поліції;
експертиза законопроектів, що стосуються будь-яких аспектів, пов'язаних з цим законом;
- подання Міністерству економіки та фінансів рекомендацій щодо санкцій, які мають затверджуватися самим міністерством чи Радою Міністрів;
- виконання інших функцій, покладених на SЕРВLАС чинними законами.

МF – UPPD (Словенія)
Управління з питань запобігання відмиванню грошей - це орган, який належить до Міністерства фінансів. Він почав свою діяльність 1 січня 1995 року на підставі закону Словенії про запобігання відмиванню грошей. Цей закон набрав чинності 7 липня 1994 року.
Управління з питань запобігання відмиванню грошей діє як пункт обміну інформацією між фінансовими установами з одного боку та правоохоронцями з іншого. Основним його завданням е збір, передача та аналіз даних, які надходять від організацій, що, згідно з положеннями закону про запобігання відмиванню грошей, мають повідомляти про всі операції з готівкою, сума яких перевищує 42 000 ВЕМ, а також про всі підозрілі операції, незалежно від їх суми.
Управління також може призупиняти операції (на 48 годин), якщо є підстави вважати, що відбувається відмивання грошей. В такому випадку управління має повідомити про це компетентні органи.
Існує особлива угода про обмін інформацією між Управлінням та Міністерством внутрішніх справ. Управління має повноваження повідомляти поліцію про всі підозрілі операції, після чого поліція передає данні про осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей.
Кримінальний суд зобов’язаний повідомляти Управління про те, скільки справ, пов’язаних з відмиванням грошей, перебуває на розгляді в судах, і на якій стадії розгляду вони знаходяться. Управління має повідомляти державну прокуратуру (а також поліцію) про кожен випадок відмивання грошей, якщо існують підстави для відкриття кримінальної справи.
Управління працює спільно з іншими державними органами над розробкою законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей та інших фінансових питань і в разі необхідності взаємодіє з рядом органів фінансового нагляду.
Управління взаємодіє з приватними установами (обмінними пунктами, банками тощo) через організацію процесу запобігання відмиванню грошей і просвітницьку роботу в цій галузі.

Кeskursrikospoliisi/Rahanpesun selvittelykesus (Фінляндія)
У Фінляндії кримінальна відповідальність за відмивання грошей була введена 1 березня 1994 року. Незадовго до цього було створено відділ збору інформації про відмивання грошей Національного бюро розслідувань (NВІ). Цей відділ є структурним підрозділом Управління кримінальної розвідки NВІ.
У Фінляндії кредитні установи зобов'язані повідомляти орган фінансового нагляду про підозрілі випадки, що можуть свідчити про відмивання грошей. Страхові компанії та агентства повинні повідомляти про такі випадки Міністерство соціального захисту та охорони здоров’я. Орган фінансового нагляду і Міністерство соціального захисту та охорони здоров’я повинні повідомляти про випадки можливого відмивання грошей органи досудового слідства.
На практиці орган фінансового нагляду і Міністерство соціального захисту та охорони здоров’я передають інформацію до відділу збору інформації про відмивання грошей NBI. Якщо підозри підтверджуються у ході додаткового розслідування, проведеного цим відділом, то справа передається до поліцейського відділу, який проводить фактичне досудове слідство. Після досудового слідства у разі необхідності справа передається для винесення обвинувачень і на розгляд до суду.

ØKOKRIM/Ívitvaskingsenheten (Норвегія)
ØKOKRIM був створений у січні 1989 року парламентом Норвегії за пропозицією Міністерства юстиції Норвегії. Це незалежний орган слідства та прокурорського нагляду, підпорядкований безпосередньо Генеральному прокурору.
Основним завданням ØKOKRIM є “підвищення рівня розкриття і покарання за економічні злочини та злочини проти довкілля в Норвегії з метою запобігання вчиненню таких злочинів”. ØKOKRIM досягає цього трьома шляхами:
- розслідування, висунення обвинувачень та притягнення до відповідальності у справах, порушених цим відділом;
- допомога місцевій поліції і прокуратурі;
збір і аналіз інформації.
В межах своєї компетенції, ØKOKRIM має повноваження збирати і аналізувати інформацію; розслідувати серйозні кримінальні справи і притягувати по них до відповідальності, зокрема, справи, пов’язані з відмиванням грошей; оцінювати потреби у спеціальній підготовці та інших заходах необхідні для підвищення кваліфікації поліції; надавати допомогу в проведені цих заходів.
ØKOKRIM відповідає за отримання повідомлень про підозрілі операції від фінансових установ згідно зі статтею 2-17 Закону про фінансові послуги від 10 червня 1988 №40.
ØKOKRIM є головним національним правоохоронним органом, що займається боротьбою з економічною злочинністю, включаючи відмивання грошей. Що стосується системи правосуддя, то ØKOKRIM є головним органом прокурорського нагляду у своїй сфері, оскільки згідно із законодавством Норвегії регуляторні урядові органи не мають повноважень притягувати до відповідальності. Складні справи можуть передаватися до ØKOKRIM. У таких випадках, до висунення обвинувачень, ØKOKRIM та регуляторний орган проводять неформальні зустрічі щоб з’ясувати, чи справа має передаватися до місцевої поліції, чи до ØKOKRIM. Приватні установи можуть передавати інформацію до ØKOKRIM, але вона має право відмовити у порушенні справи і передати її місцевій поліції чи прокуратурі.
З питань боротьби з відмиванням грошей ØKOKRIM співпрацює з Кredittilsynet (норвезька версія SЕС) і підтримує тісні зв’язки з банківськими установами щодо питань, пов’язаних з повідомленням про підозрілі операції. Спільно з Норвезькою банківською асоціацією ØKOKRIM підготував відеоматеріал на цю тему.

СТIF/СFІ (Бельгія)
СТIF/СFІ створено 1 грудня 1993 року згідно із законом від 11 січня 1993 року. Ця організація є незалежним адміністративним органом, підзвітним міністерству юстиції та міністерству фінансів Бельгії.
Завдання СТIF/СFІ полягає в отриманні та аналізі всіх повідомлень про підозрілі операції від фінансових установ (та інших юридичних чи фізичних осіб згідно із законом), які зобов’язані подавати такі повідомлення. СТIF/СFІ відіграє функцію фільтру між фінансовими установами та судовими органами. У разі виявлення в отриманих повідомленнях достовірних ознак відмивання грошей, які стосуються конкретних предикатних злочинів, СТIF/СFІ повідомляє ці випадки до Королівської прокуратури в Брюсселі.
Якщо фінансова установа має інформацію або підстави підозрівати, що певна операція пов’язана з відмиванням грошей, вона повинна повідомити СТIF/СFІ до проведення фінансової операції і, якщо можливо, вказати строки закінчення операції.
Якщо установа не може повідомити про такий випадок до завершення операції, то вона повинна зробити це негайно після її завершення і дати пояснення, чому це сталося. Фінансові установи, які добросовісно виконують свої обов’язки, звільняються від кримінальної, цивільної та дисциплінарної відповідальності.
СТIF/СFІ може звернутися за додатковою інформацією щодо конкретних підозрілих операцій. Джерелами такої інформації можуть бути установи, які повідомляють про підозрілі операції, інші фінансові установи та особи відповідно до закону від 11 січня 1993, всі поліцейські відомства Бельгії, всі адміністративні служби цієї країни та відповідні органи в інших країнах.
Після аналізу всіх даних і встановлення достовірних ознак відмивання грошей, СТIF/СFІ передає інформацію разом з відповідним обгрунтуванням до Королівської прокуратури в Брюсселі для подальшого розслідування і притягнення винних до відповідальності.
Для запобігання відмиванню грошей і майна (що у разі відмивання підлягає конфіскації судовими органами) СТIF/СFІ може блокувати завершення підозрілих фінансових операцій до закінчення строку, вказаного інформуючою установою. Затримка не повинна перевищувати 24 години.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"