інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Регулювання ринку цінних паперів у США

Як свідчить історичний досвід, інвестування на ринках цінних паперів захоплююче, але при цьому досить складне і ризиковане заняття. Воно може приносити як великий прибуток, так і суттєві втрати, і при цьому ніхто не може гарантувати інвестору повернення вкладених коштів. У зв'язку з цим принципове значення для інвестора має достовірність інформації, на основі якої він приймає рішення про проведення операцій з цінними паперами, а також ефективність регулювання процесу надання цієї інформації.

Регулювання на федеральному рівні, SEC
Головним органом, що здійснює функції нагляду і регулювання американського ринку цінних паперів, є Комісія з цінних паперів і бірж США (Securities and Exchange Commission, SEC). Вона була створена в 1934 р. при президенті Франкліні Делано Рузвельті (Franklin Delano Roosevelt) у відповідь на різке падіння довіри інвесторів до фондового ринку в період Великої депресії. Першим головою SEC став Джозеф Кеннеді (Joseph Kennedy), батько майбутнього президента країни Джона Кеннеді (John Kennedy).

Функції і повноваження SEC
Згідно з документами, основне завдання SEC полягає в тому, щоб “захищати інвесторів і підтримувати цілісність ринку цінних паперів”. Комісія контролює діяльність головних учасників ринку, у тому числі фондових бірж, брокерів і дилерів, консультантів з питань інвестицій, взаємних фондів. Закони і правила, що регулюють американську індустрію цінних паперів, ґрунтуються на ідеї про те, що всі інвестори – як великі інститути, так і приватні особи – повинні мати доступ до основної інформації, що стосується того чи іншого об'єкта капіталовкладень, перш ніж вони інвестують у нього свої кошти. Відповідно, один з головних обов'язків SEC полягає в тому, щоб забезпечувати надання компаніями достовірної, точної і своєчасної інформації щодо проведених ними ділових операцій.
SEC щорічно здійснює від 400 до 500 правозастосувальних акцій, спрямованих проти приватних осіб і компаній, що порушили закони про цінні папери. Ці порушення зазвичай включають трейдинг інсайдерів (порушення довірчих відносин шляхом отримання прибутку з торгівлі цінними паперами, що здійснюється на базі інформації, яка невідома широкій громадськості); маніпуляції ринком (участь у трансакціях, що не мають іншого економічного виправдання, крім прагнення стимулювати рух ринку у вигідному для порушника напрямку); бухгалтерські зловживання (навмисне виключення з фінансових звітів важливої інформації чи пряме перекручування даних, що надаються); надання недостовірної інформації щодо цінних паперів і компаній, що їх емітують.
В усіх цих випадках SEC володіє тільки повноваженнями цивільного правозастосувального органа, тобто сама по собі вона не має права накладати карні санкції на приватних чи юридичних осіб, а отже, не може відправити кого-небудь у в'язницю за порушення законів про цінні папери. SEC має право визначати розміри штрафів, вилучати прибуток, отриманий нелегальним шляхом, забороняти приватним особам і компаніям проводити операції з цінними паперами і накладати заборону на незаконні дії. У випадках, коли постає питання про карне переслідування, SEC об’єднує зусилля з міністерством юстиції США, Федеральним бюро розслідувань чи з прокуратурами штатів.

Структура SEC
Керівництво SEC складається з п'яти членів, які призначаються президентом США з урахуванням рекомендацій Сенату і після одержання його згоди. Термін перебування на посаді члена SEC складає п'ять років. При цьому терміни розподіляються таким чином, що 5 червня кожного року закінчується термін одного з членів Комісії. З метою забезпечити збереження незалежності SEC передбачено, що не більше трьох її членів можуть належати до однієї партії. Президент також призначає одного з членів Комісії її головою. Комісія проводить регулярні засідання, у ході яких розглядає федеральні закони про цінні папери, вносить зміни в існуючі правила, пропонує нові правила, що відповідають мінливим ринковим умовам, і застосовує на практиці правові норми та закони. За американськими стандартами, SEC є невеликим федеральним агентством, загальний штат якого складає близько 3100 осіб. Штаб-квартира SEC знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія, але вона також має 11 регіональних та окружних офісів на території США. Річний бюджет цієї установи складає близько $650 млн.
Комісія з цінних паперів і бірж ділиться на чотири відділи: відділ корпоративних фінансів, відділ ринкового регулювання, відділ інвестиційного менеджменту і відділ правозастосування. Відділ корпоративних фінансів (Division of Corporation Finance) контролює надання інформації, у тому числі таких документів, як заява про реєстрацію, річні і квартальні звіти, матеріали про голосування за дорученням, що розсилаються власникам акцій перед щорічними зборами акціонерів. Крім цього, відділ корпоративних фінансів займається інтерпретацією законів про цінні папери і поправок до них. До функцій відділу, у тісному співробітництві з офісом головного бухгалтера SEC, входить відстеження діяльності бухгалтерських установ, зокрема Ради зі стандартів бухгалтерського обліку (Financial Accounting Standards Board, FASB), результатом якої є формулювання загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP).
Відділ ринкового регулювання (Division of Market Regulation) встановлює і підтримує стандарти, що забезпечують чесну, упорядковану й ефективну роботу ринків. Він здійснює цю функцію за допомогою регулювання діяльності найбільших учасників ринків, у число яких входять брокерсько-дилерські фірми, Національна асоціація дилерів з цінних паперів (National Association of Securities Dealers, NASD), Рада з розробки правил для муніципальних цінних паперів (Municipal Securities Rule Making Board, MSRB), а також клірингові агентства, такі як Depository Trust and Clearing Corporation, DTCC, і National Securities Clearing Corporation, NSCC, трансферні агенти й установи, що займаються обробкою інформації про цінні папери. Відділ ринкового регулювання також контролює Корпорацію із захисту інвесторів у цінні папери (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), що є приватною некомерційною організацією, до завдань якої входить страхування цінних паперів і коштів на рахунках клієнтів брокерських фірм–членів корпорації від банкрутства цих фірм. SIPC не займається страхуванням від збитків, що виникли в результаті падіння ринку чи шахрайства.
Відділ інвестиційного менеджменту (Division of Investment Management) контролює і регулює індустрію управління капіталовкладеннями, обсяг якої складає близько $15 трлн, і займається застосуванням на практиці законів про цінні папери в тому, що стосується діяльності інвестиційних компаній, включаючи взаємні фонди і консультантів з інвестицій.
Відділ правозастосування (Division of Enforcement) проводить розслідування порушень законів про цінні папери; у разі потреби надає Комісії з цінних паперів і бірж рекомендації з приводу постановки питання про дисциплінарні заходи впливу або у федеральному суді, або в суді з адміністративних правопорушень; веде переговори про врегулювання проблем з порушниками від імені SEC. Як зазначено вище, SEC володіє тільки повноваженнями цивільного правозастосувального органа.
SEC також містить у собі 18 управлінь, серед яких одним з найбільш відомих є Управління перевірки і контролю відповідності (Office of Compliance Inspections and Examinations, OCIE). OCIE регулярно здійснює ретельні перевірки й інспекції учасників фондового ринку. Дослідження, проведені OCIE, дозволяють SEC виявляти випадки недостатньо чіткого виконання чи порушення законів про цінні папери. На базі наданої OCIE інформації SEC направляє так звані deficiency letters, тобто повідомлення на адресу емітента цінних паперів про те, що проспект емісії вимагає перегляду, доповнення чи виправлення. OCIE повідомляє про серйозні порушення Відділу правозастосування, для того, щоб він почав подальші дії щодо їх усунення.

Регуляторні органи штатів
Слід зазначити, що всі штати США мають власні відомства, які здійснюють регулювання галузі цінних паперів. Їхні співробітники розслідують випадки порушення прийнятих у даному штаті законів про цінні папери (які часто співпадають з федеральними законами). Ці організації нерідко співпрацюють з федеральними регуляторними органами, особливо коли заходи, прийняті для усунення порушень, створюють прецеденти для національної політики. Саме так відбулося у випадку, коли генеральний прокурор штату Нью-Йорк Еліот Спітцер (Elliot Spitzer) висунув обвинувачення проти аналітиків Wall Street, які публікували необ'єктивні звіти про компанії, що відслідковуються ними.
У більшості випадків органи, що займаються регулюванням торгівлі цінними паперами в окремих штатах, невеликі і не мають у своєму розпорядженні значних ресурсів. Окремі штати мають повноваження вести карні процеси відповідно до своїх власних законів про цінні папери. Однак штати можуть вимагати виконання даних законів тільки в межах своїх кордонів; тому випадки, що мають загальнонаціональний характер, передаються на розгляд у Відділ правозастосування SEC.

Web-сайт Комісії з цінних паперів і бірж США: http://www.sec.gov/.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"