інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Рекомендації щодо розвитку інфраструктури фондового ринку Росії*

Рекомендації являють собою основні тези третьої, заключної частини комплексного дослідження «Ідеальна модель фондового ринку Росії на середньострокову перспективу (до 2015 р.)», проведеного англійською консалтинговою фірмою Thomas Murray.

Рекомендації, що випливають із слабкої розвинутості інфраструктури
1. Ринок первинних розміщень цінних паперів
Сильний і стійкий вторинний ринок може бути побудований тільки на основі розвинутого первинного ринку. Насамперед, необхідно змінити тенденцію включення паперів російських емітентів у лістинги закордонних бірж, тому що це звужує можливості розвитку вітчизняного ринку.
2. Інвестиції в іноземні цінні папери
Для успішної модернізації інфраструктури російського ринку необхідно створити механізми, що дозволяють громадянам прямо інвестувати кошти в іноземні цінні папери.
3. Платіжна система і роль Центрального банку
З огляду на необхідність впровадження системи розрахунків за цінними паперами на території РФ у режимі реального часу (RTGS), а також на очікуваний позитивний ефект, що вплине на ринок РЕПО і валютний ринок, вважаємо, що Банку Росії варто зосередити зусилля на модернізації системи розрахунків.
Водночас необхідно зазначити, що практично неможливо досягти позитивних змін, якщо Центральний банк Росії продовжить контролювати інфраструктуру ринку. Багато країн, що могли б вибрати Росію як регіонального лідера з надання інфраструктурних послуг на ринку цінних паперів, швидше за все, відмовляться від цього кроку, тому що будуть негативно оцінювати державний контроль у цій галузі.

Рекомендації, що ґрунтуються на глобальних тенденціях та аналізі провідної світової практики
4. Перетворення глобальної економіки
У Росії необхідно розвивати товарні ринки. Для цього треба створити умови для здійснення строкових угод з біржовими товарами, у тому числі за поставними контрактами. Механізми забезпечення торгів на товарних ринках нічим не відрізняються від механізмів торгів на строковому ринку. Отже, можна використовувати вже існуючі біржі. Основна відмінність товарного рику від строкового полягає в технології організації фізичної поставки товару.
5. Удосконалення інфраструктури
Російська економіка не дуже відрізняється від інших економік, що розвиваються, де ініціатива розбудови інфраструктури фондового ринку поступово переходить від державних структур до приватних. Однак, на жаль, у Росії, на відміну від інших країн, дві вертикально інтегровані групи конкурують між собою. Причому позитивних аспектів такої конкуренції значно менше, ніж негативних.
Для розвитку російського ринку важливо, щоб конкуренція проходила на міжнародному рівні, а не всередині країни. Однак неможливо забезпечити ефективну конкурентну боротьбу, якщо в самій Росії існують дві інфраструктури. Іноземним учасникам ринку незрозуміло, яку з них вибрати в якості партнерської. Росії варто консолідувати власну інфраструктуру, що дозволить домовлятися з іноземними фінансовими інститутами, маючи сильні переговорні позиції. В іншому випадку потенційні партнери зможуть застосовувати відомий принцип «розділяй і пануй».
Існують три підходи до ситуації, що склалася:
- ринковий – консолідація проводиться з метою поліпшення фінансових показників інфраструктурних інститутів (наприклад, прибутковості на вкладені кошти);
- регулятивний – консолідація проводиться з огляду на жорсткі вимоги регулятора;
- консенсусний – консолідація відбувається на підставі взаємних домовленостей власників інфраструктурних інститутів.
6. Консолідація інфраструктури
Створювати ефективну інфраструктуру фондового ринку необхідно, насамперед, для задоволення потреб російського фінансового ринку. І зробити це потрібно якнайшвидше, щоб не втратити вигоди від її створення. Найближчим часом необхідно визначити ступінь і способи інтеграції у світову інфраструктуру. Але робити це можна тільки із сильних переговорних позицій, яких може бути досягнуто після того, як інфраструктура російського ринку відповідатиме міжнародним стандартам і провідній світовій практиці.
На основі аналізу глобальних тенденцій розвитку інфраструктури, варіантів позиціонування російських фінансових послуг у рамках цих процесів, необхідно вирішити питання про способи досягнення Росією статусу регіонального (міжнародного) фінансового центра (РФЦ). Також необхідно вибрати стратегію розвитку РФЦ: пасивну (злиття) чи активну (консолідація шляхом поглинання). Знову ж таки, перешкодою для практичної реалізації прийнятих рішень буде наявність конкуренції всередині російської інфраструктури.
Вибираючи спосіб об'єднання, необхідно враховувати процеси, що відбуваються на світовому ринку капіталу, тому що кінцевий результат консолідації має відповідати логіці глобального розвитку. Це дозволить максимізувати значимість створення (і вартість) російської інфраструктури.
Також Росії необхідно створити свою власну інфраструктурну «валюту». Цього можна досягти, якщо розмістити акції інфраструктурних організацій на біржі. Ці акції, як і кошти, можуть бути використані при угодах по злиттях і поглинаннях.
7. Похідні фінансові інструменти
Сьогодні, незважаючи на істотну динаміку росту, ринок похідних фінансових інструментів не можна назвати цілком сформованим. Існує необхідність прискореного розвитку цього ринку, що, у свою чергу, залежить від глибини і рівня транспарентності фондового ринку.
8. Створення інституту Центрального контрагента
Ринок біржових похідних фінансових інструментів у Росії має потребу в Центральному контрагенті (ССР). Це повинна бути добре капіталізована організація з усіма необхідними функціями і можливостями. Для створення двох (чи більше) Центральних контрагентів об'єктивних причин не існує.

Рекомендації щодо моделі власності та структури управління
Як і раніше не вщухають суперечки про те, кому повинна належати інфраструктура і як вона має управлятися. Через 10 років ці суперечки будуть уже в минулому. Уся інфраструктура стане загальнодоступною і належатиме користувачу. Управлятися ж вона буде на комерційній основі. Держава припинить володіти інфраструктурою як тільки уряд усвідомить, що може отримувати вигоду від інфраструктури, не піддаючи себе ризику.
Найефективніше управління інфраструктурою завжди здійснюють самі ринки. Зрілий ринок повинен мати у своєму розпорядженні достатню кількість балансуючих сил, що убезпечить державу від частого втручання у внутрішньоринкові процеси. В інших країнах світу Центробанки давно вийшли з депозитарного бізнесу, а уряди, що володіють інфраструктурою, віддали цю галузь під приватизацію. Нерідко за дуже привабливою ціною.
Як уже згадувалося, Росії необхідно реструктурувати свою інфраструктуру для створення сильної позиції на світовому ринку. Оптимальний шлях – провести злиття ММВБ, Фондової біржі ММВБ і РТС на початковому етапі. Це створить гарну базу для наступних переговорів з організаціями, подібними MTS чи СМЕ Swapstream. Після цього можна обговорювати умови проникнення MTS на російський ринок.
Першим кроком має стати створення єдиної вітчизняної біржі на основі Групи ММВБ і Групи РТС. При цьому в рамках моделі більш ефективною є наявність єдиного центрального контрагента. Необхідний також єдиний платіжний механізм, вбудований у систему CLS.
Консолідована інфраструктура повинна спиратися на систему RTGS єдиного Центрального депозитарію, розрахункова система якого інтегрована з розрахунковою системою Банку Росії.

Раціоналізація бірж, що дозволяє одержати рейтинг АА
Проміжний етап – раціоналізація бірж. Невеликі біржі повинні приєднатися до РТС чи ММВБ у залежності від набору інструментів, що торгуються на них, в іншому випадку вони будуть залишені напризволяще, як, наприклад, це відбулося з регіональними біржами в Індії.
Однак одночасно з гармонізацією власності Груп ММВБ і РТС Група ММВБ повинна бути перебудована в плані структури власності, з урахуванням інтересів різних груп акціонерів і створення загальної структури володіння та управління. Без цього Група ММВБ не зможе вступити в угоду з якою-небудь третьою стороною.
З огляду на структуру власності двох російських конкуруючих груп (ММВБ і РТС), консолідація бірж приведе до створення нової структури, що контролює обидва депозитарії (НДЦ і ДКК). Таким чином, консолідація Центральних депозитаріїв являтиме собою технічний процес, що полягає у вирішенні правових та управлінських питань.
У кінцевому рахунку найбільш оптимальною, з точки зору консультантів, є структура, що відповідає міжнародному рейтингу АА.
Експерти вважають, що оптимальним буде формування трьох спеціалізованих бірж: фондової біржі, біржі похідних фінансових інструментів і біржі, що торгує цінними паперами з фіксованою прибутковістю та є частиною системи MTS, а також створення єдиних Центрального депозитарію і Центрального контрагента.

* Початок див. у Фінансовому ринку України, №2(52), 2008
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"