інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Саморегулівні організації на ринку цінних паперів США*

Механізм функціонування ринку цінних паперів у США передбачає активну участь у цьому процесі саморегулівних організацій (Self-Regulatory Organizations, SRO). Надаючи значної ваги саморегулюванню, Комісія з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) отримує можливість делегування своїх повноважень професійним учасникам ринків і забезпечує таким чином підвищення ефективності використання своїх ресурсів. Злагоджена робота експертів з різних галузевих структур спрямована на те, щоб змусити краще обертатися механізму американських ринків капіталів, надає структурі регуляторних органів США всеосяжного характеру і дозволяє забезпечувати справедливе ставлення до всіх учасників ринків. Система саморегулювання працює, оскільки індустрія цінних паперів усвідомлює, що цілісність ринку веде до посилення впевненості інвесторів, а це, у свою чергу, сприяє розширенню бізнесу.

У США до саморегулівних організацій відносяться недержавні професійні об'єднання й асоціації, що регулюють торгівлю фінансовими інструментами, у тому числі фондові і товарні біржі, Національна асоціація дилерів з цінних паперів (National Association of Securities Dealers, NASD), Рада з визначення правил для муніципальних цінних паперів (Municipal Securities Rule Making Board, MSRB) і багато інших. Діяльність цих організацій контролюється Комісією з цінних паперів і бірж.
Внаслідок обмеженості ресурсів SEC, саморегулівні організації знаходяться в центрі уваги, коли йдеться про регулювання діяльності брокерів-дилерів і трейдерів з цінних паперів. На базі федеральних законів про цінні папери SRO визначають правила для своїх членів і здійснюють їхнє правозастосування. По суті, вони діють як агенти SEC, допомагаючи здійснювати на практиці закони про цінні папери і забезпечувати справедливість та впорядкованість у діяльності ринків.
Найбільшою саморегулівною організацією в США є Національна асоціація дилерів з цінних паперів. Відповідно до федерального законодавства, практично кожна фірма, що спеціалізується на операціях з цінними паперами і здійснює бізнес на американських ринках, зобов'язана бути членом NASD. У число її членів входить близько 5400 брокерських фірм, у яких працюють понад 676 тис. зареєстрованих представників з цінних паперів (переважно брокерів). Персонал NASD нараховує більше 2000 співробітників з повною зайнятістю, а річний бюджет цієї організації складає приблизно $400 млн.
NASD була створена в результаті прийняття в 1938 році так званого Закону Мелоуні (Maloney Act of 1938), що надав SEC право реєструвати добровільні професійні асоціації брокерів/дилерів, які б самостійно здійснювали регулювання своєї діяльності під наглядом SEC.
NASD розробляє і застосовує на практиці правила, що регулюють роботу індустрії цінних паперів; подібно SEC, вона проводить перевірки відповідності серед своїх членів та ініціює дисциплінарні стягнення проти тих, у чиїй діяльності виявляються невідповідності встановленим нормам. Як правило, протягом року NASD перевіряє приблизно 15 тис. своїх членів у зв'язку з наявністю тієї чи іншої причини для занепокоєння, а також здійснює більш ніж 2 500 планових перевірок.
За допомогою спеціальних систем моніторингу, що ідентифікують послідовності кодувань та операцій і потенційно здатні сигналізувати про порушення, NASD відслідковує всі торги, проведені на біржі NASDAQ та низці світових ринків. Системи спостереження дозволяють отримувати найдокладніший запис усіх трансакцій, що пізніше може бути використаний регуляторними органами як доказ обвинувачення, якщо виявлять порушення закону. У випадках, коли потрібна додаткова ретельна перевірка, NASD ініціює своє власне розслідування чи, при більш серйозних порушеннях, передає справу Відділу правозастосування у складі SEC. За рік NASD також розглядає більше 80 тис. рекламних оголошень, які стосуються цінних паперів, з метою переконатися в їхній точності і відсутності інформації, що вводить в оману потенційних інвесторів.
NASD проводить сертифікацію і ліцензування всіх, хто професійно займається інвестиціями і бере участь в операціях з продажу цінних паперів на території США. Щоб забезпечити компетентність фахівців з інвестицій, Асоціація установлює вимоги до кваліфікації і вимагає здачі проведеного нею іспиту. NASD веде широкомасштабний облік усіх зареєстрованих фахівців індустрії цінних паперів у своєму Центральному реєстраційному депозитарії (Central Registration Depository, CRD). NASD має у своєму розпорядженні інформаційну систему, що дозволяє оцінювати рівень кваліфікації і переглядати списки більше ніж 850 тис. нинішніх і колишніх брокерів та галузевих представників.
NASD також відіграє ключову роль у врегулюванні суперечок між інвесторами, фірмами, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами і співробітниками таких фірм. Вона є найбільшим і найефективнішим форумом для вирішення таких суперечок в індустрії цінних паперів США, беручи на себе функції арбітра і посередника приблизно в 90% випадків. Кількість суперечок з питань цінних паперів різко зросла в останні роки: реєструється приблизно 7000 нових претензій на рік. Послуги, які пропонуються NASD, дозволяють заощаджувати час і гроші в порівнянні з витратами на судові процеси. NASD наймає, навчає і потім контролює значну кількість безпристрасних арбітрів, посередників і адміністраторів. Сторони, що беруть участь у суперечці, мають можливість вибирати серед більш ніж 6300 арбітрів і більш ніж 900 посередників, які є висококваліфікованими професіоналами у різноманітних галузях, пов'язаних з провадженням діяльності на ринках капіталів.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"