інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Державне регулювання та нагляд діяльності
фінансових установ – управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю*

І. Соколова
заступник директора департаменту Держфінпослуг

Закони України:
- Цивільний кодекс України (глава 70);
- Закон України "Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
- Закон України "Про банки та банківську діяльність";
- Закон України "Про страхування".
Нормативно-правові акти Держфінпослуг щодо регулювання діяльності управителівНапрями нагляду за фінансовими компаніями – управителями:
- внесення інформації про юридичну особу до Державного реєстру фінансових установ;
- надання ліцензій на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
- надання дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
- прийом та аналіз щомісячної звітності управителів щодо показників фінансування ФФБ та/або ФОН;
- прийом та аналіз щоквартальної та річної звітності управителів щодо показників наданих фінансових послуг та фінансового стану;
- інспектування діяльності управителів шляхом здійснення виїзних та безвиїзних перевірок.

Особливі вимоги встановлені нормативно-правовими актами Держфінпослуг до фінансового стану фінансових компаній – управителів
- Власний капітал управителя ≥ 3 млн.грн. - Управитель має отримати ліцензію Держфінпослуг на можливість залучення коштів фізичних осіб
- Управитель ФФБ має надати Держфінпослуг:
1) правила ФФБ та/або ФОН;
2) довідку про відкриття поточного рахунку для здійснення обліку грошей
3) довідку від банку про відкриття управителем поточного рахунку в довільній формі для здійснення обліку грошей;- Управитель ФФБ має постійно підтримувати оперативний резерв, створений для розрахунку з установників управління майном у розмірі не менше 10% від суми залучених в управління коштів;
- Управитель ФФБ у разі якщо обсяг залучених в управління коштів перевищує більш ніж у 5 разів розмір власного капіталу зобов’язаний укласти договір гарантії з непов’язаним гарантом;
- Управитель зобов’язаний постійно підтримувати :
1) коефіцієнт платоспроможності ≥ 0,1,
2) коефіцієнт абсолютної ліквідності ≥ ніж 0,1
- Встановлено додаткові вимоги до договорів між управителем та установниками управління майном.

Внесення інформації щодо фінансових компаній до Реєстру та частка управителів ФФБ та/або ФОН


Інформація щодо кількості компаній, які створили ФФБ та створених фондів


Обсяг залучених коштів у 2005 році (млн. грн.)


Сума та відсоток коштів переданих управителем забудовнику (млн. грн.)


Узагальнені дані щодо довірителів ФФБ:Статутний та власний капітал управителів, які залучають кошти (млн. грн.)


Ризики довірителів:
- Невиконання забудовником умов та/або термінів будівництва;
- Не завершення будівництва через недостатність залучених коштів;
- Збільшення або зменшення вартості одиниці об'єкту інвестування;
- Інфляційні та валютні ризики;
- Неповернення грошових коштів у випадку недобудови або припинення договору;
- Недобросовісність посередників, які залучають кошти від населення.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"