інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Проблеми державного регулювання і нормативне забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів

С. Романенко
заступник начальника управління ліцензування
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (ДКРРФП)

Держкомфінпослуг працює за трьома основними напрямками забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ). Це створення інфраструктури і реєстрація НПФ, створення адміністраторів НПФ і їхнє ліцензування, а також розробка комплексу нормативних документів.
З червня 2004 р. Комісія розпочала реєстрацію НПФ. Але сьогодні їх зареєстровано лише 26. З них 20 – відкриті, 4 – корпоративні і 2 – професійні. В період обговорення і ухвалення Закону фахівці припускали, що більшість НПФ будуть корпоративними. Перевага роботодавців, якщо є вибір, надана відкритим пенсійним фондам, в які вони планують робити внески за своїх учасників.
Разом з тим, слід розуміти, якщо 26 НПФ пройшли реєстрацію, то це зовсім не означає початок їх практичної роботи. Цей процес досить тривалий. Після реєстрації НПФ, як фінансової установи, етап формування Ради НПФ триває три місяці. Потім Рада НПФ повинна розробити інвестиційну декларацію. З моменту її реєстрації в Держкомфінпослуг Рада НПФ укладає договір з комісіями, які обслуговуватимуть діяльність НПФ. До них належать: комісії з управління активами, які вже ліцензіює Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР); хранителі, які вже існують багато років; адміністратори – сьогодні найпроблемніша ланка у сфері діяльності НПФ.
Розробку нормативної бази, що регулює діяльність адміністраторів, Держкомфінпослуг вже завершено, хоча Комісії (Держкомфінпослуг) були надані повноваження: виконати цю розробку протягом року після прийняття Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».
До складу підготовленої Держкомфінпослуг нормативної бази діяльності адміністраторів НПФ увійшли: ліцензійні умови, вимоги до технічного забезпечення персоніфікованого обліку, положення про адміністрування НПФ. Нинішня проблема щодо створення адміністраторів – це насамперед їхнє технічне забезпечення. Адміністратори повинні володіти програмним продуктом, який задовольнить вимоги, що встановлені Держкомфінпослуг. Проводиться розробка цього програмного продукту. Вже подано заявку на отримання першої ліцензії з адміністрування НПФ. Рішення за цією заявкою (позитивне або негативне) буде ухвалено в жовтні.
Склалася проблемна ситуація з реєстрацією НПФ: з 1 липня Держкомфінпослуг припинив прийом документів на реєстрацію. Це пов'язано з тим, що з 1 липня набув чинності Закон «Про реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців». Згідно з цим Законом повноваження з реєстрації всіх фізичних і юридичних осіб – підприємців передані Державним реєстраторам. Тому Комісія (ДКРРФП) реєструвала НПФ, що подали заявки до 1 липня.
У цій ситуації, враховуючи специфіку Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» ДКРРФП і Держкомпідприємництво погоджували вирішення проблеми.
Усі юридичні особи, що мають намір реєструватися як НПФ, звертаються до ДКРРФП і реєструють свій статут. Тільки після цього подаються документи на державну реєстрацію юридичної особи відповідно до нового Закону про реєстрацію.
Враховуючи особливості Закону про фінансові послуги, ДКРРФП має вносити НПФ до державного реєстру. У зв'язку з цим розроблено новий порядок внесення НПФ до державного реєстру. Відповідне положення прийнято на засіданні Комісії 26 серпня поточного року.
Одним з важливих проблемних питань створення адміністраторів НПФ залишається перевірка їхнього технічного забезпечення відповідно з вимогами, встановленими Держкомфінпослуг.
Сьогодні розв'язується питання про створення робочої групи з перевірки технічного забезпечення адміністраторів НПФ. Найближчим часом Комісія ухвалить відповідне рішення. Разом з тим, слід зазначити, що у Комісії немає повноважень щодо сертифікації програмного забезпечення. Згідно з Положенням, ДКРРФП надано повноваження встановлювати вимоги до програмного забезпечення фінансових установ і, відповідно, проводити перевірку щодо їх дотримання. Проте проблему серти-фікації цього програмного забезпе-чення поки однозначно не вирішено.
Залишаються в розробці деякі досить важливі нормативні документи відносно сфери діяльності НПФ. Проте на сучасному етапі реєстрації і підготовки до початку практичної роботи ці документи ніякої ролі не відіграють. Серед них положення про реорганізацію нових пенсійних фондів (злиття, перетворення тощо).
Держкомфінпослуг разом з ДКЦПФР має намір розробити тарифи на послуги компаній з управління активами і хранителів.
На сьогодні ДКЦПФР ці матеріали підготувала і передала на узгодження Держкомфінпослуг. На найближчому засіданні Комісії їх розглянуть і буде винесена ухвала з відповідних нормативних документів.
Необхідно також розглянути ситуацію, що склалася з так званими «старими» НПФ. До ухвалення Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» їх налічувалося 46. Згідно з прийнятим Законом вони повинні були до 1. липня 2004 р. реєструватися в ДКРРФП, ті, які ухвалили рішення – реорганізуватися і продовжувати діяльність відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» фактично, на 1 липня з 46 НПФ зареєстровано лише 6. Вони мають пройти тривалий процес реорганізації, нині працюють за плановою організацією, що затверджено Держкомфінпослуг, а через 5 років повинні задовольняти всі вимоги нового Закону.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"