інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Кредитні інвестиційні фонди на російському фінансовому ринку

А.Прокофьєв

Із зростанням простроченої заборгованості російський банківський сектор відчуває все більше навантаження за проблемними активами, і експерти не перестають нагадувати про другу хвилю кризи, що очікується восени. Передумовою до такого песимістичного прогнозу є наглядний приклад ринку нерухомості. Навіть ті якісні активи, які розвивалися деволоперськими компаніями з використанням кредитного плеча, в умовах різкого зниження попиту на об’єкти житлової та комерційної нерухомості і падіння рентного ринку вже завтра можуть стати проблемними, і не в останню чергу для банків, що фінансували ці проекти.

Одним з варіантів вирішення проблеми з поганими боргами можуть стати кредитні фонди – новий і потенційно ефективний інструмент на російському ринку колективних інвестицій.
Кредитні фонди переслідують дві цілі – інвестиційну і реструктуризаційну. В основі інвестиційної функції лежить купівля з дисконтом поганих боргів банку та їх наступна реструктуризація або розміщення активів, отриманих по margin call. Якщо за боргами проводитиметься результативна робота, фонд покаже гарну дохідність.
Реструктуризаційна функція вигідна для банків, оскільки дозволяє позбавитися від поганих активів. Погані борги переводяться з балансу банку на баланс фонду, а банк натомість отримує паї фонду, які не потрібно резервувати.
Крім того, створений кредитний фонд може у майбутньому функціонувати як небанківська кредитна організація, надаючи позики та маючи дохід від кредитної діяльності. Дохід, що отримується, може використову-ватися для подальшого фінансування позичальників, купівлі нових кредитних портфелів, виплати пайовикам проміжних доходів тощо.
Кредитний фонд відноситься до категорії закритих пайових інвестиційних фондів для кваліфікованих інвесторів, де паї обмежені в обороті, але є можливість поетапної їх оплати та, що особливо важливо, угоди контролюються інвестиційним комітетом.
До появи кредитних фондів вже існувала аналогічна конструкція – іпотечні фонди. Практика сек'юритизації іпотечних кредитів через такі фонди довела необхідність таких фондів і життєздатність даного механізму. Кредитні фонди, як аналогічний інструмент, але з більш широкими можливостями, можуть бути корисними для російських банків у теперішній економічній ситуації.
Варто відзначити, що у зарубіжній практиці успішно відбувається процес утворення кредитних фондів: зокрема, у кінці вересня 2008 р. Investcorp Real Estate, американська «дочка» найбільшої арабської інвестиційної компанії Investcorp, оголосила про створення кредитного фонду обсягом 1 млрд. дол. У складі його активів об’єднані різні кредитні портфелі, забезпечені активами у сегменті житлової та комерційної нерухомості США. Також з березня 2009 р. у США стартувала державно-приватна програма з очищення банківських балансів від проблемних кредитних активів (PPIP) , відповідно до якої банки зможуть продати свої проблемні кредитні портфелі приватно-державним кредитним фондам.
У російському законодавстві поняття «кредитний фонд» з'явилося тільки минулого року, але вже спостерігається інтерес до цього інструмента – з початку 2009 р. зареєстровано більше 10 кредитних фондів. І банки все частіше розглядають можливість їх створення через власні або залучені управляючі компанії.

Що можна «запакувати» до кредитного фонду?
Особливістю цієї категорії фондів є те, що до складу їх активів можуть входити не тільки іпотечні кредити, які відповідають визначеним вимогам (як в іпотечних ЗПІФах), але й будь-які інші кредити, а також позики, повернення основної суми боргу за якими забезпечене заставою майна, поручительством або банківською гарантією. Такі активи повинні займати не менше 65% у структурі кредитного фонду.
Крім того, у структурі фонду може знаходитися майно, отримане шляхом стягнення із застави, якщо дефолт за кредитом виник у момент перебування кредитного портфеля у фонді. Це може бути як нерухоме майно, так і транспортні засоби, цінні папери тощо. Сумарний обсяг такого майна не повинен складати більше 20% від загальної вартості активів фонду.

Як працює кредитний фонд?
Структура участі у кредитному фонді наступна:
1) Управляюча компанія разом з інфраструктурними агентами (аудитором, оцінювачем, спецдипозитарієм, реєстратором) формують і обслуговують фонд;
2) Пайовики – отримують прибуток від діяльності фонду. Пайовиками можуть бути як банки, так і колекторські агентства;
3) Банк – передає право вимоги за кредитами, що входять до фонду, обслуговує кредити, навіть якщо він є пайовиком фонду.

Оскільки робота з поганими боргами не є профільною діяльністю управляючої компанії, ці функції можуть бути перекладені на колекторське агентство, що має відповідний досвід роботи.

Які завдання вирішує кредитний фонд?
1. В економічній ситуації, що склалася, кредитний фонд може бути використаний як інструмент для рефінансування банківської системи.
При цьому можливі два варіанти подій. По-перше, формування фонду завдяки кредитним портфелям на етапі його утворення, відповідно, при цьому замість списування кредитних портфелів на баланс банку надходять паї. Відбувається це наступним чином:
- прострочені кредитні портфелі переходять до складу активів кредитного ЗПІФа;
- в обліковій політиці зазначається, що паї ЗПІФа оцінюються за справедливою вартістю;
- оскільки цінні папери, тобто паї, що оцінюються за поточною вартістю, не резервуються, то немає необхідності створювати резерви під ЗПІФ (Положення ЦБ РФ 302п). отже, за простроченими кредитами повністю списуються резерви;
- оскільки оцінка проведена на за ринковим котируванням, то переоцінка паїв не впливає на капітал банку.
У такій ситуації, коли банки оплачують паї кредитними портфелями, портфелі оцінюються незалежним оцінювачем. Дохід за паями буде залежати від результатів роботи з активами фонду.
По-друге, можливою є ситуація, коли фонд з самого початку формується інвестиційними коштами, за які у майбутньому викуповуються кредитні зобов’язання банку.
Таким чином, у результаті обміну пула проблемних кредитів банку на паї фонду з балансу банку виводиться прострочка, і, як наслідок, зникає необхідність нарахування резервів. Банк «оздоровлює» баланс за рахунок заміщення кредитів інвестиційними паями.
2. В умовах кризи компаніям-позичальникам складно рефінансувати та реструктуризувати свої борги, і банки неохоче йдуть на зміну суттєвих умов кредитних угод. Кредитний фонд дозволяє гнучкіше організувати процес реструктуризації заборгованості позичальників та корегувати умови за відсотковими ставками, строками погашення кредиту, об’єктами забезпечення тощо.
3. Одним з наслідків дефолту позичальників є переказ на баланс банку майна, отриманого при стягненні на податок. Ці активи часто є непрофільними для банків та підвищують ризик втрати ліквідності балансу.
Кредитний фонд дає можливість розміщувати майно, отримане при стягненні на податок, – не тільки іпотеку, але й будь-який кредит, забезпечений заставою. При цьому утримання такого майна у кредитному фонді оптимізується за рахунок пільгового оподаткування. Варто відмітити відсутність податку на прибуток у випадку реалізації/надання в оренду даного майна, податку на майно за перебування об’єктів нерухомості на балансі фонду, а також земельного податку при перебуванні земельних активів на балансі фонду.
У випадку з об’єктами нерухомості є реальним створення ЗПІФа нерухомості, де дані активи є профільними для фонду, а оподаткування також є комфортним як для кредитного, так і будь-якого іншого закритого ПІФа.
4. Грошові кошти у складі фонду можна не тільки інвестувати у придбання нових кредитних портфелів, але й видавати у вигляді позик юридичним і фізичним особам. Оскільки діяльність кредитного фонду регулюється тільки спеціальними положеннями ФСФР Росії, видача позик відбувається без формування обов’язкових резервів за позичками, а доходи за відсотками від кредитів у складі фонду не обкладаються податком на прибуток.

Додаткові можливості кредитних фондів
Варто окремо підкреслити, що для кредитних фондів є доступною частина спектру банківських функцій, оскільки видача позик юридичним і фізичним особам є основним видом його діяльності, і таким чином фонд виступає аналогом банку.
Завдяки відсутності регулювання з боку ЦБ РФ кредитний фонд забезпечує гнучкий підхід до надання позик і дозволяє здійснювати нестандартне кредитування, під яке банки змушені звичайно резервувати суттєві додаткові кошти. Крім того, за допомогою кредитних фондів можна розвивати так зване «ломбардне» кредитування (вид кредитування, який банки надавали раніше і не надають його зараз): у якості застави можуть бути прийняті земельні активи, активи у стадії реконструкції, тобто ті заморожені активи, які фактично стають джерелом ліквідності для компаній-позичальників.

Висновок
Всі функції кредитних фондів будуть зараз дуже затребувані банками, які зможуть продати пул проблемних кредитів, звільнитися від необхідності створювати резерви і тим самим розширять можливості для нарощування нових кредитних портфелів. Крім того, завдяки кредитним фондам банки зможуть позбавитися роботи з непрофільними для себе активами, отриманими під заставу, переклавши цей обов’язок на управляючу компанію фонду.
Поява законодавчої можливості формування кредитних фондів дуже своєчасна – саме зараз необхідно оптимізувати свої витрати, а компаніям отримувати альтернативні джерела фінансування. Інструментарій кредитного фонду у теперішніх умовах може надати значну допомогу у рефінансуванні банківської системи.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"