інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фінансові інструменти та біржова торгівля для кваліфікованих інвесторів у Росії

П.Іванов

Останнім часом в Росії все більшої популярності набувають інструменти для кваліфікованих інвесторів (квалінвестори). Згідно законодавства, до такої категорії можуть належати акції, облігації та паї пайових інвестиційних фондів (ПІФ). І якщо акцій та облігацій для квалінвесторів поки що не існує, багато фондів вже змінили свою категорію або збираються це зробити. На сьогоднішній день сформовано 297 таких фондів, що становить майже 41% загальної кількості російських закритих фондів. Ще кілька десятків фондів, призначених для кваліфікованих інвесторів, знаходяться у стадії формування. Зокрема, за період з травня по листопад 2009 р. кожен другий закритий ПІФ створювався у формі ПІФу для квалінвесторів. І справа не в тому, що фонди, які належать до категорії прямих та венчурних інвестицій, кредитних і хедж-фондів, а також деяких фондів нерухомості (залежно від інвестиційної декларації), просто зобов'язані зареєструватися у форматі фондів для квалінвесторів, а скоріше, у тому, що даний формат дозволяє вивести бізнес на принципово новий щабель його розвитку.

З’являються можливості кредитування за рахунок коштів фонду, інвестування коштів у більш ризиковані й потенційно більш дохідні інструменти, інвестування у проекти на стадії start-up, а також з'являється можливість роботи із простроченою й списаною заборгованістю.
Як тільки учасники ринку виявили інтерес до ПІФів для квалінвесторів, виникло питання про біржовий обіг таких інструментів. За минулий рік, з моменту першої констатації того факту, що біржова торгівля такими інструментами не передбачена, були внесені правки до Федерального закону № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів», що дозволяють допускати такі цінні папери до торгів на біржі. Для фондової біржі першочерговим стало завдання розробки такого механізму торгів, який би дозволив зберегти всі переваги біржової торгівлі інструментами для кваліфікованих інвесторів, за умови дотримання чинного законодавства. Відповідно до Закону «Про ринок цінних паперів» цінні папери, призначені для квалінвесторів, можуть вільно продаватися лише через брокера, а от купуватися можуть тільки особами, визнаними квалінвесторами. При цьому визнавати інвестора зобов’язується керівник компанії (при видачі паїв) і брокер (у процесі вторинного обігу). У результаті аналізу ринкової ситуації біржами було обрано варіант введення нових режимів торгів для таких цінних паперів з одночасною розробкою механізму «перевірки інвестора на кваліфікованість. Ці режими торгів на фондовій біржі ММВБ отримали назву «Квал. Інвестори – Режим основних торгів» та «Квал. Інвестори – РПС». Технічно вони повністю відповідають Режиму основних торгів та Режиму переговорних угод Фондової біржі ММВБ, але мають деякі відмінні риси, що дозволяють обмежити доступ некваліфікованих інвесторів до цінних паперів, не призначених для них.
Крім особливих режимів торгів для угод із цінними паперами, призначеними для квалінвесторів, біржею було розроблено та впроваджено особливий механізм контролю інвесторів. Якщо інвестор хоче здійснювати угоди з такими паперами, то він, у першу чергу, повинен пройти процес акредитації в якості «кваліфікованого інвестора» у свого брокера (відповідно до Положення, затвердженого наказом Федеральної служби з фінансових ринків від 18 березня 2008 р. № 08-12/пз-н «Про визнання осіб кваліфікованими інвесторами»). Брокер, у свою чергу, реєструє або перереєструє свого клієнта на Фондовій біржі ММВБ. Після завершення процесу визнання та реєстрації на фондовій біржі клієнт-квалінвестор зможе подавати заявки на купівлю цінних паперів, допущених у режимі торгів для квалінвесторів. Якщо ж клієнт не зареєстрований на ФБ ММВБ як квалінвестор, то Торговельна система відхилить його заявку навіть у випадку, якщо її помилково пропустить брокер. Більш того, для брокера передбачена можливість неодноразової перереєстрації клієнта, що дозволяє Учаснику торгів виконувати вимогу ФСФР Росії про періодичне підтвердження статусу інвестора. Якщо за підсумками такої перевірки інвестор перестає відповідати кваліфікаційним вимогам, брокер зможе позбавити такого клієнта його статусу кваліфікованого інвестора, що відразу ж позначиться на його можливості подавати заявки до Торговельної системи. Існує ще одна особливість режимів торгів для квалінвесторів, пов'язана з тим, що відповідно до Закону «Про ринок цінних паперів», обмеження накладаються лише на придбання інструментів, призначених для квалінвесторів, продати ж такий цінний папір може будь-який інвестор, але тільки через брокера. Дана норма знайшла своє відображення й у реалізації механізму контролю інвесторів на фондових біржах – клієнтські коди перевіряються «на кваліфікованість» тільки з боку заявки на купівлю. Виставляти заявки на продаж цінних паперів, які перебувають в обігу у даних режимах можуть будь-які клієнти учасників торгів незалежно від наданого їм статусу. Всім учасникам торгів автоматично надається статус кваліфікованих інвесторів, оскільки вони такими є згідно законодавства.
Стосовно подальшого розвитку біржового сегменту ринку для квалінвесторів, то спеціалісти сподіваються на те, що обсяги торгів у даному сегменті будуть поступово зростати, як це відбувалося з біржовою торгівлею паями ПІФів у минулому. Адже протягом останніх чотирьох років обсяг торгів у сегменті паїв щороку подвоювався. І якщо на початку управляючі компанії виводили паї ПІФів на торги скоріше в іміджевих цілях або з метою вирішення яких-небудь негайних проблем, то зараз усе більше учасників ринку розуміють переваги біржової торгівлі й усе більше їхніх клієнтів орієнтуються на купівлю або продаж паїв фонду на організованому біржовому ринку.
Спочатку максимально необхідним буде режим переговорних угод з паями для квалінвесторів, який дозволяє контрагентам передусім домовитися про ціну та обсяг, а лише потім здійснити угоду, використовуючи при цьому біржову систему з розрахунками за принципом «поставка проти платежу». Більш того, здійснення угоди через біржу гарантує те, що клієнт «зі сторони, що купує» є кваліфікованим інвестором. А це важливий факт, особливо стосовно санкцій, передбачених чинним законодавством для учасників торгів, які придбали такі папери за рахунок неналежного клієнта. Також угоди через біржу можуть використовуватися й для перереєстрації прав на папери в рамках агентської мережі управляючої компанії, що дозволяє суттєво скоротити обсяг документарної роботи, а також час, який витрачається на проведення операцій.
Є усі підстави сподіватися, що акції та облігації для кваліфікованих інвесторів з'являться у найближчому майбутньому, оскільки інфраструктура ринку вже готова, кваліфіковані інвестори пройшли етап самоідентифікації та прагнуть скористатися усіма перевагами, які надає цей статус.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"