інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Такафул-страхування: сучасний стан та перспективи

А.Ахмедова

Такафул, або ісламське страхування, засноване на особливому механізмі розподілу прибутків та збитків, який відповідає принципами Шаріату, а отже і вимогам мусульманського світу.

Основне завдання ісламського страхування не просто захист своїх інтересів від непередбачуваних обставин шляхом солідарної участі у збитках, а й одержання прибутку. Тому такафул-компанії можуть приносити більший прибуток, ніж традиційні страхові компанії.

В такафул-страхуванні учасники, або страхувальники (у традиційному розумінні) передають свої внески оператору або страховикові у вигляді дару для їх ефективного використання з тією умовою, що при настанні страхового випадку гроші будуть повернені. Частина внесків надходить в накопичувальний фонд, від інвестування якого учасники мають можливість одержувати регулярний дохід у розмірі, що обумовлено в контракті, та який зазвичай складає 50-60% отриманого прибутку.

При цьому заборонено інвестувати в акції або активи компаній, які проводять діяльність, що суперечить принципам Шаріату: виробництво й торгівля алкоголем, тютюновими виробами, ігровий бізнес та деякі інші. Як правило, інвестиції здійснюються в акції, що входять до Dow Jones Islamic Market Index.

Такафул поділяється на 2 види: 1) Загальний, практично аналогічний комерційному майновому страхуванню. 2) Сімейний, що включає особисте страхування, але має характерні відмінні риси.

Ісламське страхування як вид підприємницької діяльності містить в собі величезний потенціал і володіє великими можливостями зростання в сфері створення нових унікальних продуктів та інноваційних технологій їх просування.

В основі концепції ісламського страхування лежать наступні положення: а) у такафулі відсутній надмірний гарар (невизначеність) за рахунок того, що частина внесків, що виплачується кожним учасником, розглядається як дар або добровільне пожертвування і направляється в спеціальний фонд, з якого у разі настання страхового випадку надається компенсація. Крім виплати, необхідної для покриття збитків суми, учасник може розраховувати на прибуток від іншої частини внесків (на основі системи розподілу прибутків та збитків) незалежно від настання страхового випадку. Оператор також, згідно умов договору, має свою частку в прибутку, обговорену заздалегідь. Розмір отриманого доходу залежить виключно від проведених компанією операцій і не являє собою фіксований, не залежний від реально отриманого прибутку процент; б) сплачені внески, або їх частина, можуть використовуватися тільки в операціях, не заборонених Шаріатом. В установчих документах практично будь-якої такафул-компанії міститься положення про обов’язкову відповідність інвестиційної діяльності компанії принципам Шаріату; в) основна мета ісламського страхування полягає в гарантуванні ризиків учасників. Сторони договору ісламського страхування можуть виступати як в ролі тих, хто надає гарантію, так і тих, кому надається гарантія; г) такафул-бізнес, як правило, заснований на механізмі розподілу прибутку під назвою «мудараба», що дозволяє уникати процентних відносин, що мають місце при комерційному страхуванні; д) за діловою активністю такафул-компаній покликана спостерігати шаріатська наглядова рада, до завдань якої відноситься оцінка нових продуктів (послуг) компанії, а також проведених нею операцій з точки зору їх відповідності нормам та принципам мусульманського права; е) всі сторони договору ісламського страхування повинні діяти відповідно до принципу добросовісності та чесності; є) страхувальники мають право висунути своїх представників у раду директорів такафул-компанії; ж) у такафулі, на відміну від комерційного страхування, не порушуються умови спадкування відповідно до вимог Шаріату.

Такафул є прикладом бізнесу, заснованого на попиті та орієнтованого на потреби клієнтів. Як не дивно, світовий досвід показує, що клієнтами такафул-компаній є не тільки мусульмани.

Перша такафул-компанія була заснована в 1979 році в Судані. З тих пір кількість компаній, що здійснюють подібну діяльність, значно зросла. Сьогодні у світі функціонує близько 60 операторів такафула. Найбільш широко послуги ісламського страхування представлені в Малайзії та арабських країнах. Також охоплені Китай, Індія, Індонезія, Шрі-Ланка та багато інших. Такафул-бізнес існує в США та Австралії. Проявляють інтерес до даного виду страхування Південна Африка і республіки колишнього СРСР. Основна частина зборів премії припадає на арабські країни, серед яких лідирує Судан, близько третини річного обсягу належить Малайзії, до 9% припадає на країни Азіатсько-Тихоокеанського басейну, і незначна частка – Європі та США.

Згідно з дослідженнями компанії «Ernst & Young», в 2011 році обсяг глобальних внесків за такафул-страхуванням може досягти 12 млрд. дол. США. У 2010 році цей показник становив 9,15 млрд. дол. США, а в 2009 році він складав 6,9 млрд. дол. США.

Ринок такафул-страхування в основному сконцентрований в країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також у Південно-Східній Азії, причому провідне місце в світі за обсягом даного ринку займають Саудівська Аравія (у 2009 році сукупний розмір страхових внесків склав 3,86 млрд. дол. США), Малайзія (1,15 млрд. дол. США) і ОАЕ (640 млн. дол. США). У більшій частині країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) спостерігалося зниження темпів розвитку цього сегмента страхового ринку, і тільки в Саудівській Аравії ситуація залишалася стабільною завдяки продовженню розгортання системи обов’язкового медичного страхування. За межами РСАДПЗ найбільш істотним ринком є Судан: обсяг внесків у цій країні склав 340 млн. дол. США. Крім цього, високі темпи зростання демонструють ринки таких країн, як Єгипет, Іран і Пакистан. Максимальні темпи зростання припадають на Індостан.

За підсумками регіонального аналізу максимальні темпи зростання ринку такафул-страхування спостерігаються в країнах, розташованих на півострові Індостан, де обсяг внесків збільшився на 85%. Далі слідують країни Середземномор’я (40%), РСАДПЗ (31%), Південно-Східної Азії (29%) та Африки (26%).

Ринок такафул-страхування в країнах Близького Сходу і Північної Африки сформувався набагато пізніше, ніж в Малайзії, і, отже, ще не досяг значних масштабів, що, безумовно, позначається на ефективності операційної діяльності його учасників. В рамках регіону, що включає країни Близького Сходу і Північної Африки, завдяки великій кількості гравців найбільш конкурентоспроможним ринком є РСАДПЗ, який і стимулюватиме подальше зростання в галузі. Ключові ринки такафул-страхування характеризуються низьким рівнем проникнення страхових послуг і порівняно високими темпами економічного зростання, що дає підстави для оптимістичних прогнозів для сектора загалом.

До трійки лідерів за темпами зростання ринку такафул-страхування входять Індонезія (67%), Бангладеш (58%) і Саудівська Аравія (34%).

Стратегічні аспекти розвитку такафул-страхування

Згідно із результатами дослідження, найважливішими стратегічними аспектами, що безпосередньо впливають на розвиток такафул-страхування, є конкуренція, диверсифікація та спеціалізація, а також прийнятність страхування з культурної та релігійної точки зору.

Кількість гравців на ключових ринках такафул-страхування неухильно зростає, що приводить до посилення конкуренції, причому невеликим місцевим компаніям доводиться боротися за клієнтів з великими гравцями, які спеціалізуються на наданні традиційних страхових послуг. Боротьба за комерційних клієнтів вимагає розширення потужностей, досвіду у сфері андеррайтингу та покращення відносин з брокерами.

Другий аспект безпосередньо впливає на рентабельність капіталу. Надмірне зосередження на окремих напрямках діяльності та відсутність диверсифікації призвели до того, що ринок такафул-страхування в основному зростав за рахунок розвитку індивідуальних видів страхування, що в свою чергу, призвело до скорочення або відсутності можливостей по наданню послуг комерційним клієнтам. В результаті, рівень рентабельності капіталу страхових операторів, що працюють по системі такафул, виявився нижчим, ніж у традиційних страховиків, особливо в період економічної кризи.

У країнах РСАДПЗ середній рівень рентабельності капіталу страхових компаній, що працюють за традиційними схемами, склав 11%, тоді як в секторі такафула в 2010 році цей показник дорівнював 10%. У Малайзії середній рівень рентабельності капіталу традиційних страховиків та такафул-операторів склав 16% і 6% відповідно. У Малайзії спостерігається більш низький коефіцієнт збитковості, ніж у РСАДПЗ, що багато в чому обумовлено відмінностями у складі основних напрямків бізнесу. У РСАДПЗ переважає загальний такафул, тоді як в Малайзії більша частина ринку припадає на сімейний такафул.

Третій аспект пов’язаний з особливостями діючої системи соціального захисту населення і опорою на сімейні цінності, що традиційно відіграє істотну роль у країнах Близького Сходу та Південної Азії. Крім того, як і раніше, зберігаються обмеження щодо обізнаності про існуючі ризики, наслідки та такафул-рішення, прийнятні з точки зору шаріату. Зростання такафул-страхування в країнах РСАДПЗ більшою мірою обумовлене розвитком системи обов’язкового страхування, ніж збільшенням кількості реалізованих полісів добровільного страхування.

Сімейний і медичний такафул – можливості зростання

Проникнення на ринок сімейного такафула залишається недостатнім, і, за розрахунками, його частка в країнах Близького Сходу та Північної Африки, складає у поточному році лише 5% від загального обсягу внесків. Для порівняння, в 2009 році частка традиційного страхування життя в загальному обсязі страхових премій на світовому ринку страхування склала 58%. У Малайзії ринок сімейного такафула характеризується високим рівнем проникнення і, за оцінками, його частка в чистому обсязі внесків за такафул-страхуванням складає у 2011 році 77% від показників 2010 року. У зв’язку з невеликим поширенням такафул-послуг оператори зазвичай приділяють більше уваги утриманню існуючих позицій у бізнесі, що призводить до формування менш складної структури з основних напрямів діяльності і появи надлишкових потужностей. Діяльність таких операторів також характеризується більш низькою ефективністю андеррайтингу, оскільки вони володіють меншим капіталом у порівнянні з більш зрілими страховиками з обмеженими вимогами до платоспроможності.

Незважаючи на те, що в 2009-2010 роках ринок такафул-страхування продемонстрував порівняно низькі темпи зростання, до кінця 2011 року очікується збільшення обсягів до 12 млрд. дол. США. Багато місцевих та глобальних компаній вважають потенціал такафула важливим фактором еволюції ринків мусульманських країн, що розвиваються.

Ключовими ризиками для такафула є конкуренція, брак кваліфікованих кадрів та невизначеність у соціально-політичній сфері. До інших проблем, що стоять перед галуззю, відносяться постійно мінливі вимоги законодавства, відсутність чітких підходів до визначення витратної бази і недостатня ефективність андеррайтингу.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"