інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Російський ринок роздрібних платежів та грошових переказів

О. Іванов, К. Данілін

Платіжна система займає важливе місце у російській фінансовій інфраструктурі. Як наголошується в Стратегії розвитку банківської системи Російської Федерації на період до 2015 року платіжна система повинна мати в своїй основі сучасне, комплексне та збалансоване правове регулювання і використовувати сучасні міжнародні стандарти і технології. Мають бути забезпечені правові умови для регулювання діяльності організацій, що є операторами з переказу грошових коштів, включаючи операторів електронних грошей, у тому числі при залученні платіжних агентів (субагентів), операторами платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури (операційними центрами, кліринговими центрами, розрахунковими центрами), а також визначено вимоги до організації та функціонування платіжних систем, порядок здійснення нагляду і спостереження в національній платіжній системі.

Суттєвим елементом платіжної системи є система роздрібних платежів, тобто сукупність організацій, процесів, технологій та інфраструктури, що забезпечують здійснення платежів та розрахунків фізичних осіб.
Ефективна роздрібна платіжна система має забезпечувати стовідсоткове охоплення населення країни, незалежно від його географічного положення, рівня достатку і споживчих переваг. При цьому громадянам Росії повинна бути надана можливість вибору при здійсненні платіжних операцій у готівковій або безготівковій формі, з банківських рахунків або за допомогою грошових переказів, у банківських відділеннях або дистанційно.
Важливу роль у забезпеченні територіальної доступності платіжних та інших банківських послуг покликані зіграти (банківські) платіжні агенти, регулювання яких зазнало істотних змін в 2009-2010 роках.
За даними Банку Росії, в середині 2010 року роздрібний ринок платежів мав структуру (за видами платіжних інструментів), що показана на рисунку.

Таким чином, операції банківських платіжних агентів мали незначний процент від сукупного обсягу платежів.
За цільовим призначенням платежу, цей ринок можна розбити на кілька сегментів: платежі за послуги зв’язку – 15 млрд дол., комунальні платежі – 18 млрд дол. Повернення споживчих кредитів, що погашаються із залученням третьої особи, – 12 млрд. дол. (за підсумками 2010 року). Згідно з експертними оцінками, щорічне зростання даного сегмента становить до 10-15%.
Оплата комунальних послуг залишається найбільш затребуваною населенням послугою. Основний обсяг платежів в даній сфері обробляється Сбербанком (переказ за дорученням фізичної особи без відкриття рахунку) і Поштою Росії (поштовий переказ). Частка інших комерційних банків на ринку комунальних платежів не перевищує 10%. У великих містах значну частку ринку (до 90%) утримує Сбербанк, хоча вона почала знижуватися після введення комісій за проведення таких платежів. У сільській місцевості до 50% комунальних платежів проходить через Пошту Росії. В середньому ринкова частка Сбербанку становить близько 70-80%, а Пошти Росії – 15%. Близько 5% платежів здійснюється безпосередньо на підприємствах, що надають послуги. З введенням Сбербанком комісії за проведення таких переказів його частка на ринку почала знижуватися, проте оцінити зміну його ринкової частки поки що важко.
Принципово інша ситуація склалася на ринку прийому платежів за послуги мобільного зв’язку. На частку кредитних організацій тут припадає не більше 10% платежів, решта платежів приймаються роздрібними агентами, які є операторами зв’язку. Ці компанії, що виникли в 1990-х роках, виступили ініціаторами створення ринку прийому платежів за послуги мобільного зв’язку, надавши своїм агентам технології та привабливі комерційні умови.
У 2010 році в Російській Федерації було випущено більше 133 млн платіжних карт. Кількість операцій з картками в першому півріччі 2010 року перевищила 1,5 млрд одиниць, а сукупний обсяг таких операцій – майже 190 млрд дол. Операції з картками в якості емітентів або еквайрерів здійснювало 700 кредитних організацій, кількість пристроїв, що приймають картки, становить 669 тис. штук. Серед карткових платіжних систем домінувала VISA Int. На неї припадало 64% обсягу платежів, на Master Card – 28,3%, на ОРПС, Золота Корона, Union Card/NCC разом – 6,6%. Необхідно відзначити, що понад 90% обсягу трансакцій з картками складає зняття готівкових грошових коштів у банкоматах.
На ринку послуг з переказу грошових коштів одне з перших місць посідає Пошта Росії, яка, мабуть, є найбільшою роздрібною мережею в Російській Федерації. До послуг поштового зв’язку чинне законодавство відносить поштовий переказ грошових коштів (послуга організацій федерального поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення, передачі, доставки, вручення грошових коштів з використанням мереж поштового та електричного зв’язку). Крім надання послуг поштового зв’язку, Пошта Росії відповідно до закону, має право здійснювати надання інших послуг поштового зв’язку, тарифи на які не регулюються державою, а також здійснювати на договірній основі розповсюдження друкованих видань, доставку та видачу пенсій, допомог та інших виплат цільового призначення, реалізацію цінних паперів, інкасацію та доставку грошової виручки, прийом плати за комунальні послуги, прийом плати за товари (послуги), виплату готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток та іншу діяльність, дозволену законодавством Російської Федерації. За агентським договором з юридичними особами або індивідуальними підприємцями, що мають відповідну ліцензію, організації федерального поштового зв’язку можуть виконувати окремі технологічні операції ліцензованого виду діяльності.
У відділеннях поштового зв’язку можна було придбати поліси обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦВВТЗ), різні поліси добровільного страхування, оформити комплект кредитної документації для отримання позики поштовим переказом. Також у низці регіонів надавалася послуга з оформлення необхідного комплекту документів для розміщення грошових коштів в депозит. Доходи Пошти Росії від надання фінансових послуг виросли і склали 36,1 млрд руб. Частка фінансових послуг в структурі доходів Пошти Росії склала 37,5%.
Центральне місце на ринку оплати послуг стільникових операторів, інтернет-провайдерів, комерційного телебачення, IP-телефонії зайняли оператори з прийому платежів фізичних осіб (електронні платіжні системи). В їхніх системах також реалізована можливість поповнення рахунків зовнішніх платіжних систем, внесення коштів до благодійних фондів, оплати послуг ЖКГ, штрафів ГИБДД і техогляду, а також інших товарів та послуг. З’явившись близько десяти років тому для задоволення потреби операторів мобільного зв’язку з масового прийому платежів абонентів, ці системи переросли в нову якість і де-факто розпочали формувати національні стандарти індустрії роздрібних платежів, що здійснюються через платіжні термінали.
Обсяг операцій, які проходять через такі системи, щорічно збільшується на 70-90% і може бути оцінений у 30 млрд дол. Нові технології дозволяють надавати населенню послуги з проведення платежів дистанційно, поза службовими приміщеннями: з використанням платіжних терміналів, передплачених платіжних карт, застосуванням технологій мобільного зв’язку, використанням електронних платіжних платформ, розміщених в мережі Інтернет, і квазі-»електронних грошей». Більш того, при впровадженні передплачених фінансових продуктів і «мобільних» гаманців подібні послуги все більше наближуються до операцій з прийому депозитів (вкладів, заощаджень).
Об’єднана система моментальних платежів (ОСМП) є лідером з прийому платежів фізичних осіб і розвивається на ринку платіжних систем з 2004 року, надаючи абонентам зручний, надійний і оперативний спосіб оплати послуг. У системі також реалізована можливість поповнення рахунків інших зовнішніх платіжних систем. Кількість точок прийому платежів, підключених до платіжної системи ОСМП, складає більше 194 тисяч.
Інтегрована універсальна мультибанківська система Інтернет-платежів CyberPlat, історично перша російська платіжна система, була створена у 1997 році. У 2011 році загальний оборот платіжної системи CyberPlat перевищив 6,5 млрд. дол. Мережа пунктів прийому платежів CyberPlat в Росії і СНД складає понад 460 000 точок. В сукупності обидві названі системи охоплюють близько 70% ринку мікроплатежів.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"