інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Особливості оподаткування дивідендів в Україні, Казахстані та Росії*

Л. Пархомов

Податкова система кожної країни має власну структуру та особливості. У світі немає однакових податкових систем. Інвестори, які є громадянами тієї чи іншої країни, повинні підлаштовуватися під нормативно – правові акти своєї держави.

Основним законодавчим актом, що регулює особливості оподаткування дивідендів на території України, є Податковий кодекс України (далі – ПКУ). Саме поняття «дивіденди» визначено п.п. 14.1.268 п. 14.1 ст.14 ПКУ. У разі виплати дивідендів іноземним компаніям застосовується також Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з країною нерезидента, якому здійснюється виплата дивідендів.
Процес оподаткування дивідендів регулюється двома розділами ПКУ, а саме порядок оподаткування дивідендів, одержуваних фізичними особами, визначається за правилами, встановленими розділом IV ПКУ, а все, що стосується виплати дивідендів підприємствам, регулюється розділом III зазначеного кодексу.
В Україні, згідно із ПКУ (п.153.3 ст.153), якщо емітент корпоративних прав, що приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку в розмірі 21% (з 1 січня 2013 року ставка буде за загальними правилами зменшена до 19%), нарахований на суму дивідендів, то останні фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.
Сума авансового внеску повністю зараховується у зменшення податку на прибуток у наступному звітному кварталі. Але є винятки, коли авансовий внесок не стягується при виплаті дивідендів. І серед цих винятків є виплата дивідендів на користь фізичної особи.
Крім того, якщо резидент здійснює виплату дивідендів нерезиденту та з країною цього суб’єкта не підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, в такому випадку, резидент зобов'язаний утримати податок при виплаті такого доходу за ставкою в розмірі 15%. Виплата дивідендів за українським законодавством не включається до складу витрат.
У Казахстані, згідно з положеннями Податкового кодексу цієї країни, дивідендами або ще їх називають там «винагородою у вигляді дивідендів», визначається частина чистого доходу, що розподіляється між учасниками товариства. У свою чергу, розмір чистого доходу на виплату дивідендів визначається загальними зборами учасників товариства. Різниця між оподатковуваним доходом і зобов'язаннями товариства з корпоративного прибутку є чистим доходом товариства. Податок на корпоративний прибуток в Казахстані становить 20%. Дохід, що підлягає оподаткуванню, включає всі види доходів, отриманих товариством, та визначається як різниця між виручкою компанії і податковими відрахуваннями (витратами), які передбачені нормами Податкового кодексу республіки. У Казахстані дохід у разі виплати дивідендів підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.
Порядок виплати дивідендів в Російській Федерації має спрощений вигляд порівняно з Україною і Казахстаном. При виплаті дивідендів відповідно до положень Податкового кодексу Російської Федерації (далі ПК РФ) застосовуються три види податкових ставок, а саме 0%, 9% і 15%. Але при розрахунку податку на дивіденди при його виплаті нерезиденту разом з вимогами ПК РФ потрібно враховувати і угоду щодо уникнення подвійного оподаткування.
Нульова ставка податку у цій країні застосовується, якщо на день прийняття рішення про виплату дивідендів, компанія, яка отримує дивіденди на протязі не менше 365 календарних днів безперервно, володіє на правах власності не менше 50% внеску в статутному фонді товариства, що виплачує дивіденди. Ставка податку у розмірі 9% застосовується при отриманні дивідендів від російських компаній, на які не поширюються умови застосування нульової ставки, і від іноземних організацій. Ставка у розмірі 15% застосовується при отриманні дивідендів від російських компаній іноземними організаціями.
Однак потрібно мати на увазі, що в Казахстані, Україні та в Росії, якщо виплата дивідендів здійснюється нерезиденту тієї країни, з якою укладено міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухилень від сплати податків на доходи і капітал, які вступили в силу в установленому порядку, перевагу мають норми такого міжнародних договорів.

* За матеріалами finance.ua.

© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"