інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Законодавчі новації на російському ринку цінних паперів*

З початку поточного року набрали чинності передбачені Федеральним законом ¹282-ФЗ від 29.12.2012 року зміни до діючого законодавства, щодо ринку цінних паперів.

Зміни полегшать життя не тільки російським, а й зарубіжним інвесторам
Передусім законодавець дозволив емітентам проводити випуск цінних паперів без державної реєстрації проспекту емісії в низці випадків. Так, державна реєстрація проспекту тепер не потрібна, якщо:
- цінні папери розміщуються серед кваліфікованих інвесторів (якщо число інших осіб, що мають переважне право купівлі паперів, не перевищує 500);
- цінні папери розміщуються серед власних акціонерів, якщо їх не більше 500;
- цінні папери пропонуються особам, кількість яких не перевищує 150 (без урахування акціонерів, яких повинно бути не більше 500, і кваліфікованих інвесторів);
- цінні папери розміщуються за закритою підпискою серед осіб, кількістю не більше 500;
- сума залучених емітентом грошових коштів за один рік не перевищує 200 млн руб., а для кредитних організацій – 4 млрд руб.;
- сума коштів, що вносяться кожним з покупців цінних паперів не перевищує 4 млн руб. (якщо кількість інших осіб, що мають переважне право купівлі паперів, не перевищує 500).
Також буде зменшено термін розгляду документів у перерахованих вище випадках з 30 до 20 днів.
Крім того, відповідно до внесених Законом ¹282-ФЗ правок, емітент, цінні папери якого розміщуються шляхом відкритої підписки, допущені до торгів на біржі і оплачуються грошима (чи іншими цінними паперами, допущеними до торгів), має право направити до регулюючого органу повідомлення про підсумки випуску цінних паперів у спрощеній формі (замість звіту). Законом також визначаються дані, які повинні міститися в такому повідомленні.
Крім цих нововведень, Закон ¹282-ФЗ передбачає і велику кількість інших, менш значних змін. Зокрема, виплати емітентом дивідендів по акціях і доходу за іменними облігаціями, права на які враховуються депозитарієм, тепер здійснюються лише через вказаний депозитарій, який заздалегідь договором визначає порядок передачі грошей своєму клієнтові – власникові цінних паперів.
Також Закон уточнює вимоги до розкриття інформації власниками цінних паперів, вимоги ще до рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів і проспекту цінних паперів, деталізує процедуру емісії цінних паперів при реорганізації юридичних осіб, встановлює порядок заміни емітента облігацій та порядок зупинення емісії цінних паперів
Наступна група змін стосується регламентації банківської діяльності, зокрема, законодавцем уточнюється, що тепер не тільки самі угоди з акціями банку вимагають дотримання дозвільної процедури, проведеної з Банком Росії, але і угоди, що тягнуть отримання контролю над вже зареєстрованими акціонерами банку. Так, якщо будь-яка особа (група пов'язаних осіб) бажає отримати прямо або побічно (через третіх осіб) контроль над акціонером банку, що володіє більше 20% акцій банку, їй належить заздалегідь узгодити таку угоду з Банком Росії. Законом ¹282-ФЗ також встановлено порядок дій Банку Росії, його повноваження та строки вчинення дій у разі невиконання згаданої узгоджувальної процедури.

Порядок оподаткування доходів від цінних паперів зазнав змін
Третя група змін, внесених Законом ¹282-ФЗ, стосується поправок до законодавства про податки. Положення Податкового кодексу Російської Федерації (ПК РФ) були доповнені кореспондуючими статтями, що регламентують особливості оподаткування доходів по федеральних державних емісійних цінних паперах, а також по інших емісійних цінних паперах, випущених російськими компаніями, що виплачуються іноземним організаціям, які діють в інтересах третіх осіб.
Зазначеними статтями більш детально регламентований порядок збору депозитаріями інформації про платників податків та обчислення податків при здійсненні ними функції податкового агента. Ця інформація повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) – щодо фізичних осіб, найменування організації, найменування держави, податковим резидентом якої є фізична особа або компанія, підстава застосування пільг щодо оподаткування доходів по цінних паперах, передбачених ПК РФ або договором (угодою) про уникнення подвійного оподаткування доходів організацій чи фізичних осіб.
Також Законом ¹282-ФЗ передбачено, що у разі відмови платників податків від надання зазначеної інформації, до них буде застосовано підвищену ставку ПДФО з доходів, отриманих від операцій з цінними паперами в розмірі 30%.

* За матеріалами bankir.ru.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"