інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Світова криза та її можливі наслідки для вітчизняної фінансової системи*

У світі не вщухають розмови про розгортання фінансової кризи, яка може призвести до безпосередніх наслідків для нашої країни. Експерти намагаються зробити перші висновки та сформувати прогнози щодо її впливу на фінансову систему України. Деякі з них викладені у матеріалах тематичної доповіді аналітиків компанії SigmaBleyzer.
1. Фінансова криза вийшла за рамки однієї окремо узятої країни і досить швидко розвивається, загалом, у світовій економіці.
2. Практично всі світові фондові ринки демонструють зниження своїх показників.

Падіння світових фінансових ринків3. Ринки Східної Європи, що розвиваються, перебувають на 3-річному мінімумі
4. Думки міжнародних експертів про можливу вразливість України
Оцінка чутливості до макроекономічної нестабільності. Fitch: з 73 країн, проаналізованих у травні 2008 року, Україна посіла друге місце серед найуразливіших країн.
Огляд банківського сектора України. Standards and Poors у 2008 р.: банківський сектор України має високий ступінь ризику і йому присвоєно 10 категорію, до якої належать найбільш слабкі та уразливі банківські сектори в світі (разом з Болівією і Венесуелою).
Квартальна оцінка фінансових ризиків Американського казначейства, вересень 2008 (Україна потрапила в десятку країн з найбільш високим ступенем фінансового ризику в світі): Україні ... загрожують різкі зміни в структурі платіжного балансу або криза протягом наступних одного-двох років.
5. Думки експертів підтверджує реакція світового ринку кредитно-дефолтного свопу (КДС), який зріс для України з початку 2008 року майже втричі.
6. Основні причини уразливості української економіки
а) Великий дефіцит рахунку поточних операцій.
б) Тягар зовнішнього боргу.
в) Слабкість банківського сектора.
7. Великий дефіцит рахунку поточних операцій
У 2009 році очікується збільшення дефіциту рахунку поточних операцій до $24 млрд., що становить 10% від прогнозованого ВВП. Такі об'єми потребуватимуть зовнішнього фінансування.
Близько $10 млрд. цього дефіциту рахунку поточних операцій пояснюються імовірним підвищенням цін на імпортований газ.
Одним з найчастіше використовуваних інвесторами показників дефолтного ризику облігацій є премія по кредитному дефолтному свопу (КДС). КДС - це договір, подібний до страхового, який передбачає компенсацію збитків по облігаціях у разі невиконання емітентом своїх зобов'язань. Покупець КДС страховки платить страхову премію в обмін на компенсацію збитків у разі дефолту.
Ринок КДС був створений у 1994 році і сьогодні він оцінюється в $45 трильйонів. Дослідження показали, що премії КДС визначають ризик дефолту раніше, ніж облігаційні спреди або рейтинги: це найкращий передвісник дефолтів, і відповідно, ризиків, що виникають.
Премія КДС по п'ятирічних облігаціях, випущених урядами країн, що розвиваються, на даний момент перебуває в діапазоні від 50 до 200 базисних пунктів на рік.
Якщо премія перевищує 500 базисних пунктів, це свідчить про те, що інвестори чекають дефолту таких облігацій. У результаті емітенту важко продати нові облігації або відновити наявний борг.
За декілька днів до краху банків Bear Stearns і Lehman Brothers їх премії КДС досягли 740 і 724 базисних пунктів відповідно.
8. Тягар зовнішнього боргу
За останні два роки загальний зовнішній борг зростав на 45% щороку і досяг $100 млрд.
Зовнішній борг приватного сектора виріс до $85 млрд., з яких $29 млрд. становить короткостроковий борг (класифікований за первинним терміном погашення).
На даний момент зовнішній борг України перевищує середній показник по країнах в аналогічній кредитно-рейтинговій категорії:
- при 60% ВВП, співвідношення зовнішнього боргу до ВВП в Україні перевищує середній показник в 40% для країн з аналогічним рейтингом.
- при 120% надходжень за поточним рахунком, співвідношення зовнішнього боргу до надходжень за поточним рахунком в Україні також перевищує середній показник в 84% для країн з аналогічним рейтингом.
9. Недоліки банківського сектора
Ряд досліджень ринків, що розвиваються, показав, що високі темпи зростання кредитування призвели до високого рівня проблемних активів.
Темпи зростання банківського кредитування в Україні були високими протягом останніх 5 років: 60% на рік.
Зростанню кредитування сприяло істотне збільшення грошової маси (МЗ) на рівні 44% на рік, а також зовнішній борг.
Уразливість України пояснюється необхідністю погашення великого короткострокового боргу, високим дефіцитом рахунку поточних операцій, швидким зростанням споживчого кредитування і великими зобов'язаннями банків в іноземній валюті.
Такі ризики розкрилися в підвищенні премій по КДС в Україні з 250 до 600 базисних пунктів з середини 2007 року - більше, ніж в інших країнах.
Крім того, надходження портфельного капіталу в Україну зменшилося з 8$3,3 млрд. в першій половині 2007 р. до $350 млн. в аналогічному періоді 2008 р.
Частково в результаті цього індекс ПФТС знизився на 65% з початку року (станом на 19 вересня 2008 р.), що є одним з найбільш сильних падінь у світі.
Такі ризики не означають, що криза неодмінно відбудеться, а лише свідчать про її високу ймовірність.
10. Уроки світових криз
а) Дефіцит рахунку поточних операцій є основною змінною, яка не повинна виходити з-під контролю, навіть якщо його спричинено перевитратою приватного сектора і держава має збалансований фіскальний бюджет.
б) Структура великих надходжень капіталу в країну - співвідношення між короткостроковими і прямими або довгостроковими інвестиціями - дуже впливає на уразливість країни.
в) Спосіб використання іноземних інвестицій (у споживчих або продуктивних цілях) має велике значення для стабільності економіки.
г) Використання фіксованих або жорстко прив'язаних валютних курсів як інструмент стабілізації несе в собі внутрішню небезпеку. Складно здійснити м'яку посадку.
д) Недоліки банківського сектора країни можуть підвищити ризик проблемного кредитування, що може поглибити кризу.
е) Можливість виникнення фінансової кризи можна спрогнозувати шляхом аналізу розбалансування основних економічних взаємозв'язків. Але точний час, глибину і поширення кризи передбачити складно.
ж) Якщо в країні починається фінансова криза, єдиним способом повернути довіру є жорстка фіскальна, грошова і економічна політика, підкріплена значними зовнішніми фінансовими ресурсами.
11. Що Україна може зробити?
Розробити систему раннього сповіщення, що сигналізуватиме про збільшення або зменшення ймовірності виникнення кризи.
Ретельно контролювати зовнішній борг приватного сектора (банківського і корпоративного), терміни погашення по якому наступають кожного місяця протягом наступних 12 місяців, і порівнювати розмір такого боргу з можливостями його погашення.
Домовитися про організаційні заходи з подолання кризи:
- Укласти протокол про наміри з урядовими структурами (НБУ, Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів, Міністерством економіки тощо) для чіткого визначення зон відповідальності і заходів із врегулювання кризи.
- Укласти протокол про наміри з центральними банками інших країн, які мають великі банки в Україні, зокрема з Європейським центральним банком, Австрією, Швецією тощо з питань координації, обміну інформацією і можливого фінансування.
Погоджувати і впровадити заходи щодо виходу з кризи (відновлення балансу):
- Розглянути доцільність відмови від примусових заходів відносно боржників, щоб банки могли працювати зі спрощеними вимогами до норм резервного капіталу.
- Вимагати, щоб усі банки країни розробили плани екстреного фінансування, в яких будуть визначені можливості використання різних джерел фінансування і викладені необхідні надзвичайні заходи зі швидкого забезпечення такого фінансування.
- Розробити шляхи виходу з банківської кризи, які будуть визначати коригувальні заходи для різних видів банків (закриття, злиття, реструктуризація), залежно від їх розміру, а так само від характеру проблеми - ліквідність, платоспроможність, погане управління, здатність залучати капітал тощо.
- Розглянути доцільність створення державної компанії з повернення активів (на кшталт американського трастового фонду RTC) для купівлі та розв’язання проблеми деякої частини поганих активів банків.
- Допомагати банкам у розробці заходів щодо виходу з ситуації з поганими активами, зокрема спростити юридичні та судові процедури стягнення за простроченими кредитами.
- Розглянути можливість внесення змін в існуючу систему гарантування банківських вкладів для підвищення довіри та з метою уникнення масового зняття депозитів, не допустивши, водночас, моральних ризиків.
- Внести зміни до фіскальної, монетарної і валютної політики для підвищення впевненості в тому, що наявні проблеми перебувають у процесі розв’язання (дефіцит рахунку поточних операцій, короткостроковий борг і недоліки банківського сектора).
- Запровадити всебічну програму економічних реформ для поліпшення інвестиційного клімату України і відновлення зростання.
- Розробити та здійснити заходи з посилення довіри, такі як роуд-шоу, щоб переконати іноземні банки та інвесторів у тому, що ситуація перебуває під контролем.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"