інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Платіжний баланс та зовнішній борг України*

Характерною особливістю платіжного балансу у 2006 році було формування від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу та поточного рахунку, однак рекордні за останні шість років обсяги притоку довгострокового капіталу дозволили не лише компенсувати дефіцит поточного рахунку, але й збільшити резерви на 2 млрд. дол. США.

Поточний рахунок
У 2006 році вперше з 1999 року в Україні зафіксовано від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу в розмірі 1.6 млрд. дол. США (-1.5% до ВВП), у 2005 році воно було позитивним та становило 2.5 млрд. дол. США (2.9% до ВВП).

Сукупний зовнішньоторговельний оборот
Незважаючи на стрімке зростання цін на енергоносії та застосування численних торговельних обмежень проти українських експортерів, очікуваного на початку року падіння темпів загальних обсягів зовнішньої торгівлі не відбулось. Навпаки, завдяки стійкому попиту та сприятливій ціновій кон’юнктурі на світових ринках металів і хімічної продукції сумарний обсяг експорту товарів та послуг збільшився на 13.2% і становив 50.2 млрд. дол. США (у 2005 році експорт збільшився на 7.5% та склав 44.4 млрд. дол. США). Активізація внутрішнього попиту (як інвестиційного, так і споживчого) зумовила зростання імпорту товарів та послуг на 22% (53.3 млрд. дол. США, у 2005 році імпорт збільшився на 20.4% та склав 43.7 млрд. дол. США).

Динаміка темпів приросту експорту-імпорту товарів та послуг
Сукупний зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг у 2006 році збільшився порівняно з 2005 роком на 17.6% і становив 103.5 млрд. дол. США (у 2005 році оборот зріс на 13.5%).
Перевищення темпів зростання імпорту товарів та послуг над експортом становило 8.8 в.п, вперше за останні 7 років в Україні сформувалося від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу у розмірі 3.1 млрд. дол. США (у 2005 році воно було додатнім та становило 671 млн. дол. США).

Експорт товарів
У 2006 році обсяги експорту товарів збільшилися на 11.2% та становили 38.9 млрд. дол. США (у 2005 році експорт зріс лише на 4.8%).
Зростання обсягів експорту у 2006 році зумовлено збільшенням вартісних обсягів експорту:
- металургійної продукції на 16.9%;
- машинобудівної продукції на 19.9%;
- хімічної продукції на 18.4%.
Основним чинником прискорення темпів зростання експорту у 2006 році було покращення кон’юнктури ринків чорних металів у другій половині року та вдала переорієнтація експортних поставок на нові ринки (падіння вартості поставок металопродукції до Китаю у 6 разів було компенсовано нарощуванням поставок до країн Америки в 1.9 раза, Європи - в 1.4 раза, країн СНД – в 1.3 раза). В цілому за рік вартісні обсяги експорту чорних металів зросли на 13.6% переважно за рахунок збільшення фізичних обсягів (на 9.7%), тоді як ціни в середньому зросли лише на 3.6%.

Внески окремих товарних груп до загального зростання експорту товарів


Завдяки підвищеному попиту на світових ринках були подолані негативні наслідки введення Росією та країнами Європейського Союзу ввізного мита на деякі види трубної продукції. Вартісні обсяги експорту виробів з чорних металів у 2006 році збільшилися порівняно з 2005 роком на 27.5%. Росія залишається найбільшим споживачем українських труб, її частка в експорті трубної продукції збільшилася з 37.2% в 2005 році до 46.8% у звітному. Висока активність зберігалася на ринках кольорових металів - експорт міді та виробів з неї у 2006 році збільшився в 1.8 раза, алюмінію – в 1.3 раза переважно за рахунок зростання середніх цін.
На противагу від 2005 року, коли експорт машинобудівної продукції зменшився майже на 18%, у 2006 році спостерігалося зростання вартісних обсягів експорту за цією групою (в цілому за рік - на 19.9%) переважно за рахунок нарощування поставок електричних машин та устаткування на 39.4% та засобів наземного транспорту на 59.4%. Понад 85% приросту вартості експорту продукції машинобудування було отримано за рахунок нарощування поставок до країн СНД, де основним імпортером є Росія (53% українського експорту машинобудівної продукції).
Незважаючи на підвищення цін на газ – основну сировину для виробництва багатьох видів хімічної продукції, вартісні обсяги експорту цієї продукції зросли на 18.4% в основному за рахунок збільшення поставок пластмас і виробів з них у 1.5 раза та продуктів неорганічної хімії на 16.6%. У 2006 році 45.4% експорту продукції хімічної промисловості припадало на дві групи – добрива та продукти неорганічної хімії, вартісні обсяги кожної з яких за рік сягнули близько 1 млрд. дол. США.
У цілому за рік зростання обсягів експорту товарів продовольчої групи було більш помірним порівняно з 2005 роком (109.4% проти 124%). Скорочення поставок продукції АПК у IV кварталі на 13.1% порівняно з відповідними періодом 2005 року відбулося внаслідок запровадження квотування експорту зерна (поставки зерна у IV кварталі скоротилися вдвічі порівняно з ІІІ кварталом та відповідним періодом 2005 року). Введення Росією обмежень на поставки продукції тваринництва призвело до скорочення поставок м’яса за рік у 4.7 раза та молочної продукції у 1.6 раза. Водночас обсяги експорту насіння олійних культур зросли у 2.3 раза, олії – в 1.7 раза. Внаслідок цього відбувся перерозподіл експортних потоків продукції АПК за регіонами: скоротилися обсяги поставок до країн СНД (на 13.6%), та їх частка з 44.3% у 2005 році до 35% у звітному, та навпаки, вартісні обсяги експорту до країн Європи та Азії збільшилися відповідно у 1.3 та 1.4 раза.
Значний вплив на динаміку обсягів експорту у 2006 році справило суттєве скорочення обсягів експорту мінеральних продуктів (на 21.1% або на 924 млн. дол. США), що відбулося внаслідок припинення експорту газу, падіння поставок нафтопродуктів на 18.2%, коксу та залізорудної сировини відповідно в 3.6 раза та на 14.3%. Водночас збільшився експорт електроенергії в 1.6 раза.
У регіональному розподілі експортних товарних потоків відбулись незначні зміни: дещо збільшилася частка країн СНД (з 32.1% у 2005 році до 33.4% у 2006 році). Експортні поставки до Росії, незважаючи на дію деяких торговельних обмежень по відношенню до українських експортерів, збільшилися на 15.4%. Темпи зростання обсягів експорту до країн СНД у звітному періоді на 6.6 в.п. випереджали темпи росту поставок до інших країн світу (115.7% та 109.1%). Скорочення експорту до країн Азії на 3.2% зумовило зменшення частки цих країн з 24% до 20.9%, водночас обсяги експорту до країн Америки збільшилися майже у 1.4 раза, їх частка збільшилася з 5.2% до 6.5%.

Внески окремих товарних груп до загального зростання імпорту товарів


Імпорт товарів
У 2006 році обсяги імпорту товарів становили 44.1 млрд. дол. США, збільшившись на 22.1% порівняно з 2005 роком (у 2005 році імпорт зріс на 21.8%).
Інтенсивне нарощування імпорту у 2006 році в основному зумовлене:
- активізацією інвестиційного попиту;
- зростанням реальних доходів населення та розширенням обсягів споживчого кредитування, що призвело до підвищення попиту на товари довготривалого вжитку та легкові автомобілі;
- різким зростанням цін на енергоносії.
Майже дві третини приросту імпорту було отримано за рахунок нарощування надходжень машинобудівної продукції (на 36.3%) та продукції хімічної промисловості (на 26.8%).
Частка машинобудівної продукції у загальному обсязі імпорту зросла з 27.8% до 31% в основному за рахунок збільшення надходжень засобів наземного транспорту (в 1.6 раза) та механічного і електричного устаткування (на 18.7%). Найвагоміше збільшилися обсяги імпорту машинобудівної продукції з країн Європи (в 1.4 раза, або майже на 2 млрд. дол. США).
Розширення обсягів споживчого кредитування та зростання купівельної спроможності населення зумовили різке зростання у поточному році обсягів імпорту легкових автомобілів. За 2006 рік в Україну було завезено автомобілів на суму 2.2 млрд. дол. США, що у 1.8 раза перевищило обсяги попереднього року.
Збільшення обсягів імпорту продукції хімічної промисловості відбувалося в основному за рахунок зростання імпорту пластмас, полімерних матеріалів та фармацевтичних продуктів в 1.3 раза. Значна частина хімічної продукції (57%) імпортувалась з країн Європи, вартісні обсяги імпорту з цих країн збільшилися в 1.3 раза.
На відміну від 2005 року, коли група «мінеральні продукти» посідала перше місце за питомою вагою (29%) у структурі українського імпорту, у 2006 році вона перемістилася на друге місце після продукції машинобудування, а її частка зменшилася до 26.3%. Незважаючи на стрімке зростання цін на енергоносії – основної складової цієї групи (середні ціни на нафту були на 31% вищими порівняно з попереднім роком, газу – на 45%), вартісні обсяги імпорту за цією групою збільшилися лише на 12.8%, або на 1.3 млрд. дол. США. Така динаміка зумовлена скороченням фізичних обсягів імпорту цих товарів (газу – на 16.6%, нафти - на 27%).
У 2006 році більш ніж на третину збільшився імпорт металопродукції, що обумовлено різницею в асортименті, тісними виробничими зв’язками, особливо з Росією (46% імпорту металопродукції надходило з Росії) та іншими чинниками.
У географічному розподілі зберігається тенденція до випередження темпів зростання обсягів імпорту з країн далекого зарубіжжя (128.6%) над імпортом з країн СНД (114.4%). Частка інших країн світу збільшилася з 54% до 56.9% від загального імпорту в основному за рахунок збільшення імпортних надходжень з країн ЄС у 1.3 раза.

Послуги
У 2006 році позитивне сальдо торгівлі послугами збільшилось на 17.7% порівняно з 2005 роком та склало 2.1 млрд. дол. США.
Експорт послуг становив 11.3 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з 2005 роком на 20.7%. Зростання спостерігалося за всіма видами послуг. В структурі експорту транспортних послуг, на долю яких припадало 47.4% загального експорту послуг, найвагоміше збільшилась вартість послуг трубопровідного транспорту, що обумовлено зростанням плати за транзит газу з 1.09 до 1.6 дол. США за 1 тис. куб. м на 100 км. Значно збільшилися обсяги послуг з повітряних перевезень, що були надані нерезидентам (в 1.3 раза). Найвищими темпами протягом року зростав експорт юридичних та бухгалтерських послуг (у 4 раза), послуг з реклами та маркетингу (у 2.3 раза), обсяги будівельних послуг збільшилися у 1.6 раза, послуги зв’язку - у 1.4 раза.
За експертною оцінкою обсяг послуг з подорожування, наданих нерезидентам у 2006 році, зріс на 11.5% і склав 3.5 млрд. дол. США (30.9% загального експорту послуг). Майже 93% загальної кількості поїздок становили приватні поїздки, їх кількість збільшились на 7%. Кількість ділових поїздок, навпаки, зменшилася на 7%. Найбільші витрати на території України у 2006 році здійснювали нерезиденти з Росії (41% загального обсягу витрат на подорожування), проте їх обсяг скоротився порівняно з попереднім роком на 8%. Серед інших країн, громадяни яких здійснювали значні витрати у подорожах по Україні - Польща (майже 16% від обсягів експорту з подорожування), Білорусь (11%) та Молдова (8%).
Імпорт послуг становив 9.2 млрд. дол. США і зріс на 21.4%. За всіма видами послуг, крім державних, спостерігалось збільшення обсягів імпорту. Стрімкими темпами зростали транспортні послуги (в цілому за рік в 1.6 раза), що також обумовлено збільшенням плати за транзит. Найдинамічніше зростали обсяги витрат резидентів на послуги з перевезень автомобільним та повітряним транспортом (відповідно у 1.7 та 1.4 раза), фінансових послуг (у 1.6 раза).
За експертною оцінкою обсяги витрат громадян України, що перебували за кордоном залишилися майже на рівні 2005 року і становили 2.8 млрд дол. США. За даними Державної прикордонної служби загальна кількість резидентів, які виїжджали за кордон склала 17.4 млн осіб і зросла лише на 2%, при цьому кількість поїздок з приватними цілями збільшилася на 5.7%, з діловими, навпаки, знизилась майже на 28%. У 2006 році резиденти України максимальні витрати здійснили на території Росії (28.3% загального обсягу витрат на подорожування), Польщі (22.7%), Угорщини (11.7%) та Туреччини (4.8%).

Доходи
Від’ємне сальдо балансу доходів у цілому за 2006 рік склало -1.7 млрд. дол. США і збільшилось в 1.7 раза порівняно з 2005 роком, що зумовлено значними виплатами дивідендів за прямими інвестиціями та зростанням у 1.5 раза нарахованих відсотків за довгостроковими кредитами.

Поточні трансферти
У 2006 році тривала тенденція до збільшення обсягів поточних трансфертів. Позитивне сальдо балансу поточних трансфертів збільшилося на 11.5% і становило 3.2 млрд. дол. США. Основним чинником зростання було збільшення на 23.1% обсягів приватних грошових переказів, які становили 74.4% від загального обсягу отриманих трансфертів.

Фінансовий рахунок
Протягом 2006 року сальдо фінансового рахунку (без урахування резервів) склало 3.7 млрд. дол. США (у 2005 році воно становило 8.1 млрд. дол. США, з урахуванням надходження 4.8 млрд. дол. США від приватизації ВАТ «Криворіжсталь»).
Визначальною особливістю фінансового рахунку в 2006 році були найвищі за останні 6 років обсяги надходжень Довгострокових ресурсів (прямих іноземних інвестицій та середньо- і довгострокових негарантованих кредитів та єврооблігацій).

Динаміка окремих статей платіжного балансу та інтервенцій


Прямі інвестиції
В цілому за 2006 рік чистий притік прямих іноземних інвестицій в Україну становив 5.3 млрд. дол. США, що майже вдвічі вище ніж у 2005 році (без урахування надходжень від приватизації ВАТ «Криворіжсталь»).

Прямі інвестиції в економіку України


Найбільш привабливими для інвесторів були такі види економічної діяльності як: фінансова діяльність – зростання інвестицій за 2006 рік склало 1675 млн. дол. США, а їх частка збільшилася на 5.7 відсоткових пункти; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – інвестиції зросли на 847 млн. дол. США, а частка у загальному обсязі інвестицій зросла на 2.9 відсоткових пункти.
Загальний обсяг накопичених прямих інвестицій в Україну за 2006 рік зріс на 32% порівняно з початком року і на 31.12.2006 року становив 22.7 млрд. дол. США; з них 21.2 млрд. дол. США – акціонерний капітал, 1.5 млрд. дол. США – кредити, надані прямими інвесторами. Прямі іноземні інвестиції на душу населення зросли порівняно з початком року на 32.8% і становили 487 дол. США.

Середньо- і довгострокові кредити, облігації
В цілому за 2006 рік чисті залучення за негарантованими довгостроковими кредитами склали 5.8 млрд. дол. США, що в 1.7 раза більше, ніж за 2005 рік.
У ІІІ та ІV кварталах 2006 року зафіксовані максимальні за останні роки обсяги залучень (у IV кварталі вони склали 2.3 млрд. дол. США). Це відбувалось за рахунок зростання залучень банківського сектору, частка якого у 2006 році у загальному обсязі запозичень зросла з 22.2 % до 36.6 %.
Чисті залучення за корпоративними, банківськими та муніципальними єврооблігаціями у 2006 році склали 2 млрд. дол. США, що в 1.5 раза більше, ніж у 2005 році. Основні залучення були здійснені в IV кварталі 2006 року і склали 1.3 млрд. дол. США або 64% від загальних обсягів чистого залучення за рік.
Значними були також запозичення Уряду за ОЗДП: загальний обсяг залучень у 2006 році склав 1.9 млрд. дол. США (у 2005 році — 0.7 млрд. дол. США), з них 1.6 млрд. дол. США було залучено в IV кварталі 2006 року. Обсяги погашення ОЗДП склали 598 млн. дол. США (у 2005 році — 627 млн. дол. США).
Банківський сектор України розширив залучення не лише за довгостроковими, а й за короткостроковими ресурсами: 94% від чистого залучення короткострокових кредитів склали залучення банківського сектору (3.5 млрд. дол. США проти 1 млрд. дол. США у 2005 році).

ОВДП та ОВДП-ПДВ
У 2006 році так і не відновилась зацікавленість нерезидентів в українських ОВДП та ОВДП-ПДВ: сальдо за операціями з цими паперами склалось від’ємним у розмірі 549 млн. дол. США тоді, як у 2005 року сальдо було додатнім в розмірі майже 1 млрд. дол. США.
У 2006 році було зафіксоване значне зростання дебіторської заборгованості при повільному зростанні кредиторської заборгованості за зовнішньоекономічними розрахунками. Так, протягом року кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання зросла на 692 млн. дол. США (в 2005 році зменшилась на 93 млн. дол. США), одночасно дебіторська заборгованість збільшилася на 1.3 млрд. дол. США (в 2005 році – на 216 млн. дол. США).

Резервні активи
Суттєвий притік довгострокових ресурсів дозволив збільшити резервні активи України в 2006 році на 2 млрд. дол. США (за 2005 рік – на 10.4 млрд. дол. США). Обсяги резервних активів на кінець грудня становили 22.3 млрд. дол. США, що дало змогу забезпечити фінансування імпорту товарів та послуг майбутнього періоду впродовж 4.4 місяців.

* Матеріали Національного банку України
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"