інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ломбардний бізнес та його проблеми в Україні

Термін «ломбард» походить від назви області в Італії. Міняйли з Ломбардії займалися наданням позик під заставу ще в середньовіччі. Але ломбард у сучасносному розумінні почав свою історію у 1462 році. Засновником його був францисканський монах Барнабе де Терне, який надавав невеликі безвідсоткові позики. Зусиллями монастирів аналогічні банкірські контори відкрились у Савої, Мунтуе і Флоренції. Оскільки їх утримання потребувало витрат, то надання позик почали здійснювати з утриманням річних відсотків.

В Україні закон “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” відносить ломбарди до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. Фінансовий кредит в даному випадку має забезпечуватися заставою майна. По закінченню строку дії договору фінансового кредиту (позики), в разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно з Цивільним кодексом України та Законом України “Про заставу” має право звернути стягнення на предмет застав та за рахунок останнього задовольнити свої вимоги по кредиту. Для забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди беруть під заставу рухоме майно (найбільш поширеним видом є ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, брухт цих виробів).
Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350.
Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів застави належить до компетенції Міністерства фінансів України.
Ломбарди в Україні можуть створюватися тільки в організаційно-правовій формі повного господарського товариства.
Засновниками та учасниками повних товариств можуть бути як юридичні так і фізичні особи. До особливостей повних товариств (на відміну від інших видів господарських товариств) належить:
- найменування, окрім інших даних повинно містити прізвища або найменування учасників товариства;
- повне товариство здійснює свою діяльність виключно на підставі установчого договору.
Всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов`язанням товариства всім своїм майном. Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати операції, суміжні з цілями діяльності повного товариства, а також брати участь у будь-яких інших товариствах (крім акціонерних), що мають однорідний з повним товариством предмет діяльності.
Відповідно до вимог Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 26 квітня 2005 р. N 3981 (розділ 1 п.1.2.) «ломбард» - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду; залучені кошти ломбарду - банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України; супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання; страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом і страховою компанією або між позичальником і страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту; відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, через які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду; фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент; облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду; реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду.
До фінансових послуг ломбарду належать:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
В Україні зараз діють приблизно 460 ломбардів. За минулий рік вони надали кредитних послуг на загальну суму в 1,5 млрд. гривень.
Ломбард повинен мати або орендувати приміщення для надання фінансових послуг, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставного майна.
На початку січня 2006 року Держфінпослуг своїм розпорядженням № 5319 внесла зміни у Положення про порядок внесення інформації про ломбарди в Державний реєстр фінансових установ.
Головним їх змістом було встановлення вимог до розміру власного капіталу у сумі 200 тис. гривень. Зараз приблизно лише п’ята частина ломбардів має статутний фонд, що перевищує цю суму. Разом з тим, даним документом регулятор визначив мінімальну площу приміщень для таких організацій на рівні 5 квадратних метрів.
Своєрідним новорічним подарунком для ломбардів стало скасування ліцензії на діяльність з надання кредитів за рахунок залучених коштів від кредитних установ. Зміни в ліцензійні умови уряд вніс 25 грудня. До цього для одержання кредиту в банку від юридичних і фізичних осіб, зокрема, від власних засновників, ломбарди були зобов'язані мати ліцензію Держфінпослуг вартістю 10 тис. грн. у рік.
Позитивним результатом року слід вважати і виключення ломбардної діяльності зі списку послуг, що підлягають патентуванню. Проблема полягала в тому, що ломбардні послуги, відповідно до постанови Кабміну № 575, відносили до побутових послуг, а в законі «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» вони визначені як фінансові.
Найбільш проблемними залишаються нюанси оподатковування. Відповідно до нормативних документів державної податкової адміністрації, ломбарди виступають податковими агентами і зобов'язані утримувати і перераховувати прибутковий податок з фізичних осіб, які не викупили заставне майно. Ломбарди не проти того щоб сплачувати податок за фізичних осіб, але механізм надання позики не дозволяє їм утримувати цей податок із клієнтів. Надання кредитів, як відомо, податками не обкладається.
Податкові зобов'язання виникають у клієнта тільки тоді, коли він не повертає гроші і вони стають його доходом. Податківці, розуміючи, що ніхто із громадян не оприлюднюватиме свої доходи, поклала це завдання на ломбарди. Платити податки зі своїх коштів ломбарди не хочуть. Тому зав'язався довгий судовий позов між декількома ломбардами і державною податковою адміністрацією. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону про прибутковий податок, спрямований на вирішення цієї проблеми. Але головною перешкодою для розвитку ломбардів залишається відсутність профільного закону. Законопроект «Про ломбарди і ломбардну діяльність» був розроблений ще наприкінці 2005 року й дійшов до другого читання, але не був прийнятий.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"