інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Кредитні брокери на фінансовому ринку Росії

Як і всі фінансові новинки, кредитний консалтинг прийшов у Росію із заходу. Там цей сектор послуг – високорозвинута індустрія. За допомогою кредитних брокерів зарубіжне населення одержує 70-80% позик. У Росії ж частка брокерів у загальному обсязі залучення кредитів складає близько 1-2%. Втім, там і брокери з'явилися порівняно недавно — на початку 2000-х років, тому спочатку їм доводилося працювати в суворій атмосфері недовіри, причому як з боку потенційних позичальників, так і банкірів.
Фахівці зазначають, що Інститут кредитних брокерів у Росії тільки-но набирає сили. Сьогодні в Росії вже близько десяти організацій, основною діяльністю яких є кредитний брокеридж. Але до західного рівня, де банки видають через брокерів більшість кредитів, російському ринку ще далеко. Обмежена кількість кредитних брокерів у Росії пояснюється перш за все високою конкуренцією на банківському ринку. В умовах надмірної ліквідності банки проводять досить агресивну клієнтську і кредитну політику, тому місця для кредитних брокерів залишається небагато.
Відзначимо, що і законодавча база діяльності брокерів досить розмита. В даний час відсутнє спеціальне законодавче регулювання діяльності іпотечних брокерів у Росії, як і сам нормативно встановлений термін «іпотечний брокер». Отже, поки що такими можуть бути будь-які учасники ринку — як фізичні, так і юридичні особи. Втім, сегмент кредитно-брокерських послуг дуже швидко зростає. Тільки за 2006 рік частка іпотечних кредитів, виданих банками за участю професійних посередників, по окремих продуктах зросла більш ніж у 5 разів і склала, за різними оцінками, 10-15% від загального обсягу іпотечних кредитних портфелів. При цьому, згідно з деякими прогнозами, до 2010 року в Росії частка іпотечних кредитів, виданих за сприяння брокерів, значно збільшиться: до 25% може вирости їх частка в загальному обсязі іпотечних кредитів, до 5% — у споживаць-кому кредитуванні на великі суми і до 7% — в сегменті кредитування малого і середнього бізнесу.
Хоча період фатальної недовіри до посередників минув, банки не дуже лояльно ставляться до брокерів. Іноді банкірам легше знайти потенційного позичальника самостійно, ніж розлучитися з частиною доходу. З іншого боку, не дивлячись на бум у сфері споживацького кредитування, конкуренцію за клієнтуру ніхто не відміняв. І співпраця з кредитними брокерами в цьому сенсі має великий потенціал, адже вони можуть забезпечити банку чималу кількість додаткових клієнтів. Особливо якщо працюють там, де поблизу немає відділення того або іншого банку. Послуги брокера можуть бути потрібні, наприклад, клієнтам, які знаходяться далеко від фінансових центрів. У таких місцях часто працює якийсь один банк, і якщо пропоновані ним умови не влаштовують потенційного позичальника, він може звернутися до брокера для пошуку іншого кредитора. Кредитні організації йдуть на співпрацю з брокерами, оскільки брокери приводять в банки якісних клієнтів. Участь брокерів у процесі отримання кредиту знижує витрати банків на попередній андеррайтинг і дискваліфікацію нецільових позичальників, а також позитивно впливає на якість кредитних портфелів. Звертає на себе увагу і те, що дедалі більше великих автодилерів і рієлторських агентств створюють власні брокерські компанії, що реалізовують різні продукти і послуги партнерів, у тому числі банків і страхових компаній. Деякі банкіри сподіваються, що таким чином можна прискорити процес кредитування. Взагалі, на думку Романа Власова, запит на кредитних брокерів не залежить від галузі кредитування. Перспективними напрямами для брокерів є кредитування малого і середнього бізнесу, автокредитування і споживацьке кредитування.
Скільки коштують послуги кредитного брокера? Це залежить від типу кредитування — може бути призначений як фіксований тариф, так і відсоток від кредиту. Наприклад, при іпотечних операціях, якщо брокер надає розширений пакет послуг, його винагорода може досягати 6-7% від операції. Причому оплата може вноситися як уся відразу, так і поетапно, у міру реалізації послуги — формування пакету документів, отримання рішення, підготовки до операції і т.д. У будь-якому випадку оплата повинна проводитися тільки за умови надання послуги, терміни і склад якої чітко позначені в договорі.
В чому полягає інтерес позичальника, який бере кредит через брокера? Звертаючись до брокера, клієнт економить свій час і гроші, почуває себе в безпеці. Адже брокер інформує клієнта про всі небезпечні нюанси, з якими можна стикнутися у взаємостосунках з банками, в кредитних договорах. Частіше за все до кредитних брокерів звертаються ті, хто звик економити свій час, і ті, хто сумнівається, що зможе самостійно вибрати для себе кращу кредитну програму. Вони одержують від брокера докладну консультацію про програми на ринку, допомогу у виборі кредитного продукту, сприяння у формуванні пакету документів. І, як кажуть брокери, навіть якщо отримано негативну відповідь в одному банку, в іншому рішення може виявитися позитивним. Проте банкіри закликають не довіряти компаніям, що обіцяють «вирішити всі питання» з кредитом, особливо якщо це пропонується зробити шляхом певних маніпуляцій з інформацією про позичальника і його фінансові можливості. Адже надання помилкової інформації — це ризик назавжди втратити довір'я банку; з іншого боку, є ризик стати жертвою шахраїв, тобто залишитися і без кредиту, і без грошей, заплачених за його «отримання».
Втім, закликаючи до обережності, банкіри не готові показувати пальцем на відвертих шахраїв. Як такого чорного або сірого списку кредитних брокерів на ринку немає. Тому що в законодавстві відсутнє поняття «іпотечний брокер»; по-друге, немає системності в реалізації такої роботи на рівні країни в цілому; по-третє, кожний банк веде роботу із своїми партнерами, акредитуючи їх за своєю програмою. Таким чином, якщо і можна говорити про випадки неякісної роботи брокерів, то цією інформацією кожний учасник ринку володіє по відношенню до своїх контрагентів. А як звичайному громадянину відрізнити доброчесних брокерів від шахраїв? Перш за все, необхідно переконатися в тому, що у посередницької компанії є акредитація за програмою того чи іншого банку; дізнатись, з якими банками укладені угоди про таку взаємодію. Наявність угоди з банком і акредитація дозволяють говорити про регламентацію роботи брокера, його відповідаль-ність, контроль з боку банку, у тому числі про актуальність наявної інформації і якість послуг.
В цілому ж з розвитком ринку стає необхідним формування єдиних стандартів роботи брокерів, оцінки якості послуг, моніторингу, а також розміщення інформації про належно працюючих учасників ринку та їхніх «неякісних колег». Щоб уникнути труднощів, неоднознач-них ситуацій і оптимізації роботи рекомендується взаємодіяти з брокерами, які акредитовані за програмою банку.
Як зазначалось вище, найбільшу активність брокери розвинули в галузі іпотечного кредитування та отримання автокредитів. І це недивно: що б не казали банкіри про доступність іпотечних кредитів, відомо, що значну частину потенційних позичальників банки з тих чи інших причин відсівають. Клієнти, що приходять від іпотечних брокерів, не підходять кредитній установі набагато рідше. Сьогодні відсоток операцій з участю брокерів зростає. Є регіони, де до 50-60% операцій здійснюються з участю іпотечних брокерів. При цьому, брокерів можна розділити на дві великі групи: створені на базі рієлторських агентств і так звані незалежні фінансові консультанти. Головне завдання, яке вони допомагають вирішити клієнту, крім вибору відповідної іпотечної програми і отримання схвалення банку на кредит, — оперативний підбір оптимального житла. Взагалі кажучи, в Америці та Європі іпотечне кредитування практично не можна уявити без кредитних брокерів — з візиту до них починається будь-яка операція з придбання житла в кредит. У деяких країнах, зокрема в США, іпотечний брокер і рієлтор законодавчо розмежовані. Це різні учасники ринку, з різною мотивацією і регулюванням. В Європі практично суміщені функції консультанта з фінансів і рієлтора. А поки що брокери і агентства нерухомості, що виступають в ролі іпотечного брокера, залучають і консультують клієнтів з питань іпотечного кредитування, допомагають клієнту у виборі оптимальної для нього іпотечної програми. Адже іпотека — це продукт, який не можна оцінити тільки за одним чи двома показниками на зразок процентної ставки, терміну або розміру первинного внеску. Необхідно оцінювати продукти за сукупністю параметрів, причому слід враховувати обставини клієнта. Тим більше що клієнт, який вперше стикається з вибором іпотечного банку, не завжди може вибрати оптимальний для себе продукт. А придбання житла — часто найбільша споживацька витрата в житті людини, де і десяті частки відсотка відіграють роль. Іпотечні брокери ретельно перевіряють отримані від клієнта документи, що підтверджують його кредитоспроможність, перш ніж передати їх до банку у вигляді вже готового кредитного файлу. Після отримання відповіді з банку іпотечний брокер може також надати клієнту додаткові супровідні послуги, зокрема допомогти оформити майнове вирахування тощо. Що ж до автомобільних брокерів, то багато експертів вважають, що активність і ентузіазм автомобільних дилерів, які часто беруть цю роль на себе, є причиною значного зростання інтересу до кредитних схем. Дилери виходять за рамки збутових функцій, займаючись з потенційними покупцями, що звернулися до них підготовкою необхідних для отримання кредиту документів, що значно підвищує шанси клієнтів на його отримання. Фінансове консультування стає частиною стандартного пакету послуг, що пропонуються дилерськими компаніями. Але не меншу активність на ринку автокредитування проявляють і незалежні спеціалізовані кредитні брокери, які беруть на себе підбір ідеального банку і банківської програми, підготовку пакету документів для банку, проведення переговорів і розрахунки з фінансовими установами і автосалонами, страхування, оформлення і реєстрацію автомобіля. При зверненні до них можна навіть розраховувати на певний дисконт, якщо послуги банків отримуються брокером оптом за спеціальними цінами і на особливих умовах.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"