інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Грошові агрегати Федеральної резервної системи США

Федеральна резервна система (ФРС), що є центральною владою у банківській справі і відповідає за монетарну політику в США, з 1980 року видозмінювала визначення грошей декілька разів і встановила показники пропозиції грошей, що відомі як грошові агрегати.
Найвужче визначення грошей, яке повідомляє ФРС, є М1. Цей агрегат містить у собі готівку, вклади на поточних рахунках та дорожні чеки.
До середини 70-х років тільки комерційним банкам дозволялося відкривати поточні рахунки і не дозволялося сплачувати по них будь-який відсоток. Завдяки фінансовим інноваціям державне регулювання змінилося таким чином, що іншим видам банків, таким, як ощадні і позичкові асоціації, взаємні ощадні банки і кредитні спілки, надано права відкривати поточні (чекові) рахунки. Крім того, банківські інституції можуть відкривати інші чекові депозити, такі, як нау-рахунки (обігові накази про вилучення), супер-нау-рахунки і АТS (рахунки автоматичного перерахування грошей), по яких дійсно сплачуються проценти.
Грошовий агрегат М2 додає до М1 такі активи, що мають риси виписки чеків (депозитні рахунки грошового ринку і взаємні фонди грошового ринку) та інші активи (строкові депозити малого номіналу, ощадні депозити, одноденні угоди про взаємний викуп і одноденні позички в євродоларах), що мають виняткову ліквідність, бо можуть перетворитися у готівку дуже швидко за дуже незначних втрат вартості.
Грошовий агрегат М3 додає до М2 активи з трохи меншою ліквідністю, такі, як строкові євродолари та інституційні титули власності взаємних фондів грошового ринку.
Останнім показником є L, який насправді є не показником грошей, а радше вимірником високоліквідних активів. Даний показник додає до M3 декілька видів цінних паперів, зокрема високоліквідні облігації, такі, як короткострокові цінні папери Державної скарбниці, комерційні векселі, ощадні облігації та банківські акцепти.

Показники грошових агрегатів

М1 =
Готівка
+ Дорожні чеки
+ Депозити до вимоги
+ Інші чекові депозити

М2 =
М1
+ Строкові вклади малого номіналу
+ Ощадні вклади
+ Депозитні рахунки грошового ринку
+ Взаємні фонди грошового ринку (неінституційні)
+ Одноденні угоди про взаємний викуп
+ Одноденні позички в євродоларах
+ Поправка*
М3 =
М2
+ Строкові вклади великого номіналу
+ Титули власності взаємних фондів грошового ринку (інституційні)
+ Довгострокові угоди про взаємний викуп
+ Строкові євродолари
+ Поправка*

L =
М3
+ Короткострокові державні цінні папери
+ Комерційні векселі
+ Ощадні облігації
+ Банківські акцепти

* Поправка з метою уникнення подвійного рахунку. Наприклад, для М2 поправка віднімає одноденні угоди про взаємний викуп та євродолари, якими володіють взаємні фонди грошового ринку, що вже включили ці суми у свої баланси.

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"