інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Документи у зовнішньоторговельних операціях з використанням акредитивів та рекомендації учасникам*

Акредитив може бути виконаний лише за умови оформлення експортером документів у повній відповідності з умовами акредитива. Перелік документів та їхнє оформлення має здійснюватися згідно Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів (далі - Правила).

Рахунок-фактура (інвойс):
- звичайно виписується на ім'я імпортера, зазначеного в акредитиві;
- виписується в тій же валюті, що і сума акредитива;
- містить у собі такий самий опис товару, що й акредитив;
- вартість товару, індивідуальні ціни й умови поставки повинні відповідати зазначеним в акредитиві;
- будь-які спеціальні позначення, що підтверджують оцінки, зазначені в акредитиві, повинні бути включені в рахунок-фактуру і, якщо потрібно, підписані.
Вексель (тратта) повинен бути виписаний тією ж мовою, що й акредитив. Форма векселя має містити всі запропоновані позначення і застереження.
Страховий документ:
- повинен бути виписаний у тій же валюті, що й акредитив (Ст. 34 f Правил);
- якщо інше не визначено в акредитиві, він має бути виписаний на вартість товару на умовах СІФ+10% (Ст. 34 f Правил);
- якщо банки не можуть визначити ціну СІФ за зовнішнім виглядом документів, вони будуть приймати в якості мінімальної суму що заявлена за акредитивом до платежу, чи суму інвойсу (рахунка-фактури) у залежності від того, яка з них більше (Ст. 34 f Правил);
- у страховому документі повинні бути зазначені ті ризики, покриття яких передбачено акредитивом;
- у страховому документі повинно бути чітко зазначено, що страхування товарів набирає сили не пізніше дати відвантаження на борт;
- усі страхові поліси (сертифікати, виписані страховою компанією) повинні бути подані в банк і, у разі потреби, індосовані.
Транспортні документи:
- якщо повний комплект транспортних документів складається з декількох ідентичних оригіналів, всі оригінали повинні бути подані в банк;
- якщо документи виписані за наказом експортера або на пред’явника, вони повинні бути індосовані;
- транспортні документи, видані експедиторам будуть прийматися банком, якщо цей документ не вказує, що він виданий експедиторам, які виступають як перевізники або агенти перевізника.
Для правильного оформлення документів експортер може заповнити перевірочний лист.
У характеристиці організацій і особи, що видають будь-які документи, надані за акредитивом, не допускається застосування невизначених термінів. Якщо такі терміни були застосовані, банки будуть вважати їх ненаписаними.
Якщо в тексті акредитива не позначене інше, банки приймають як оригінали документи, що виготовлені чи вважаються виготовленими:
а) механічним розмноженням автоматизованими чи комп’ютерними системами;
б) під копірку з позначенням «оригінал» та/або відповідним підписом.
Всі інші документи, що не відповідають вищевикладеним умовам, вважаються копіями.
Якщо потрібне надання документів інших, ніж транспортні документи, страхові документи і комерційні накладні, в акредитиві має бути зазначено, ким такі документи повинні бути видані і які формулювання і дані вони повинні містити. Якщо в акредитиві це не зазначено, банки будуть приймати ті документи, які були надані, за умови, що їх зміст не суперечить поданим обумовленим документам.
Якщо в акредитиві не обумовлене інше, банки приймають документи з датою видачі, що передує даті виставлення акредитива, якщо цей документ буде поданий протягом термінів, встановлених за акредитивом. Заявнику акредитива рекомендується зазначати в умовах акредитива, ким має оформлятися (засвідчуватися) кожний документ, що вимагається умовами акредитива, та його зміст.

Рекомендації продавцю (експортеру) при проведенні акредитивної операції
Перед відкриттям аккредитива продавець має з’ясувати уже під час переговорів про продаж, яка форма акредитива для нього прийнятна.
Найвище забезпечення платежів продавець отримує тоді, коли акредитив підтверджений його «домашнім» банком у країні. Хоча це і пов'язано з підвищеними витратами, вони будуть виправдані посиленням забезпечення. При виборі підтвердженого акредитива необхідно ще до укладення договору з’ясувати у своєму банку, чи він підтвердить акредитив передбаченого банку.
У країнах з валютними обмеженнями і деякими іншими застереженнями в галузі зовнішньої торгівлі і розрахунків проведення акредитивної операції може затягуватися, тому в договорі рекомендується визначити термін, до якого продавець повинен отримати прийнятний для нього акредитив.
Щоб уникнути розбіжностей у деталях запланованого акредитива, необхідно вже в договорі купівлі-продажу зафіксувати письмово важливі для продавця моменти, а саме:
- суму і валюту (особливо якщо ціна за договором і сумою акредитива різні);
чи буде при визначенні суми акредитива й обсягу постачання забезпечена необхідна гнучкість шляхом включення застереження «біля» (допускається +/- 10%);
- місце виконання акредитива;
- чи буде акредитив підтверджений і ким;
- чи буде акредитив трансферабельним (переказним);
- термін дії акредитива, термін відвантаження товару і термін подання документів;
- умови платежу: за поданням документів або з відстрочкою;
- допустимість часткових відвантажень і перевантажень;
- умови постачання, станції відправлення і призначення, що включаються в акредитив (у відношенні умов постачання рекомендується звернутися до Міжнародних правил з тлумачення торгових термінів – «Інкотермс», установлених Міжнародною торговельною палатою);
- за можливістю детальний перелік документів, які мають бути надані при виконанні акредитива;
- хто і які витрати несе за акредитивом.
Після відкриття акредитива:
Перевірити можливість виконання окремих умов акредитива. Якщо не всі умови будуть дотримані, забезпечення з боку банку стає неможливим, тому що банк може відмовитися прийняти документи при наявності відхилень.
Перевірити, чи доводить лист, який надійшов від банку, умови акредитива так, як це погоджено з покупцем. В іншому випадку варто негайно вимагати від покупця зміни акредитива.
Перед поданням документів:
Бенефіціару акредитива важливо знати, що банк може здійснити платіж лише проти документів, які цілком відповідають умовам акредитива. У функції банку не входить вирішувати, чи є відхилення в документах важливим, чи несуттєвими. Банк також не в змозі приймати рішення у спеціальній галузі, що відноситься до компетенції експертів. Єдине завдання банку полягає в перевірці відповідності документів за зовнішнім виглядом положенням і умовам акредитива. Перевірка документів включає наступне:
- наявність усіх документів;
- виконання усіх умов акредитива;
- відповідність документів один одному;
- дотримання Уніфікованих правил.

Рекомендації покупцю (імпортеру) при проведенні акредитивної операції
Покупець, що купує товари за кордоном або домовляється з будь-яким підприємством про надання певних послуг, підсилює свою позицію шляхом виставлення акредитиву. Покупець повинен сповістити, яка форма акредитиву йому більше походить; однак, у якій формі буде виставлений акредитив i проти яких документів він буде виконуватися, визначається за домовленістю між партнерами.
Покупець є стороною, що доручає банку відкрити акредитив. Як правило, для цього застосовується формуляр заяви (i доручення), наданий йому «домашнім» банком.
У дорученні банку про відкриття акредитиву покупець має звернути особливу увагу на наступне:
- Визначити однозначно, буде акредитив відкличним або безвідкличним, чи має він бути, за потреби, підтвердженим банком продавця i хто буде нести витрати іноземного банку (банку продавця).
- Перевірити, чи зазначена адреса продавця, що передбачений як бенефіціар акредитиву, щоб можна було уникнути помилок i затримок.
Сума акредитиву i кількість товару можуть бути зазначені точно, однак часто бажано залишати для виконання акредитиву певну волю дій. Якщо сума акредитиву i кількість товару будуть містити доповнення «приблизно» чи «біля», то допускаються відхилення +/-10%. Однак варто мати на увазі, що продавець навіть i без застереження «біля» може змінювати кількість товару (але не суму акредитиву) у межах +/-5%, якщо умови акредитива безпосередньо цього не забороняють. Таке відхилення не допускається, якщо кількість товару зазначена у конкретному числі одиниць.
Термін дії акредитиву має бути обмежений, а місце його виконання зазначено. В акредитивах, що передбачають надання транспортного документу, повинен бути зазначений термін від точної дати цього документу, у межах якого документи мають бути надані банку. Якщо цієї умови немає, банки відхиляють документи, надані їм пізніше, ніж через 21 день від дати транспортного документу. У будь-якому випадку, документи мають бути надані протягом терміну дії акредитиву.
Варто вказати термін відправлення i визначити, чи дозволяються часткові поставки i перевантаження.
У дорученні повинно бути точно зазначено, якi документи вимагаються для виконання акредитиву. Кількість та оформлення документів, що повинні бути надані, значною мірою, залежать від виду транспортування, товару й умов поставки. (У відношенні умов поставки варто мати на увазі міжнародні правила з тлумачення торгових термінів («Інкотермс»). Покупець може перевірити на підставі документів, чи зроблене відправлення відповідно до наявної домовленості.
Варто уникати умов, що надмірно ускладнюють здійснення акредитивної операції i навряд чи будуть здійснені на практиці. Taкі умови не повинні включатися в акредитив. Банк також відхиляє застереження, які він не може перевірити.
Після відкриття акредитива можуть бути здійснені його зміни, якщо акредитив відкличний. Навпаки, наступні зміни безвідкличного акредитиву можливі лише за згодою банку-емітента i підтверджуючого банку, а також бенефіціара.
Якщо акредитив виставлений в іноземній валюті, варто обміркувати, чи має бути покриття отримано негайно або лише під час виконання.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"