інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Меморандум про економічну та фінансову політику*

Податково-бюджетна політика
Мета уряду – повернути державні фінанси до сталого рівня. Міцна середньострокова фіскальна база, в основу якої буде покладено виважений показник дефіциту бюджету, та сконцентровані на ранніх етапах реформи, спрямовані на вирішення проблеми «твердості бюджетної конструкції» дозволять поступово знизити навантаження на економіку з боку державного сектору, підтримати процес переадресування державних коштів на фінансування капітальних видатків, посилити довіру та підтримати економічне зростання. Для цього ми розробили план консолідації податково-бюджетного сектору, який, зокрема: (i) забезпечить такий рівень дефіциту, що зможе бути повністю профінансований ринками вже у 2011 році; (ii) чітко спрямує співвідношення рівня державного та гарантованого державою боргу до ВВП по низхідній траєкторії з метою закріплення співвідношення на рівні, нижчому за 35 % до 2015 року; а також (iii) забезпечить пропорційне зростання частки заходів, спрямованих на заощадження видатків, задля поступового зменшення податкового тиску на економіку.
У 2010 році, з огляду на те, що відновлення економіки усе ще досить нестійке, а заходи матимуть лише піврічні наслідки, загальний дефіцит, що включає у себе дефіцит сектору загальнодержавного управління та дефіцит НАК «Нафтогаз», залишатиметься високим, на рівні рівні 6.5 % ВВП. Сюди не входять облігації, випущені з метою рекапіталізації банків (обсяг яких у сумі становитиме не більше 20 млрд. грн.) та облігації, випущені для погашення простроченої заборгованості минулих періодів з відшкодування ПДВ. Поклавши початок запровадженню корегуючих заходів у 2010 році і поєднавши їх із введенням у дію структурних реформ, ми закладемо підвалини для скорочення загального показника дефіциту до 3.5 відсотків ВВП у 2011 році та 2.5 відсотків до 2012 року. Дефіцит НАК «Нафтогаз» буде ліквідовано, починаючи з 2011 року.
З урахуванням вищезазначеного, ми внесли поправки до податкового законодавства, ввели у дію зміни і доповнення до бюджету та вжили заходів на підтримку його виконання, які у комплексі мають допомогти скоротити показник дефіциту сектору загальнодержавного управління у 2010 році до 5.5 відсотків ВВП (попередній захід). Вони передбачають:

Заходи щодо доходів
- Для поліпшення доходів ми підвищили акцизний збір на бензин, сигарети з фільтром та різні види алкогольних напоїв; підвищили збір за користування радіочастотним ресурсом для мобільної телефонії; а також встановили обмеження на перенесення збитків 2009 року, які у іншому випадку могли б «розмити» цьогорічні надходження від податку на прибуток підприємств. За очікуваннями, усі ці заходи у сукупності мають забезпечити надходжень на 6.1 млрд. грн. у 2010 році та додаткових 4.2 млрд. грн. у 2011 році.
- Ми розширимо базу оподаткування та забезпечимо більшу уніфікованість системи оподаткування, знизивши поріг обороту для платників за спрощеною системою оподаткування до 300 000 грн. для фізичних осіб (із вступом у дію з 1 січня 2011 року);
- Ми призупинили дію збору на обов’язкове пенсійне страхування з безготівкових операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривню, який було введено Законом України «Про збір на обов’язкове пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26 червня 1997 року і маємо намір відмінити його на постійній основі до грудня 2010 року (структурний маяк).
- Ми наростили наші зусилля щодо поліпшення адміністрування податків з метою посилення дисципліни і боротьби із шахрайськими схемами та ліквідації «податкових ям», розширивши повноваження податкової інспекції та поліпшивши контроль за податковими деклараціями на основі подання розширеної документації.
- Ми рішуче налаштовані забезпечувати вчасне і повне відшкодування ПДВ за усіма заявками, що будуть накопичені до кінця року, і не накопичуватимемо жодних прострочених заборгованостей упродовж року (індикативний цільовий показник).

Заходи щодо видатків
На майбутній період ми рішуче налаштовані тримати інші видатки під суворим контролем. Ми ухвалили зміни та доповнення до бюджету, згідно яких видатки, передбачені Законом про бюджет, скорочуються на 16 млрд. грн. У рамках цього скорочення передбачено: зменшення субсидій різним секторам економіки, а також скорочення адміністративних призначень для кількох урядових структур.
Щоб уникнути зростання дефіциту сектору загальнодержавного управління, ми вживатимемо заходів для того, щоб (і) всі запозичення, надані Аграрному фонду згідно Статті 77 Закону про бюджет на 2010 рік було повернуто до бюджету до кінця грудня 2010 року; (іі) усі видатки, пов’язані із проведенням ЄВРО 2012 було включено до бюджету; а (ііі) місцеві бюджети, Фонд гарантування Зайнятості, Фонд страхуваня від непрацездатності та Фонд страхування від нещасних випадків були збалансованими у 2010 році.

Пенсійні реформи
Ми плануємо реформувати пенсійну систему, щоб забезпечити для неї стале фінансове підґрунтя, у тому числі суттєво скоротивши трансферти на покриття дефіциту Пенсійного фонду у 2011 році, а також забезпечивши скорочення видатків на фінансування пенсій у середньостроковій перспективі, не підриваючи при цьому добробуту найуразливіших груп. Як перший крок, ми ввели у дію законодавство, що вимагає як від юридичних, так і фізичних осіб-суб’єктів спрощеної системи оподаткування сплачувати внески до Пенсійного фонду у розмірі, що відповідає нарахуванням на мінімальну заробітну плату. У 2011 році цей захід забезпечить надходжень до Пенсійного фонду на суму 3 млрд. грн.
До кінця грудня 2010 року ми введемо у дію зміни до бази обрахунку додаткової виплати до пенсії, що становить 1% за кожний додатковий рік понад встановлений стаж 20/25 років для жінок/чоловіків. Цією базою для пенсійних виплат за вислугу років стане базова трудова пенсія. За очікуваннями, цей захід зумовить скорочення видатків Пенсійного фонду на 6.2 млрд. грн. у 2011 році.
Для вирішення структурних проблем системи пенсійного забезпечення ми до кінця вересня 2010 року подамо на розгляд до Верховної Ради законопроект, який планується ввести у дію до кінця грудня 2010 року (структурний маяк), що передбачатиме:
- підвищення мінімального необхідного страхового періоду з 5 до 15 років;
- поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, із щорічним підвищенням на 6 місяців кожного року, починаючи з 2010 року, маючи на меті вирівняти пенсійний вік для усіх працюючих;
- подовження на 10 років робочого стажу, необхідного для отримання пенсійних виплат у повному обсязі. Цей захід мотивуватиме працюючих залишатися на робочому місці і не виходитити на пенсію, що поліпшить збалансованість Пенсійного фонду на 2.0 млрд. грн. у 2011 році.

Умовні зобов’язання
Крім того, для утримання під контролем загального рівня державного боргу в умовах податково-бюджетної невизначеності, обсяг державних гарантій у 2010 році становитиме не більше 15 млрд. грн. (кількісний критерій ефективності).
Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці у державному секторі у 2011 році та на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищень заробітної плати у 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексування на інфляцію зарплат держслужбовців. На початок 2011 року ми також започаткуємо комплексну реформу державного адміністрування, маючи на меті отримати менш численну та більш ефективну державну адміністрацію. У цьому контексті ми більш чітко визначимо ролі та відповідальність держави, а також забезпечимо несуперечливу модель надання державних послуг. Комплексний план, включно із цілями, заходами та календарним планом здійснення реформ буде конкретизовано до кінця березня 2011 року (структурний маяк).
Уряд визнає необхідність скорочення дефіциту НАК «Нафтогаз» до 1.0% ВВП у 2010 році та подальшої ліквідації цього дефіциту, із одночасним забезпеченням захисту для найбільш уразливих верств населення.
Ми також сповнені рішучості вдатися до додаткових заходів задля посилення прозорості та управління у газовому секторі відповідно до принципів Брюссельської декларації
(структурний маяк). У цьому контексті: (i) було ухвалено закон з питань газового сектору, що відповідає вимогам Директиви ЄС 2003/55/EC; а також (ii) було забезпечено прогрес на шляху до вступу до EITI (Ініціатива з розвитку прозорості у видобувних галузях промисловості) та Європейського енергетичного товариства.

Монетарна і валютно-курсова політика
Основною метою монетарної політики буде утримання рівня базової інфляції в межах однозначних показників цього року і зниження загального ІСЦ до рівня не вище 5 відсотків у середньостроковій перспективі. Рівень інфляції залишається суттєво більшим за середній рівень у країнах ЄС та у наших торговельних партнерів. Для того, щоб досягти цілей, які ставить наша монетарна програма, а також цілей щодо інфляції, – в міру того, як відновлюватиметься наша фінансова система та механізми трансмісії стануть більш зрілими – ми більш чітко орієнтуватимемо нашу монетарну політику на переважне використання процентної ставки в якості основного інструмента монетарної політики та забезпечення гнучкості обмінного курсу. Зокрема, з метою запобігання формуванню ризику посилення інфляції у контексті зростаючої банківської ліквідності, ми активізували операції з поглинання надлишкової ліквідності за рахунок нарощування зусиль із розміщення депозитних сертифікатів, операцій РЕПО та безпосереднього продажу державних цінних паперів, а також встановивши вимогу, відповідно до якої банки повинні утримувати усю суму обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (НБУ). У цьому контексті ми підвищили відсоткові ставки на депозитні сертифікати та операції РЕПО зі строком погашення 3 місяці, встановивши їх у діапазоні 7 – 9 відсотків. У майбутньому ми продовжуватимемо утримувати позитивну в реальному вимірі ставку рефінансування, а також поліпшимо систему повідомлення про наші наміри у царині монетарної політики. Ми встановлюватимемо процентні ставки, використовувані як основний інструмент монетарної політики, на регулярних і заздалегідь оголошених засіданнях Правління НБУ, а також оприлюднюватимемо у той самий день економічні причини прийняття такого рішення.
Ми проводитимемо моніторинг нашої програми, встановивши цільові показники монетарних агрегатів. Ми маємо намір витримувати верхню межу чистих внутрішніх активів (ЧВА) та нижню межу чистих міжнародних резервів (ЧМР). Як очікується, грошова база зросте приблизно на 14 відсотків у 2010 році, що відповідає нашій цілі щодо базової інфляції, з огляду на прогнозоване зростання номінального ВВП та динаміку попиту на гроші. Ми готові коригувати нашу монетарну політику у разі появи тиску на інфляцію чи обмінний курс. У цьому контексті, цільовий показник з ЧМР розробляється таким чином, щоб забезпечити зростаючу адекватність рівня міжнародних резервів. Ми утримуватимемося від змін щодо вимог до резервів і використання адміністративних важелів без попередніх консультацій з експертами МВФ.
На виконання поставлених цілей, ми надаємо великої ваги питанню посилення незалежності та підзвітності НБУ. Відповідно до рекомендацій МВФ буде введено у дію зміни до Закону про НБУ (попередній захід). Ці зміни, зокрема, передбачатимуть:
- визначення чіткої ієрархії цілей НБУ відповідно до положень Конституції України. Зокрема встановлення, що при виконанні своєї основної функції, НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
- посилення автономії НБУ з метою забезпечення ефективного виконання ним його функції монетарної політики (у тому числі через заборону призначати до складу Ради НБУ осіб із конфліктом інтересів); а також
- посилення фінансової автономії та прозорості НБУ відповідно до оптимальної міжнародної практики.
Для того, щоб забезпечити відповідність із своїм основним обов’язком, Національний банк України внесе зміни до Постанови № 47 (попередній захід). Більш конкретно це означатиме: (і) відміну кредитів стимулювання; (іі) обмеження надання стабілізаційних позик до виняткових випадків, коли їх надаватимуть платоспроможним та фінансово життєспроможним банкам у напружені періоди недостатнього фінансування, максимум на тримісячний термін, із обмеженою можливістю пролонгацій (не більш як чотири рази або максимум до 1 року); а також (ііі) уживання заходів для того, щоб такі позики забезпечувалися адекватною, високоякісною заставою (як наприклад, державні цінні папери) і коштували дорого, і підлягали відповідному контролю та дії заходів банківського нагляду. За відсутності поновлення системного відтоку депозитів, ми не надаватимемо нових позик на підтримку ліквідності за надзвичайних умов, а також – тільки-но дозволять обставини – відкличемо існуючу підтримку, яка надавалася на випадок надзвичайних ситуацій. Чинні позики рефінансування, які відповідають критеріям Постанови № 47 з поправками, буде пролонговано в рамках стабілізаційних позик, або згорнуто. Ми не пролонгуватимемо і не надаватимемо нових позик на підтримку ліквідності жодному неплатоспроможному банку. Ми визнаватимемо втрати за балансовим рахунком НБУ у повній відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS. Нарешті, запроваджуючи програму рекапіталізації, ми уникатимемо необгрунтованої монетарної експансії і забезпечуватимемо захист фінансової позиції НБУ. Згідно з вищевикладеним, Уряд не буде поновлювати вимогу, яка зобов’язує Національний банк викуповувати за номінальною вартістю облігації, випущені з метою рекапіталізації банків, після того, як вона втратить чинність у зв’язку із закінченням строку дії наприкінці 2010 року.
Ми також продовжуємо докладати зусиль для покращання функціонування валютного ринку. Наша стратегія інтервенцій і надалі сприятиме більшій гнучкості обмінного курсу із одночасним поступовим відновленням адекватного рівня міжнародних резервів у міру того, як це дозволятимуть умови ринку. Для цього:
- Ми продовжуватимемо встановлювати офіційний обмінний курс на рівні середнього значення курсу на міжбанківському ринку за попередній день з відхиленням, яке не перевищуватиме 2 відсотки (постійний критерій виконання).
- Ми скасуємо чинні валютні обмеження, що відносяться до компетенції Фонду, а також практику існування кількох паралельних обмінних курсів, і оптимізуємо та, наскільки це буде обгрунтовано, зменшимо обсяг інших регуляторних обмежень, що мають вплив на операції на валютному ринку. Для цього ми здійснимо перегляд чинних нормативно-регулятивних актів. За результатами цього обстеження, після консультацій із учасниками фінансового ринку, до кінця жовтня ми розробимо графік поетапного вирішення питання щодо обмежень, які могли б бути скасовані або пом’якшені без загрози стійкості платіжного балансу та фінансової системи (структурний маяк). Як перший крок, ми скасували вимогу щодо реєстрації іноземних інвестицій та відмінили заборону на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань. Ми звернемося до Фонду з проханням про ухвалення валютних обмежень, що входять у сферу компетенції Фонду і на нашу думку є необхідними з причин платіжного балансу.
- Ми також сприятимемо розвитку ринку форвардних валютних операцій до кінця березня 2011 року.

Політика фінансового сектору
Реформування фінансового сектору зосередиться на вирішенні питань проблемних банків і рекапіталізації системних банків, а також на введенні у дію основних законодавчих актів і положень. Завдяки нашим зусиллям щодо збільшення рівня капіталу і вирішення проблем у проблемних банках було досягнуто стабілізації банківського сектору. Однак необхідно продовжувати роботу у цьому напрямі відповідно до наших принципів прозорості і з найменшими витратами для державного сектору з тим, щоб забезпечити платоспроможність і життєздатність всіх банків в умовах суттєвих і частково прихованих втрат.
Ми забезпечимо повну капіталізацію банків не пізніше кінця грудня 2010 року (структурний захід). Банки завершили проведення розширеного аудиту у квітні і подали програми капіталізації, які мають бути затверджені НБУ до кінця липня. Приватні акціонери зобов’язані завершити поповнення обіцяних обсягів капіталу не пізніше кінця 2010 року, в іншому разі у процес врегулювання проблем банку(ів) втрутиться держава і, за необхідності, їх буде рекапіталізовано, або в інший спосіб вирішено їхні проблеми відповідно до стратегії реструктуризації, узгодженої з МВФ та Світовим Банком. Крім того:
- Ми підтримаємо вирішення питання щодо банку «Надра», яке узгоджуватиметься з метою мінімізації вартості цього рішення для Уряду, за умови, що (i) міжнародно визнаною аудиторською компанією буде проведено повний аудит із дотриманням стандартів міжнародної фінансової звітності IFRS для оцінки повного обсягу необхідної рекапіталізації. Причому ця аудиторська компанія повинна бути винайнята та «Технічне завдання на здійснення аудиту» має бути остаточно узгоджено в процесі консультацій з МВФ не пізніше 30 липня 2010 року, а аудит має бути завершено до кінця жовтня 2010 року (структурний маяк), а також (іi) до кінця листопада 2010 року буде досягнуто домовленостей з відповідним і слушним інвестором, що надав життєздатний бізнес-план відновлення прибутковості банку. До кінця 2010 року банк повинен бути повністю рекапіталізований шляхом внесення готівки наперед. Процес рекапіталізації буде завершено згідно встановлених процедур, у т.ч. тих, що наведені у Постанові Кабінету Міністрів № 960. Якщо це виявиться неможливим, ми у найкоротший термін забезпечимо розв’язання проблем цього банку згідно положень закону про Банки та банківську діяльність, задіявши методи, що вимагатимуть найменших видатків з боку Уряду.
Ми вживатимемо заходів щодо посилення державних банків. Ми проведемо прискіпливий аудит (у форматі «дью ділідженс») двох державних банків із залученням міжнародно визнаної аудиторської компанії, щоб проаналізувати їх роботу в рамках існуючої системи управління до кінця грудня 2010 року (структурний маяк), і після цього сформулюємо плани щодо зміцнення позицій цих банків. Технічне завдання на здійснення аудиту у форматі «дью ділідженс» буде узгоджено в процесі консультацій з МВФ. Аудит у такому форматі передбачатиме оцінку (і) основних фінансових, юридичних та операційних ризиків; (іі) адекватності засобів управління ризиками та внутрішнього контролю; а також (ііі) майбутньої життєспроможності банку за розвитку різних сценаріїв. Щодо трьох банків, рекапіталізованих за участі держави, ми звернемося до міжнародно визнаного фінансового радника з метою оцінити потенціал цих банків і отримати рекомендації щодо того, чи реструктуризувати їх і підготувати на продаж, чи провести впорядковане згортання їхньої діяльності з максимальним відшкодуванням коштів на користь держави. З урахуванням негайної потреби забезпечити свою прибутковість, рекапіталізовані за участі держави банки відповідно до кредитних політик, затверджених їх керівними органами, не будуть надавати позик за ставками, нижчими від ринкової процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, плюс поміркована надбавка.
З метою вирішення проблеми неповернення «поганих» позик ми створимо систему, яка допоможе чітко визначати і сприяти вирішенню проблемних позик. Консультуючись з експертами МВФ та Світового Банку, а також представниками фінансового сектору, ми розробимо стратегію конструктивного підходу до вирішення проблеми непрацюючих позик, що накопичуються у банківській системі, визначивши перешкоди на шляху до ефективного розв’язання цього питання, а також необхідні зміни до чинного законодавства та нормативних актів. Необхідні зміни до законів та нормативних актів буде введено у дію до кінця червня 2011 року (структурний маяк), у тому числі до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржників або оголошення його/її банкрутом», а також інших законодавчо-нормативних актів з цих питань задля прискорення процесу визнання неплатоспроможності, підвищення його прозорості та сприяння досудовій реструктуризації, у т.ч. через процедури прискореного отримання судової ухвали для угод про реструкруризацію, переговори за якими було проведено у досудовому порядку. Ми звернемося до Фонду з проханням про надання технічної допомоги у розробці змін та доповнень до «Закону про банкрутство», які б передбачали процедури прискореного процесу ухвалення планів реструктуризації, узгоджених у позасудовому порядку, а також вирішення питань щодо оподаткування та інших пов’язаних із цим питань.
Ми вживатимемо інших заходів, спрямованих на зміцнення банківської системи. Ми подамо на розгляд зміни до чинного законодавства для запровадження консолідованого нагляду до кінця вересня 2010 року, і розробимо допоміжну нормативну базу впродовж 6 місяців з моменту введення його у дію. До кінця вересня 2010 року відповідно до порад Фонду та рекомендацій ЄС, ми подамо на розгляд необхідні поправки до законодавства, що сприятимуть більш повному розкриттю інформації щодо остаточних контролерів банків. Ми продовжуватимемо зміцнювати існуючу нормативну базу щодо класифікації позик і формування резервів для покриття втрат за позиками. Ми продовжимо роботу над укладанням Меморандумів про взаєморозуміння із наглядовими органами іноземних держав, банки яких мають [суттєву] присутність в Україні. За погодженням з експертами МВФ та Світового Банку ми також здійснюватимемо заходи, спрямовані на подальше посилення системи вирішення проблем банків, вдосконалення регулювання та нагляду, та сприяння консолідації банківського сектору. Існуючий проект Постанови НБУ про «санаційний банк» буде відкликано і відредаговано з метою включення до нього концепції «проміжного банку» як інструменту розв’язання проблем банку, що опинився у скрутному становищі.

Додаток І.
Україна: Попередні заходи та структурні маяки

ЗахідКонтрольна дата
Попередні заходи
1. Ввести у дію зміни та поправки до бюджету, які передбачатимуть фіскальні заходи на суму 16 млрд. грн., що узгоджуватимуться із показником дефіциту сектора загальнодержавного управління на 2010 рік, який дорівнює 5.5 відсоткам ВВП, та зобов’язаннями, відображеними у МФЕП, параграф 10.  
2. Підвищити тарифи на газ для усіх категорій населення та підприємств ТКЕ на 50 відсотків (МЕФП, параграф 12)  
3. Ввести у дію зміни та поправки до закону про НБУ у відповідності до рекомендацій МВФ (МЕФП, параграф 16)  
4. Внести поправки до Постанови № 47 у відповідності до рекомендацій МВФ (МЕФП, параграф 17)  
5. Ухвалити законодавство, за яким повноваження із встановлення тарифів на опалення для підприємств ТКЕ буде передано новому незалежному регулятору (МЕФП, параграф 12)  
Структурні маяки
1. Ухвалити законодавче рішення із скасування дії закону "Про тимчасову заборону стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги", щоб заборгованості, накопичені після 1 жовтня 2010 року підлягали дії штрафів (МЕФП, параграф 12) кінець вересня 2010 р.
2. Узгодити із експертами Фонду графік поетапної відміни чинних обмежень, що стосуються валютного ринку та руху капіталів (МЕФП, параграф 18) кінець жовтня 2010 р.
3. Здійснити повний аудит банку «Надра» відповідно до стандартів IFRS перед тим, як ухвалювати будь-яке рішення щодо вирішення його проблем (МЕФП, параграф 20) кінець жовтня 2010 р.
4. Ввести у дію законодавство, необхідне для запровадження Пенсійної реформи у відповідності до зобов’язань, відображених у МФЕП, параграф 10 кінець грудня 2010 р.
5. Усі банки повинні виконати вимогу про забезпечення адекватного рівня капіталу, а банки із недостатнім рівнем капіталізації повинні наростити свій капітал відповідно до ухвалених планів (МЕФП, параграф 20) кінець грудня 2010 р.
6. Завершити аудит у форматі «дью ділідженс» для державних банків у відповідності до параграфу 21 МФЕП кінець грудня 2010 р.
7. Започаткувати запровадження стратегії реформування та реструктуризації НАК Нафтогаз у відповідності із принципами Брюссельської декларації
(МЕФП, параграф 13)
кінець грудня 2010 р.
8. Внести поправки до Закону «Про відрахування на обов’язкове пенсійне страхування» 400/97-ВР для того, щоб на постійній основі відмінити нарахування на купівлю-продаж іноземної валюти (МЕФП, параграф 10) кінець грудня 2010 р.
9. Розробити комплексний план державної адміністративної реформи з метою поліпшення ефективності затрат у контексті надання державних послуг (МЕФП, параграф 11) кінець березня 2011 р.
10. Ухвалити поправки до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визання його банкрутом» та пов’язаних нормативних актів з метою розширення прав кредиторів (МЕФП, параграф 22) кінець червня 2011 р.

* Цей документ був запропонований 16 липня 2010 року урядом та Національним банком України Міжнародному валютному фонду для отримання кредиту у розмірі 10 млрд. спеціальних прав запозичень упродовж 2010-2012 років за програмою «Стенд-бай». Друкується у скороченому вигляді.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"