інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Комісійні операції банків з векселями*

Банк здійснює комісійні операції з векселями відповідно до вимог Положення НБУ «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Плата за проведення комісійних операцій стягується банком відповідно до тарифів, затверджених Правлінням банку. В разі відсутності відповідного тарифу плата встановлюється за домовленістю сторін.

Установа банку, що уклала з клієнтом договір на здійснення комісійної операції, не може доручати її проведення іншій установі. Зберігання векселів здійснюється банком виключно відкритим способом.
Перевірка на замовлення клієнта справжності вексельного бланку та відповідності векселя вимогам чинного законодавства здійснюється банком протягом одного операційного дня у присутності клієнта. Наданий для перевірки вексель за рахунками бухгалтерського обліку банку не обліковується. Факт перевірки засвідчується відповідним актом.
Нумерація договорів, якими оформлюються операції банку з векселями, здійснюється наскрізно згідно з номенклатурою договорів, затвердженою рішенням Правління банку.
Вимоги до форми векселя та визначення його вартості
Для проведення комісійних операцій, крім доміциляції та виконання функцій особливого платника, банком приймаються примірники та копії векселя. На примірнику обов'язково має бути наявна позначка про його порядковий номер. На копії векселя має бути наявна розподільча формула.
В якості місця платежу за доміцильованими банком векселями не може бути зазначено місто Київ.
При доміциляції векселів банк не робить на них жодних позначок. Векселедавець або платник заповнює реквізит «місце платежу» самостійно в той самий спосіб, у який заповнено вексель.
При виконанні функцій особливого платника за векселем банк проставляє на лицьовому боці векселя штамп «Особливий платник» із зазначенням повної юридичної адреси банку та дати укладання відповідного договору.
При прийнятті на зберігання першого примірника векселя його власник проставляє на інших примірниках депозиційну позначку «Перший примірник – в АБ «Банк» із зазначенням юридичної адреси банку. Банк не відповідає за добросовісність власника векселя при проставлені депозиційної позначки.
Якщо умови комісійної операції передбачають оплату банком векселя клієнта, факт пред'явлення векселя до платежу засвідчується відповідним актом, а факт оплати – розпискою пред'явника на векселі (алонжі) із зазначенням дати і суми платежу цифрами і прописом. Розписка завіряється підписами керівника і головного бухгалтера пред'явника та відбитком гербової печатки.
Вартість векселя для проведення комісійних операцій прирівнюється до повної суми векселя, тобто номінальної суми векселя з урахуванням відсотків (у разі наявності умови про їх нарахування), обчислених на останній день, призначений для оплати векселя.
Інкасування векселів
Інкасування векселів здійснюється банком у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта на проведення операції;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- перевірка справжності бланку векселя та відповідності його форми вимогам банку;
- підписання договору та прийняття інструкцій клієнта;
- виконання інструкцій та надіслання повідомлень клієнту;
- підписання акту виконаних робіт;
- оплата клієнтом послуг банку.
Виконання функцій особливого платника за векселем
Прийняття на себе і виконання банком функцій особливого платника за векселем здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції і прийняття остаточного рішення про її проведення;
- перевірка справжності бланку векселя та відповідності його форми вимогами банку;
- підписання договору;
- депонування клієнтом коштів для оплати векселя і вчинення банком відмітки на векселі;
- оплата банком векселя;
- повернення клієнту оплаченого векселя з розпискою пред'явника про одержання платежу;
- оплата клієнтом послуг банку.
Доміціляція векселів
Прийняття на себе і виконання банком функцій доміциліата здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції і прийняття остаточного рішення про її проведення;
- перевірка справжності бланку векселя та відповідності його форми вимогам банку;
- підписання договору;
- депонування клієнтом коштів для оплати векселя;
- оплата банком векселя;
- повернення клієнту оплаченого векселя з розпискою пред'явника про одержання платежу;
- оплата клієнтом послуг банку.
Зберігання векселів
Зберігання векселів здійснюється банком у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції та прийняття остаточного рішення про її проведення;
- перевірка справжності вексельного бланку та відповідності наданих векселів відповідному реєстру;
- підписання договору;
- прийняття векселів на зберігання;
- вилучення векселів зі зберігання за розпорядженням клієнта;
- оплата клієнтом послуг банку.
Перевірка справжності векселя та його відповідності чинному законодавству на замовлення клієнта.
Перевірка на замовлення клієнта справжності вексельного бланку та відповідності векселя вимогам чинного законодавства здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- оплата клієнтом послуг банку;
проведення перевірки і оформлення акту.

* Матеріали Українського агентства фінансового розвитку
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"