інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Довірчі операції банків з векселями*

Довірчі операції з векселями здійснюються банком у порядку, передбаченому «Правилами здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах» в частині комісійної діяльності, Положенням НБУ «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України».

Нумерація договорів, якими оформлюється проведення довірчих операцій з векселями, здійснюється наскрізне відповідно до номенклатури договорів, затвердженої рішенням Правління банку.
Звітність щодо довірчих операцій банку з векселями складається в обсягах та в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України та Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку України.
При здійсненні довірчих операцій банк не набуває прав на векселі, що продаються, купуються або обмінюються. Відповідно, банк не повинен фігурувати в індосаментному ряді як солідарний боржник за векселем.
При проведенні довірчих операцій іменні індосаменти на користь банку та індосаменти від імені банку не вчинюються. В тих випадках, коли вчинення індосаменту від імені банку уникнути неможливо, такий індосамент робиться із безоборотним застереженням. тих випадках, коли вчинення індосаменту на користь банку уникнути можливо, цей індосамент має бути бланковим.
Придбання банком векселів на замовлення клієнта здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції та підписання договору;
- депонування клієнтом коштів для придбання векселя;
- купівля банком векселя за рахунок коштів клієнта (здійснюються в порядку, передбаченому для купівлі векселів банком);
- передача клієнту векселя і оплата ним послуг банку;
- підписання акту прийому виконаних банком робіт.

Реалізація векселів на замовлення клієнта
Реалізація векселів на замовлення клієнта здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції та підписання договору;
- перевірка справжності бланку векселя і відповідності його форми вимогам банку та депонування клієнтом векселя для подальшого продажу, реалізація банком векселя клієнта (здійснюється в порядку, передбаченому для продажу власних векселів банку);
- передача клієнту коштів і оплата ним послуг банку;
- підписання акту прийому виконаних банком робіт.

Обмін векселів на замовлення клієнта
Обмін векселів на замовлення клієнта здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта;
- погодження умов операції та прийняття остаточного рішення про її проведення;
- перевірка справжності бланку векселя і відповідності його форми вимогам банку та депонування клієнтом векселя для подальшого обміну;
- обмін банком векселя клієнта (здійснюється в порядку, передбаченому для обміну власних векселів банку);
- передача клієнту векселя і оплата ним послуг банку;
- підписання акту прийому виконаних банком робіт.
При цьому вилучення векселя з відповідного портфелю цінних паперів здійснюється банком не проти платежу клієнта, а проти поставки іншого векселя.

* Матеріали Українського агентства фінансового розвитку
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"