інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Динаміка поточного капітального та фінансового рахунків платіжного балансу у 2010 році*

У 2010 році дефіцит поточного рахунку зріс до 2.6 млрд. дол. США (1.9% від ВВП), порівняно з 1.7 млрд. дол. США у 2009 році (1.5% від ВВП). Таке розширення дефіциту поточного рахунку стало результатом погіршення стану зовнішньої торгівлі товарами, насамперед у ІІ половині 2010 року.

Головним фактором цього виступало відновлення внутрішнього попиту, що знайшло відображення у випереджаючих темпах зростання імпорту товарів над експортом (35.4% і 29.0% відповідно). Додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось до 4.7 млрд. дол. США з 2.4 млрд. дол. США в попередньому році, переважно за рахунок підвищення тарифів на транспортування газу.


У цілому за 2010 рік за капітальним і фінансовим рахунком сформувався профіцит у розмірі 7.7 млрд. дол. США (на відміну від дефіциту у 12 млрд. дол. США за 2009 рік). Цей профіцит був забезпечений достатньо високими обсягами притоку прямих іноземних інвестицій (5.7 млрд. дол. США) та борговими залученнями державного (5.1 млрд. дол. США) і реального (3.4 млрд. дол. США) секторів. Однак з іншого боку, достатньо високими залишались обсяги накопичення готівкової валюти поза банками (7.3 млрд. дол. США), особливо наприкінці року.

Додатне сальдо зведеного платіжного балансу в 5.1 млрд. дол. США (порівняно з від’ємним у 13.7 млрд. дол. США у 2009 році), разом із відновленням програми з МВФ, дозволило суттєво наростити резервні активи. Їх обсяг на кінець 2010 року досяг 34.6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг протягом 5.2 місяців майбутнього періоду.

За рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій, практично весь 2010 рік зберігалась тенденція до формування стійкого профіциту – в цілому за рік його значення склало 7.7 млрд. дол. США (на відміну від дефіциту в 12 млрд. дол. США в 2009 році). Профіцит був забезпечений залученнями за кредитами та облігаціями Уряду та реального сектору, а також зростанням обсягів прямих іноземних інвестицій. З іншого боку, обсяги приросту готівкової валюти поза банками залишались достатньо високими.

У грудні профіцит капітального та фінансового рахунків знизився до 134 млн. дол. США (порівняно з 414 млн. дол. США у листопаді).


Чистий притік прямих іноземних інвестицій у 2010 році оцінено в 5.7 млрд. дол. США, що на 22.1% більше, ніж у 2009 році. При чому, тоді як інвестиції в банківський сектор залишились на рівні минулого року (близько 2 млрд. дол. США), інвестиції в реальний сектор зросли в 1.5 рази. При цьому суттєво зросли обсяги кредитів від прямих інвесторів: чистий притік за цими операціями становив 943 млн. дол. США, що в 2.6 рази більше, ніж у 2009 році.


Зростання обсягів вільної ліквідності на світових фінансових ринках і відновлення довіри до української економіки (не в останню чергу за рахунок політичної стабілізації) сприяло збільшенню у 2010 році зовнішніх запозичень, особливо з боку уряду та реального сектору.

Сальдо за кредитами та облігаціями в цілому за рік сформувалось додатнім – 6.7 млрд. дол. США (на відміну від чистого погашення протягом 2009 року в розмірі 9.1 млрд. дол. США). Зокрема, чистий притік боргового капіталу до інших секторів склав 3.4 млрд. дол. США (rollover – 136% проти 100% за 2009 рік). Натомість банківська система протягом 2010 року продовжувала активно скорочувати свою зовнішню заборгованість – чисте погашення склало 1.7 млрд. дол. США (rollover – 90% проти 76% за 2009 рік). Обсяги чистого погашення банківської системи скорочувались протягом року, і в IV кварталі обсяги залучень боргового капіталу навіть дещо перевищили обсяги виплат.


Чисті залучення державного сектору в 2010 році склали 5.1 млрд. дол. США (в 2009 році чисті погашення склали 1.1 млрд. дол. США). У грудні 2010 року додатне сальдо за кредитами та облігаціями склалось на достатньо високому рівні в 1.2 млрд. дол. США. Найвищими були обсяги чистого залучення до реального сектору – 594 млн. дол. США, а чисті залучення банківського сектору склали 413 млн. дол. США.

Додатне сальдо за операціями державного сектору склало 208 млн. дол. США (за рахунок розміщення єврооблігацій та придбання нерезидентами довгострокових ОВДП).

У цілому за 2010 рік приріст готівкової валюти поза банківською системою склався на досить високому рівні – 7.3 млрд. дол. США (у 2009 році – 9.7 млрд. дол. США). Майже весь приріст був сформований протягом останніх 4 місяців року (6.1 млрд. дол. США).

У грудні 2010 року приріст готівкової валюти поза банками становив 1.7 млрд. дол. США (найвищий обсяг протягом року).

Додатне сальдо зведеного платіжного балансу в 2010 році склало 5.1 млрд. дол. США, що разом з надходженням коштів за кредитом stand-by від МВФ (3.4 млрд. дол. США) дозволило суттєво наростити резервні активи. Їх обсяг станом на 01.01.2011 року становив 34.6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг протягом 5.2 місяців майбутнього періоду.
* За матеріалами НБУ

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"