інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Складові ефективності сучасного банківського бізнесу

В.Туктарова

Якщо оцінити недавнє минуле та заглянути в майбутнє, то вітчизняні банки очікує помірне зниження рентабельності. Це пов’язано, у першу чергу, зі зниженням ставок за всіма видами кредитів, що обумовлено зростанням конкуренції в банківській галузі та платоспроможністю підприємств – потенційних позичальників. Це, у свою чергу, приведе до зменшення відсоткової маржі банківських установ, і відповідно, їх прибутку.

Для середніх та великих регіональних банків, які не мають державної підтримки, питання конкурентоспроможності безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності бізнесу . Пройшли часи, коли можна було легко заробляти на спекулятивних операціях з валютою та цінними паперами. В умовах зростаючої міжбанківської конкуренції успіх підприємницької діяльності сприятиме тим банкам, які краще оволодіють сучасними методами управління банківськими процесами.

Сьогодні все більше банків робить ставку на професіоналізм своїх співробітників, виведення на ринок нових продуктів, а автоматизовані інформаційні технології цьому дуже допомагають.

Здається очевидним, що прямий шлях до підвищення ефективності лежить через скорочення витрат. Але просте обмеження витрат може призвести до зростання операційних та інших видів ризиків. Наприклад, як відомо, одним з найпопулярніших заходів з оптимізації неопераційних витрат є скорочення персоналу . Проте трапляються випадки, коли фінансові інститути скорочували співробітників, але через кілька місяців були змушені їх наймати знову для підтримки своєї поточної діяльності. Західні банки вже зрозуміли, що скорочення персоналу та підвищення продуктивності праці не перебувають у прямому зв’язку . Тому менеджмент банку повинен вирішувати завдання зростання рентабельності бізнесу через підвищення прибутковості операцій за рахунок якості обслуговування та розширення пропозицій банківських продуктів.

Ніша для нових банківських продуктів сьогодні знаходиться на стику інших галузей знання – електроніки, комунікацій тощо. Інновації на базі інформаційних технологій – фактор сучасного розвитку у всіх сферах економіки, у тому числі і в банківській справі. Ще кілька років тому інтернет-банкінг для юридичних осіб був інноваційною пропозицією, сьогодні він міцно увійшов в асортимент послуг практично всіх банків, незалежно від масштабу діяльності та рівня бізнесу клієнтів. Банківська практика показує, що більше 70% юридичних осіб та підприємців вважають за краще управляти своїм рахунком через інтернет.

Великі компанії та представники середнього бізнесу прагнуть отримати від банків не тільки позикові кошти, але й сучасні комплексні рішення, що дозволяють підвищити ефективність та безпеку фінансових процесів. Тому банки повинні пропонувати своїм клієнтам поряд з дистанційним банківським обслуговуванням сучасні технології апаратнопрограмного захисту від несанкціонованого доступу до рахунку, надійні пристрої для створення та зберігання секретних ключів електронного цифрового підпису, систему оперативного інформування про стан рахунку , технології контролю коректності заповнення фінансових документів. Клієнти завжди повинні мати можливість отримати консультацію з питань підключення та користування новими технологіями. А в цілях підтримки кваліфікаційного рівня персоналу необхідно проводити постійні навчальні семінари для співробітників.

І в роботі з фізичними особами перевага також повинна віддаватися новітнім сучасним технологіям, які надають можливість широкого вибору каналів доступу до банківських послуг. Ефективний маркетинг банківських послуг, автоматизацію збору та аналізу інформації про клієнта в сучасних банках забезпечують колцентр та CRM-система. Повинна також постійно розширюватися технічна і технологічна бази карткового бізнесу за рахунок банкоматів, кіосків обслуговування, термінальних пристроїв, інтернет банкінгу . Все це дозволяє значно підвищити якість обслуговування клієнтів, знизити операційні витрати та реалізувати додаткові ринкові переваги. Важливу роль в цьому процесі має відігравати корпоративний сайт з безліччю інтерактивних модулів, зручною навігацією, який стає важливим інструментом комунікації, засобом для організації зворотного зв’язку з існуючими й потенційними клієнтами, каналом дистанційного обслуговування.

Кваліфікація персоналу – ще один важливий фактор, що впливає на ефективність діяльності банку. Перевага повинна віддаватися молодим співробітникам (середній вік 35 років) з вищою освітою. Це фахівці, які мають необхідні знання та навички в роботі з широким спектром сучасних інформаційних технологій, вміють використовувати їх для вирішення поставлених завдань.

Практика показує, що якість сервісу, яка знаходиться в прямій залежності від професійної підготовки фахівців, достовірність та доступність інформації про фінансовий продукт мають для клієнтів більше значення, ніж рівень процентних ставок і комісій за банківські послуги. А в цілому, ефективність організації бізнесу , висока якість обслуговування, гарне інформування клієнтів про послуги, що надаються, гнучкість політики взаємодії з клієнтом, широка номенклатура банківських послуг та сучасні технології їх доставки дозволяють банкам бути конкурентоспроможними та впевнено займати свою нішу у бізнесі.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"