інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Регуляторна діяльність НБУ в 2012-2013 роках*


Національний банк України (НБУ) здійснює державну регуляторну діяльність згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторна діяльність НБУ у 2012 році здійснювалась відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2012 рік, затвердженого розпорядженням НБУ від 15.12.2011 ¹586-р., яким було заплановано розроблення 10 проектів нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акту. В минулому році було прийнято:
- постанову Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 31.08.2012 ¹362;
- постанову Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно правових актів Національного банку України» від 28.12.2012 ¹590, якою внесено зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 року ¹22, та до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2008 року ¹216;
- постанову Правління НБУ «Про врегулювання питань щодо приймання коштів для подальшого їх переказу» від 12.02.2013 ¹42 (знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України). В 2012 році було розроблено та знаходиться зараз на погодженні:
- проект постанови Правління НБУ «Про затвердження Порядку обов’язкового передавання документованої інформації до Засвідчувального центру Національного банку України в разі припинення діяльності центру сертифікації ключів банку України»;
- проект постанови Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» щодо вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;
- проект постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України» - перебуває на погодженні з Міністерством внутрішніх справ України;
- проект постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків» - проект доопрацьовується з урахуванням висловлених зауважень;
- проект постанови Правління НБУ «Про внесення змін до Правил Національної системи масових електронних платежів»
- затвердження проекту відкладено за рішенням керівництва НБУ;
- проект постанови Правління НБУ «Про внесення змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем» - прийняття даної постанови втратило актуальність у зв’язку необхідністю приведення нормативно-правових актів НБУ у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків».
Крім того, у минулому році було прийнято постанову Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» від 04.05.2012 ¹174.
Розробка вищевказаних регуляторних актів була здійснена з метою досягнення наступних цілей:
- приведення окремих нормативно-правових актів у відповідність із останніми змінами у законодавстві;
- удосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні;
- удосконалення нормативної бази з питань примусового списання коштів банку у випадку наявності заборгованості банку перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та під час запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку;
- удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;
- удосконалення порядку перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України.
Розпорядженням НБУ від 14.12.2012 ¹689-р затверджено План підготовки проектів регуляторних актів НБУ на 2013 рік. Згідно з цим планом у поточному році мають бути підготовлені п’ять проектів постанов Правління НБУ: «Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури», «Про затвердження змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті», «Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні», «Про внесення змін до Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (нова редакція)», «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з питань відстеження платіжних систем та систем розрахунків».

* За матеріалами НБУ.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"