інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Як створити і примножити свій капітал

У. Баффет

Зазвичай виділяють чотири етапи в процесі створення і збільшення власного капіталу: план інвестування з метою створення капіталу; страхування ризиків, щоб зберегти капітал; податкове планування, щоб уникнути сплати надто високих податків; планування придбання нерухомості для збереження капіталу та його передачі в спадщину.

Оцініть свій фінансовий стан
Відправною точкою планування дій щодо надбання капіталу є оцінка власного фінансового стану, визначення його сильних і слабких сторін. Так само як фінансова звітність дозволяє оцінити фінансовий стан компанії, ваш особистий фінансовий звіт з переліком доходів і витрат дозволяє глибше усвідомити власні фінансові проблеми і вигоди. Чи знаєте ви, скільки коштуєте? А чи зможете ви відокремити ваші активи від пасивів? Чи знаєте, наскільки ефективно працюють на вас ваші гроші, на що ви витрачаєте дохід і яка його загальна сума?
З огляду на персональний фінансовий план, ви можете вирішити, що у вас забагато боргів, витрати в порівнянні з доходами занадто високі, а капітал інвестований неефективно. Якщо ви працюєте з інвестиційним управляючим, то він напевно зверне увагу на такі аспекти вашого фінансового становища, як умови виходу на пенсію, наявність нерухомості, рух коштів на банківських рахунках, умови страховки. Можливо, він захоче поговорити з вашим податковим консультантом, адвокатом, щоб уточнити окремі питання розміщення і використання капіталу. Вам доведеться щорічно чи навіть частіше уточнювати персональний фінансовий план щодо доходів і витрат. Перш ніж розпочати інвестиційну діяльність, корисно зібрати наступну інформацію.
- Чи володієте ви будинком або квартирою?
- Чи є у вас резерви готівки
на непередбачений випадок (щонайменше в розмірі вартості проживання на 3-5 місяців)?
- Які умови вашої страховки?
- Чи є у вас страховка на випадок втрати працездатності?
- Які умови вашої медичної страховки?
- Чи застрахована ваша нерухомість, автомобіль, майно?
- Чи застраховане ваше життя?
- Чи є у вас додаткова довгострокова медична страховка (на випадок тривалої хвороби, витрати на лікування якої не покриваються звичайно медичною страховкою)?

Поставте зрозумілі та реалістичні фінансові цілі
Можна ставити фінансові цілі в різних сферах життя: здоров'я та відпочинок, бізнес і кар'єра, особисті й сімейні відносини, освіта, духовний розвиток, фінансове благополуччя (у т.ч. за допомогою інвестування). Зокрема, більшість людей ставлять перед собою такі цілі.
- Накопичити необхідний резерв готівки на випадок непередбачених ситуацій.
- Придбати будинок чи зробити іншу дорогу покупку.
- Оплатити освіту дітей в університеті.
- Надавати фінансову допомогу батькам похилого віку.
- Накопичити достатньо коштів до пенсії.
- Надавати благодійну допомогу іншим.
Цілі повинні бути конкретними, викладеними на папері, кількісно вимірними, реалістичними і прив'язаними до певних дат. Ставлячи перед собою ті чи інші цілі, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на наступні питання.
- Чого я хочу досягти, інвестуючи капітал?
- Якого рівня прибутковості я очікую від моїх інвестицій?
- У які строки я планую досягти поставлених цілей?

Оцініть витрати на досягнення цілей і контролюйте процес їхньої реалізації
Визначивши цілі і строки їхнього досягнення, можна переходити до питання про джерела покриття витрат, пов'язаних з реалізацією цілей. Деякі прикладні комп'ютерні програми, наприклад Money 2000 Deluxe, допоможуть розрахувати витрати і визначити, які суми і з якою нормою прибутковості треба інвестувати, щоб досягти задуманого. Багато інвестиційних фондів надають інформацію, необхідну для складання пенсійних планів і планів фінансування навчання в університеті. Періодично аналізуйте, чого ви досягли, і якщо успіхи не такі блискучі, як очікувалося, перегляньте свою стратегію інвестування чи свої цілі.

Ризики інвестування
До основних ризиків інвестування належать:
- ринковий ризик;
- діловий ризик;
- ризик коливань ставки відсотка;
- інфляційний і податковий ризик.
Ринковий ризик
Добре інформовані інвестори звичайно здатні запобігти збиткам від тимчасових падінь курсів акцій, що відбуваються періодично з тих чи інших причин. Проте потрапити в довгу смугу глибокого падіння курсів цінних паперів і пов'язаних з цим збитків дуже неприємно.
Передбачаючи можливість такої ситуації, кожен інвестор повинен поставити собі кілька питань.
- Наскільки я підготовлений до такої ситуації психологічно?
- Чи достатньо у мене грошових резервів, щоб покрити непередбачені збитки протягом терміну падіння курсів?
- Як бути, якщо курс деяких належних мені акцій ніколи не підніметься до колишнього рівня?
- Як ці потенційні збитки вплинуть на мій пенсійний план, плани навчання дітей в університеті чи інші цілі?

Купонний дохід по облігаціях 600
Податок на прибуток (28% від 600) 168
Поправка на інфляцію (1,7% від 600, виходячи з річного темпу інфляції в 1998 році) 10,70
Купонний дохід від облігацій після відрахування податків і поправки на інфляцію 421,3
Номінальна вартість облігацій 10 000
Втрата частини їхньої вартості в результаті інфляції (1,7% від 10 000) 170
Вартість інфляції з поправкою на інфляцію 9830
Купонний дохід з урахуванням податків та інфляції 421,3
Поточна вартість облігації + купонний дохід з урахуванням податків та інфляції 10 251,3
Чистий приріст вартості інвестицій 251,3
Чиста прибутковість (відношення чистого приросту до первинної суми інвестицій) 2,51% (251,2/10 000)

Діловий ризик
Іноді тимчасове падіння курсу окремих акцій обумовлено виникненням якихось проблем у компанії-емітента. Якщо вона через певний час їх подолає, то курс її акцій відновлюється. Однак якщо компанія збанкрутує, то ви зазнаєте істотних збитків.
Ризик коливань процентної ставки
Коли процентна ставка зростає, курс цінних паперів з фіксованим доходом знижується. Наприклад, якщо процентна ставка піднімається на 1%, а ви володієте облігацією номіналом 1 тис. дол. з терміном погашення через десять років і купонною ставкою 6%, то її курс знизиться до 928,90 дол. Хоча зв'язок між процентною ставкою і курсом облігацій іноді не настільки істотний, проте підвищення першої завжди негативно позначається на курсі останніх.
Податковий та інфляційний ризик
Інвестуйте так, щоб максимізувати сукупну чисту прибутковість ваших інвестицій. Під чистою прибутковістю мається на увазі прибутковість, що розрахована виходячи з отриманого прибутку після відрахування податків і поправки на рівень інфляції.
Покажемо методику розрахунку чистої прибутковості для облігацій: припустимо, що ви вклали 10 тис. дол. в облігації, дохід від яких обкладається податком на загальних підставах. Купонна ставка по них дорівнює 6%. По сумі доходу ви відноситеся до податкової групи, що оподатковується за ставкою 28%. Щоб розрахувати чисту прибутковість, необхідно відняти із загальної суми доходу суму податку, а також відкоригувати чистий дохід на рівень інфляції (тобто збільшення чи зменшення вашої купівельної спроможності і зміна ринкового курсу ваших облігацій під впливом інфляції). У даному прикладі чиста прибутковість ваших інвестицій складе всього лише 2,51%.
Ризики глобального інвестування
Для інвестування в акції закордонних компаній діє багато додаткових ризиків. Коливання курсів валют можуть вплинути на чисту прибутковість. Несприятливі політичні події призведуть до нестабільності чи падіння фондового ринку. Крім того, нестача інформації і низька ліквідність (по деяких акціях торги відбуваються рідко, особливо це характерно для країн, що розвиваються) також ускладнюють життя міжнародним інвесторам.

Збереження купівельної спроможності інвестицій і зниження ризиків
Диверсифікованість інвестиційного портфеля дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики. Шанси купити виграшні цінні папери зростають у міру накопичення досвіду і знань інвестиційного бізнесу, вміння проводити дослідження ринку й аналіз цінних паперів. Крім того, важливо постійно розмірковувати над тим, які фактори враховано і які залишилися неврахованими.

Прийняття рішень щодо управління інвестиціями
Ви можете придбати акції конкретних компаній чи акції інвестиційних фондів, а можете найняти інвестиційного управляючого, що буде професійно займатися вашим портфелем інвестицій. Зрештою, можна використовувати всі ці три варіанти одночасно. Купівля акцій конкретних компаній дозволяє вам постійно контролювати ефективність ваших інвестицій, але вимагає чимало часу й уміння розбиратися в ситуації на фондовому ринку. Інвестиційні фонди пропонують диверсифікований портфель інвестицій і професійний менеджмент, але натомість ви не можете впливати на рішення про купівлю або продаж тих чи інших цінних паперів.
Колись найняти інвестиційного управляючого могли тільки дуже великі інвестори. Зараз мінімальні вимоги до приватного інвестиційного портфеля значно знизилися: його сума не повинна бути менше 50 тис. дол. На відміну від інвестиційного фонду, де ваші гроші розчиняються в масі внесків інших інвесторів, персональний інвестиційний управляючий формує інвестиційний портфель з урахуванням ваших цілей. Однак плата за управління невеликим портфелем відносно висока. Крім того, приватні інвестиційні управляючі, на відміну від інвестфондів, в меншій мірі зв'язані вимогами щодо оприлюднення інформації про результати своєї діяльності, тому оцінити їхні досягнення іноді важко. Незалежно від того, чи вкладаєте ви гроші в інвестиційний фонд або наймаєте персонального управляючого, спробуйте зібрати всю можливу інформацію про результати їхньої попередньої діяльності. У виборі фонду чи управляючого може допомогти фінансовий консультант.

Основи податкового планування
Фінансові гуру говорять: "Податки — це штрафи для щасливих інвесторів". Але якщо приділити серйозну увагау податковому плануванню і залучити до цього досвідченого податкового консультанта, здатного найкоротшим шляхом провести вас крізь нетрі податкового законодавства, то цілком можливо скоротити суму цих штрафів.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"