інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Керовані рахунки з цінних паперів для приватних інвесторів*

Керований рахунок, що називається також окремим рахунком (separate account), являє собою індивідуальний портфель цінних паперів, переданий в управління професійному менеджеру. Подібно до взаємних фондів, керовані рахунки пропонують інвесторам диверсифікацію активів та управління ними з боку кваліфікованих, досвідчених фахівців. Фундаментальною відмінністю керованих рахунків є реальне володіння інвестором акціями компаній, що входять у портфель; кошти з різних рахунків не об’єднуються для здійснення інвестицій, як це відбувається у взаємних фондах. Усі акції, що знаходяться на керованому рахунку, купуються на кошти конкретного клієнта і кладуться на його ім'я. Крім урахування вимог конкретного клієнта це дозволяє забезпечувати високий рівень податкової ефективності. Крім того, на відміну від інвесторів взаємних фондів, власники керованих рахунків захищені від можливих втрат, пов'язаних із проведенням незаконних чи неетичних операцій з акціями фондів.

Одною з істотних відмінностей між взаємними фондами і спеціальними рахунками є величина мінімальної обов'язкової суми капіталовкладень. Керовані рахунки, для яких звичайний мінімум складає $100000, пропонуються, як правило, підрозділами приватних клієнтських послуг великих інвестиційних компаній і доступні забезпеченим інвесторам. Мінімальна сума для інвестування у взаємний фонд може складати всього $1000. Велика сума для відкриття керованого рахунка є не стільки проявом елітарності, скільки наслідком економічної необхідності. Портфельним менеджерам складно диверсифікувати кошти на суму менше $100 000, розподіляючи їх серед необхідної кількості цінних паперів і при цьому не створюючи великої кількості неповних лотів, витрати по яких зазвичай вищі, ніж по стандартних угодах. Тому встановлюються жорсткі вимоги, що не допускають надмірного ускладнення процесу ведення торгових операцій і підвищення витрат.
Проте, інвесторам, які незадоволені роботою взаємних фондів, але не володіють великим власним капіталом, не варто відразу ж відмовлятися від ідеї розмістити кошти на керованому рахунку. Слід зазначити, що кілька років тому подібна послуга була доступна тільки особам, здатним інвестувати мільйони доларів. На думку експертів, усе нове “починається з клієнтів, які володіють високим власним капіталом, а потім прокладає шлях донизу”. Наприклад, компанія GE Private Asset Management, що успішно вирішила проблему диверсифікації, уже пропонує керовані рахунки з мінімальним розміром вкладу $50000.
Отже, про які переваги керованих рахунків можна вести мову? На думку консультантів з питань інвестицій, одним з головних “плюсів” цього типу інвестицій є орієнтація на конкретних клієнтів. Портфель акцій та облігацій на керованому рахунку може бути складений відповідно до інтересів, цілей та потреб клієнта. Якщо інвестор, виходячи з власних морально-етичних принципів, вважає тютюновий бізнес "шкідливим" для здоров'я людини і не бажає вкладати гроші в акції виробників цигарок, акції таких компаній не будуть включені в його портфель; якщо ж, навпаки, визнає цей бізнес виграшним для свого статку, акції будуть придбані. Керовані рахунки є більш персоналізованими, ніж взаємні фонди, оскільки вони беруть до уваги індивідуальну ситуацію клієнта. Наприклад, якщо послуга з керування рахунком надається одному з вищих менеджерів фірми МсDоnаld's (MCD), то питома вага акцій компаній, що володіють ресторанами і мережами “fast food” у його портфелі може бути зменшена.
Персоналізація також означає проведення торгових операцій, ефективних з погляду оподаткування, – проблема, при вирішенні якої менеджери взаємних інвестиційних фондів часто зазнають труднощів. У випадку керованих рахунків менеджери здатні розрахувати час здійснення операцій з урахуванням конкретних вимог клієнта так, щоб податковий режим для нього виявився оптимальним. Взаємні фонди не настільки чутливі до податкових проблем індивідуальних акціонерів. Наприклад, у квітні 2001 року багато інвесторів взаємних фондів виявили, що не тільки вартість їхніх активів значно знизилася за підсумками попереднього року, що був надзвичайно невдалим для фондового ринку, але й сума податків, яку вони мають сплатити, дуже висока. Ситуація з податками загострилася прибутковими операціями, які здійснили взаємні фонди на початку 2000 року.
Як відзначають експерти, незважаючи на високий рівень персоналізації послуг, комісійні по керованих рахунках, як правило, є цілком прийнятними. Більшість керованих рахунків припускають комісійні в залежності від величини активів під управлінням, при цьому відсоток комісійних, як правило, знижується в міру зростання активів.
У порівнянні з гігантською сферою взаємних фондів, у якій обсяг активів, що перебувають в управлінні, досягає приблизно $7 трлн, індустрія керованих рахунків дуже незначна: відповідно до останніх підрахунків фірми Cerulli Associates, вона управляє активами розміром усього лише $450 млрд. Проте, аналітики вважають, що інтерес до керованих рахунків, разом із розширенням пропозиції з боку інвестиційних компаній, які намагаються внести зміни в перелік послуг і структуру комісійних, може істотно покращити становище цього інвестиційного напрямку.
Крім того, експерти відзначають, що інвестиції в керовані рахунки і взаємні фонди не є взаємовиключними. На їхню думку, взаємні фонди і керовані рахунки можуть доповнювати один одного і функціонувати разом у рамках загального інвестиційного рішення для клієнта, який зовсім не зобов'язаний обмежувати себе жорстким вибором. Зокрема, вони вважають, що, коли купувати такі види паперів, як високоприбуткові зобов'язання, і прагнути досягти більш високої диверсифікованості по даному класу активів, то участь у взаємному фонді може виявитися більш вигідною, ніж спеціально керований рахунок.
Більшість великих брокерських фірм пропонують власні програми управління рахунками і/чи відповідні програми третіх сторін, у рамках яких укладають угоди із зовнішньою компанією, що спеціалізується на управлінні коштами. Однак після цього індивідуальному брокеру, як правило, треба обрати конкретного управляючого портфелем, а це не завжди буває вдалим.
Ще одна проблема як для брокерів, так і для клієнтів полягає в тому, що для відкриття керованого рахунка потрібно зробити багато “паперової роботи”. Оскільки управляючий у даному випадку одержує повноваження розпоряджатися рахунком конкретного клієнта, обидві сторони повинні переконатися в його “професійній придатності” для цієї діяльності, щоб уникнути помилкових рішень. Як відзначають експерти, збір і узгодження всіх документів, необхідних для відкриття керованого рахунка, звичайно займають кілька днів; а отже, до того моменту, коли гроші дійсно починають “працювати”, ситуація на ринку може значно змінитися. Із взаємними фондами все відбувається, як правило, значно швидше.

Порівняльні характеристики керованих рахунків і взаємних інвестиційних фондів
Загальні характеристики Взаємні фонди Керовані рахунки
Професійне управління Так Так
Диверсифікація активів Так Так
Формування портфеля відповідно до цілей і завдань конкретного клієнта Немає Так
Необмежене спеціальними умовами вилучення коштів У відношенні більшості фондів – немає Так
Мінімальна сума інвестування $1000 $100 000
Розрахунок за операціями Як правило, наступного дня Упродовж трьох днів
Кількість доступних для інвестування класів активів Значна Менша порівняно із взаємними фондами
Характеристики, пов'язані зі звітністю за результатами діяльності    
Періодичність звітності Як правило, раз на півріччя, у деяких фондах частіше Поквартальна звітність
Звітність за результатами портфелів конкретних клієнтів Немає Так
Характеристики, пов'язані зі сплатою податків    
Нереалізовані прибутки Інвестор американського взаємного фонду в середньому стикається з 20% нереалізованого прибутку1 Первісна вартість цінних паперів у складі портфеля фіксується в момент купівлі, інвестор може контролювати час реалізації акумульованого прибутку
Податкове планування для конкретного клієнта Немає Так
Податкова ефективність стосовно акцій з низькою первісною вартістю Немає Так
Характеристики, пов'язані з витратами    
Витрати (крім брокерських комісійних) 1,42% 2 у середньому 1,00%
Витрати (включаючи брокерські комісійні) 1,56% 2 у середньому 1,25%
Пільги при сплаті комісійних залежно від розміру інвестицій Немає Так
Інші витрати 12b-1, “навантаження” при купівлі чи продажі, комісії за передчасне вилучення коштів тощо Відсутні

1 Morningstar Principia Plus for Windows, February 2002.
2 Крім комісії за консалтинг, що можуть варіюватися.

*Джерело: The Money Management Institute
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"