інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Проблеми та перспективи розвитку національної депозитарної системи*

С. Тихонов
начальник відділу Національного депозитарію України

Згідно з Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» Національний депозитарій України – центральний інститут Національної депозитарної системи, на який покладені функції щодо:
- забезпечення її формування і розвитку;
- функціонування єдиної системи депозитарного обліку;
- обслуговування обігу цінних паперів;
- інтеграцію Національної депозитарної системи в міжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функціонування світових ринків капіталу.

НДУ повнофункціональний депозитарій, що провадить зберігання та обслуговування
обігу цінних паперів

З 2006 р. НДУ є повнофункціональним депозитарієм, що здійснює свою діяльність на підставі:
- Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, виданої 19 вересня 2006 року ДКЦПФР строком на 10 років.
- Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – розрахунково-клірингової діяльності, виданої 21 квітня 2008 року ДКЦПФР строком на 10 років.
- Реалізації Державної програми розвитку Національної депозитарної системи.

Центральний компонент Національної депозитарної системи, визначений
Державною програмою її розвитку

Взаємозв'язок компонентів і модулів автоматизованої інформаційної системи

Система обробки інформації депозитарного обліку (СОІ)(технічна характеристика)

- високонадійне базове програмне забезпечення (операційні системи сімейства Windows XP, 2003, а також системи керування базами даних Oracle або Microsoft SQL Server);
- можливість використання як комерційних версій систем керування базами даних, так і їх безкоштовних версій;
- відмовостійка розподілена архітектура клієнт-сервер, що працює у режимі он-лайн 24 години на добу, 7 днів на тиждень;
- високопотужні програмні засоби, здатні обробляти великі обсяги інформації у режимі реального часу (операції з цінними паперами здійснюються за лічені хвилини);
- розвинуті засоби забезпечення безперервного оброблення інформації з використанням резервного обчислювального центру, надійні засоби резервного копіювання;
- дублювання переважної більшості повідомлень інформаційного обміну між учасниками системи у внутрішніх форматах та у форматах згідно стандарту ISO 15 022, що свідчить про можливість досить легкої інтеграції програмного продукту НДУ із системою S.W.I.F.T.;
- добра масштабованість, від одномашинного комплексу з низькими вимогами до його конфігурації до многосерверних обчислювальних комплексів;
- потужні засоби захисту інформації з використанням можливостей базового програмного забезпечення (операційної системи та системи керування базами даних), а також сертифікованих механізмів електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації;
- швидка процедура інсталяції (від 20 хвилин до 1 години в залежності від кваліфікації персоналу Зберігача).

Схема розрахунків за договорами, укладеними на позабіржовому ринкуСтатистичні дані щодо призначених НДУ міжнародних
ідентифікаційних номерів (кодів ISIN)


Як стати клієнтом Національного депозитарію України
Основні етапи:
- Проведення попереднього ознайомлення з можливостями та перевагами співпраці з НДУ;
- Укладання договору з НДУ;
- Подання заяви на відкриття рахунку в цінних паперах та необхідних документів;
- Визначення розпорядника рахунку в цінних паперах;
- Відкриття рахунку в цінних паперах;
- Отримання ключів електронного цифрового підпису та шифрування даних (для клієнтів, які підключаються до системі обробки інформації НДУ – СОІ);
- Інсталяція та налаштування програмного забезпечення, підключення до СОІ (для клієнтів, які підключаються до СОІ).

* Презентація виступу на VI фінансовому форумі «Державне регулювання на фінансовому ринку України», м. Одеса, 4-6 вересня 2008 р.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"