інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Глобальні кастодіани на ринку транснаціональних інвестиційних послуг

Д. Мозгін

Global Custody – кастодіальна діяльність, що пов’язана з обслуговуванням транснаціональних інвестицій. Сам термін з’явився у 1974 році, а в середині 1980-х рр. сформувалося визначення Global Custody як окремого виду діяльності, що включає: облік, збереження і посвідчення прав, мультивалютні розрахунки, виплата доходів, звітність та інші послуги з цінних паперів, що надаються незалежно від місцезнаходження глобального кастодіана, його клієнта, а також країни походження, валюти номінування та класу фінансового інструмента.

На сьогодні спектр послуг Global Custody розширився і включає, крім зазначених вище, наступні депозитарні, банківські і супутні послуги:
- управління грошовими потоками клієнта;
- різні форми управління активами клієнта;
- супровід корпоративних дій емітента;
- визначення результатів інвестиційної діяльності клієнта;
- юридична підтримка інвестиційної діяльності клієнта, включаючи допомогу в стягненні належних доходів;
- збереження документації (як в електронній, так і в документарній формі), що стосується інвестиційної діяльності клієнта;
- кредитування цінними паперами;
- оптимізація оподаткування доходів клієнта.
При цьому особливе значення надається комплексному обслуговуванню клієнта, покриттю всіх його потреб в інвестиційно-фінансовій сфері одним інститутом. Така діяльність глобального кастодіана іноді характеризується терміном cross-border securities administration – адміністрування транснаціональних операцій з цінними паперами. Деякі кастодіани поділяють свої послуги на основні (облік і збереження цінних паперів, розрахунки, виплата доходів) і додаткові (банківські, адміністративні, юридичні тощо), однак обидва види мають бути доступні всім клієнтам. Для деяких клієнтів розробляється спеціальний пакет послуг.
Частка Global Custody досягає 14-18% від загального обсягу цінних паперів на збереженні в депозитарних інститутах і продовжує зростати в умовах глобалізації ринків та інвестиційних потоків з наступних основних причин:
1. Глобальний кастодіан надає клієнту можливість транснаціонального інвестування (тобто значного розширення числа фінансових інструментів), надаючи комплекс супутніх юридичних, адміністративних та податкових послуг.
2. В умовах високої конкуренції на світовому ринку глобальний кастодіан надає клієнту можливість знизити інфраструктурні витрати і підвищити прибутковість вкладень.
3. Надання глобальним кастодіаном послуг і на внутрішньому ринку дозволяє клієнту використовувати його як єдиного інститута-партнера по роботі з цінними паперами.
Якісне виконання зазначених функцій є конкурентною перевагою глобального кастодіана перед іншими депозитарними інститутами, а сам розвиток і глобалізація ринків цінних паперів розширюють сферу діяльності. Якщо на початку свого формування концепція Global Custody розглядалася банками в якості суміжного (fringe) виду діяльності, то з початку 1990-х рр. вона отримала статус основного або одного з основних напрямів розвитку ряду організацій. Сьогодні у світі нараховується 30-35 глобальних кастодіанів.
При цьому в останні кілька років спостерігається процес консолідації: провідні світові банки-депозитарії рятуються від непрофільних активів і зосереджуються на основному напрямку свого бізнесу. Наприклад, State Street продав комерційний і торговий банкінг, а замість цього придбав у Deutsche Bank кастодіан, розмір активів на збереженні в якому оцінювався в 4,2 трлн дол. Банк HSBC придбав Bank of Bermuda з активами 113 млрд дол. Приклад Bank of Bermuda показує, як банк, що не демонструє широкої міжнародної діяльності в інших галузях, зумів створити якісний глобальний депозитарний бізнес, оцінений покупцем більш ніж у 1 млрд дол.
Відповідно до заяв керівництва ряду американських банків, вони мають намір розширити свою діяльність у Європі в якості кастодіанів. Водночас американські кастодіани State Street, Bank of New York і J.P. Morgan Chase багато в чому орієнтовані на національних клієнтів. Так, частка закордонного бізнесу в State Street складає всього 15%, тоді як, наприклад, у французького банку BNP Paribas цей показник дорівнює 60%. Цим же пояснюється й інтерес американців до Європи: купуючи європейські кастодіальні компанії, банки США прагнуть до більшої стійкості бізнесу.
Фінансова стратегія великих кастодіанів обумовлена низкою причин. По-перше, підтримка кастодіального бізнесу на належному рівні вимагає від банків великих витрат на відновлення технологій для обслуговування цього сектора (за деякими оцінками, провідні банки витрачають на це більше 500 млн дол. на рік). Отже, у цій сфері успішно можуть працювати тільки ті фінансові інститути, що мають достатні активи, багато великих клієнтів і роблять ставку на розвиток профільного бізнесу. З цієї причини 75% усього світового кастодіального бізнесу зосереджено в 7 банках. По-друге, великі портфельні інвестори прагнуть працювати з кастодіальними інститутами, що мають великий досвід роботи в цій сфері, проводять операції в усьому світі і надають широкий спектр супутніх послуг, тобто спеціалізуються на глобальній кастодіальній діяльності.
Існує два підходи до формування структури глобального кастодіана. Більшість з них має у складі головного офісу дирекцію Global Custody, іноді об'єднану з Asset Management чи Private Banking. Цей підрозділ формує широку кореспондентську мережу рахунків депо, покриваючи основні ринки цінних паперів – європейський, північноамериканський, азіатський, південноамериканський. Одночасно забезпечується (разом з Казначейством) доступ до регіональних бірж і брокерів, що дозволяє банку виконувати клієнтські заявки з купівлі/продажу цінних паперів на всіх ринках. Підрозділ Global Custody розробляє методологію надання глобальних кастодіальних послуг, координуючи роботу з клієнтською, юридичною, регіональною та іншими службами банку. Global Custody безпосередньо займається найбільшими клієнтами, інші розподіляються між підрозділами Sales і філіями.
На національних ринках працюють філії банку або його дочірні банки. Їхні депозитарні підрозділи забезпечують інфраструктурне обслуговування операцій з цінними паперами глобальних клієнтів банку на місцевому ринку, а також мають власну клієнтську базу. Подібну організацію глобальної депозитарної діяльності мають європейські банки, наприклад BNP Paribas, Barclays Bank, ABN AMRO, SEB, Norske Bank. Американські й азіатські банки – Citigroup, Chase Manhattan Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, State Street – створюють дирекції Global Custody у складі своїх дочірніх європейських банків, діючи за описаною схемою.
Дещо інший підхід полягає в наданні більшої самостійності регіональним дочірнім банкам, що при виникненні потреби клієнта в обслуговуванні на ринках інших країн виходять безпосередньо на відповідний дочірній банк головного банку. Цей підхід спостерігається в Bank of New York, J.P. Morgan Chase, HSBC і пояснюється, зокрема, значною увагою до функції управління активами клієнтів. Слід зазначити, що організаційна структура глобальних кастодіанів нестабільна і часто змінюється з метою адаптації до конкретних завдань, що ставляться перед головним банком (включаючи перспективи злиття/поглинання).
Хоча глобальними кастодіанами завжди декларується комплексне обслуговування на всіх ринках цінних паперів, спостерігається їхня географічна спеціалізація або робота з певними видами цінних паперів. У значній мірі це визначається структурою клієнтської бази глобального кастодіана (точніше, інтересами найбільших клієнтів), а також появою нових перспективних ринків цінних паперів і центрів зосередження інвестиційних потоків.
Клієнтами глобальних кастодіанів є такі групи інвесторів:
- інституціональні інвестори (різні форми колективних інвестицій) – страхові компанії, пенсійні фонди, муніципальні адміністрації та благодійні організації;
- «прямі» учасники ринку – приватні і корпоративні інвестори;
- управлінські компанії.
Конкуренція в галузі кастодіального бізнесу дуже висока, тому глобальні кастодіани приділяють особливу увагу тим параметрам своєї діяльності, розвиток яких є необхідною умовою Global Custody.
Із середини 1980-х рр. законодавство розвинутих країн орієнтоване на поширення транснаціональних операцій з цінними паперами, захист прав іноземних інвесторів. Водночас зберігаються істотні розбіжності в регулюванні ринків цінних паперів, зокрема обмеження на інвестиції нерезидентів, репатріацію прибутку, обіг сертифікатів, валютні обмеження. У США та інших європейських країнах жорстко регламентується використання послуг кастодіальних інститутів інституціональними інвесторами. Значну увагу варто приділяти також часто мінливому податковому законодавству країн з перехідною економікою. Тому глобальна кастодіальна діяльність вимагає серйозної юридичної підтримки як силами внутрішньої юридичної служби глобального кастодіана, так і шляхом залучення міжнародних і місцевих юридичних фірм.
Діяльність глобального кастодіана неможлива без використання сучасних засобів комунікації й обробки інформації, що забезпечують обслуговування тисяч операцій на день при мінімальній (менше 0,2-0,09%) частці неурегульованих транзакцій. Глобальний кастодіан повинен мати лінії прямого доступу до рахунків у клірингових центрах у режимі реального часу, «мости» для зустрічних розрахунків по цінних паперах і коштах, системи збереження інформації, що дублюються, а також забезпечити зручний зв'язок із клієнтами при дотриманні норм захисту інформації. Глобальний кастодіан повинен мати надійну облікову й операційну систему, що забезпечує облік цінних паперів і коштів, бухгалтерське оформлення операцій, формування звітності в умовах інтенсивної обробки великого обсягу інформації.
Оскільки всі глобальні кастодіани є банками (хоча теоретично не виключена поява інших форм), має значення і загальний фінансовий стан банківського інституту, його кредитний рейтинг, які повинні підтримуватися на належному рівні. Зараз немає загальновизнаного ренкингу глобальних кастодіанів, однак існує кілька способів оцінки їхньої діяльності:
1. Рейтинги компанії Thomas Murray (Велика Британія) проводяться компанією на замовлення глобальних кастодіанів, інвесторів, а також у рамках власних досліджень. Рейтингування не охоплює всі глобальні кастодіани, а проводиться в міру одержання замовлень і відповідно до плану компанії. На сьогодні проведено рейтингування понад 200 інститутів, що надають послуги в галузі інфраструктури ринку цінних паперів, однак більшість рейтингів не є публічними, а використовуються кастодіанами як рекомендації щодо підвищення якості послуг. На думку більшості учасників глобального ринку кастодіальних послуг, рейтинг компанії Thomas Murray є найбільш професійною і якісною оцінкою діяльності кастодіальних інститутів.
2. Дослідження Асоціації глобальних кастодіанів проводяться переважно у відношенні центральних депозитаріїв та основних субкастодіанів – контрагентів глобальних кастодіанів шляхом розсилання анкет і аналізу відповідей учасників опитування (без встановлення кількісних рейтингів і складання ренкингів). Результати дослідження оформляються у вигляді доповідей, які містять рекомендації (в основному американським інвесторам) щодо використання послуг субкастодіанів при здійсненні транснаціональних інвестицій.
3. Огляди (Survey) журналу Global Custodian проводяться журналом періодично, основний – наприкінці календарного року. Кастодіальні інститути – глобальні кастодіани і субкастодіани – досліджуються за визначеними критеріями з використанням географічного принципу (розташування і ринки покриття).
4. Глобальні кастодіани й інвестори самостійно здійснюють програми оцінки ризиків (risk assessment) у відношенні своїх контрагентів шляхом їх відвідування, розсилання анкет та іншими способами.
У плані географічного розташування глобальних кастодіанів і концентрації їхнього бізнесу можна виділити традиційні фінансові центри – Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Париж, Сінгапур, а також місця розташування міжнародних розрахунково-клірингових центрів Euroclear Bank і Clearstream Banking – Брюссель і Люксембург.
На тлі загального спаду інвестиційної активності підвищується привабливість країн Східної Європи. Водночас повноцінних глобальних кастодіанів у країнах Східної Європи, Середньої Азії і Казахстану, на думку більшості експертів, немає. Це пояснюється тим, що в цих країнах ринок цінних паперів має риси, що відрізняють його від світового ринку: більшу ізольованість, нерозвинутість інфраструктури (відсутність центрального депозитарію, складність роботи з реєстраторами тощо), нестабільність (за обсягом і ставками), високим рівнем політичних та операційних ризиків, але в той же час високою прибутковістю й інвестиційною привабливістю. Світовий досвід свідчить, що послуги Global Custody з погляду зіставлення витрат і одержуваних доходів варто надавати клієнтам з активами приблизно 1 млрд дол.

*За матеріалами журналу “Депозитаріум”
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"