інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Торгові системи-роботи на фондовому ринку

О. Побединський

В останні роки з'явилося безліч раніше невідомих можливостей і нових інструментів торгівлі, що знаходять широке застосування на фондових біржах. Зокрема, стало можливим створювати і використовувати не тільки механічні, але й автоматичні торгові системи, що працюють без участі людини. Йдеться не про біржовий чи позабіржовий торгівельні механізми, а про індивідуальні торгові системи, за допомогою яких здійснюється купівля і продаж цінних паперів окремими учасниками ринку.

Поняття торгової системи на фондовому ринку
Багато торгових систем подаються в закритій для споживача формі – у вигляді чорної скрині, алгоритм роботи якої недоступний для вивчення. Брокерські компанії та інвестори, що функціонують сьогодні на ринку цінних паперів, стикаються з необхідністю побудови, тестування і застосування подібних систем.
Зараз існує два основних тлумачення терміна «торгові системи». Під торговими системами розуміють як інфраструктуру фондового ринку, тобто біржові чи позабіржові системи, так і системи-правила, що застосовують при веденні торгівлі або на підставі яких реалізовують програми, що самостійно здійснюють торгівлю.
Торгова система (як інфраструктура) – це сукупність обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних пристроїв та іншого устаткування, що забезпечує можливість здійснення угод, а також підтримку, збереження, обробку і розкриття інформації, необхідної для підготовки та виконання угод з цінними паперами і фінансовими інструментами.
З розвитком програмного забезпечення для торгівлі на фондовому ринку стали актуальними інші системи, що також називаються торговими.
Торгова система — це низка взаємозалежних правил щодо входу в ринок і виходу з нього. У найпростішому вигляді торгова система є засобом систематизації і спрощення торгівлі на біржі.
Із сучасних позицій можна дати й інше визначення: торгова система – це замінник трейдера на ринку, робот, що веде торгівлю фінансовими активами.
Донедавна торгівлю в основному здійснювали люди – трейдери, які були вповноважені розпоряджатися грошима на відкритому для торгівлі спеціальному рахунку. Трейдери виставляли ордери на купівлю чи продаж цінних паперів або валюти, а брокери задовольняли їхні ордери. У кожного успішного трейдера в процесі роботи формувався власний підхід до торгівлі і свої погляди, що відображалися на його торгових методах. Отже, торгівля набувала системного характеру. Як тільки стало можливим програмно реалізовувати методи торгівлі, ефективність торгівлі таких трейдерів зросла. Ведення торгівлі із застосуванням комплексу програм уже займає провідні позиції.
Торгові системи можуть бути автоматичними і механічними.
Класичне визначення механічної торгової системи дається Наузером Дж. Бальсарою. Механічна система торгівлі (МТС) – це набір правил, що визначають вхід і вихід з торгівлі.
Передбачається, що правильна механічна система торгівлі має характерний і повторюваний набір угод. Якщо спиратися на припущення про те, що ситуації на ринку, які сталися в минулому, будуть мати місце й у майбутньому, то механічна система у своїх статистичних межах буде давати очікувані результати.
Механічна торгова система тільки виробляє сигнали на купівлю чи продаж, ведення самої торгівлі вона не здійснює.
У закордонній літературі на рівні з механічними торговими системами зустрічаються визначення систем чорних скринь і мані-машин (money machine), але ці визначення не характеризують автоматичну систему повною мірою. Термін «чорна скриня» позначає систему, механізм роботи якої прихований. Такі системи, як правило, мають «вхід» для введення інформації і «вихід» для відображення результатів роботи. Будову «чорних скринь» і їхню роботу вивчають за вихідними даними і реакціями системи на різні вхідні дані. Термін «мані-машина» позначає будь-який пристрій (механізм, алгоритм), здатний робити гроші в переносному і буквальному значенні.

Автоматична торгова система
АТС – торгова система, здатна самостійно відкривати і закривати торгові позиції в реальний момент часу. Основною її відмінністю від механічної торгової системи є наявність механізму, що відповідає за доставку торгового наказу на біржу. Це дає можливість вести торгівлю без особистої участі людини. Іншими словами, здійснювати автоматичне введення ордерів на біржу чи на торгову платформу брокера.
Головною перевагою автоматичної торгової системи є її цілісність і самодостатність, тобто вона має закінчений набір програмних та апаратних рішень, необхідних для самостійного функціонування і ведення торгівлі.
Часто трейдери і брокери для позначення АТС використовують назву «торговий робот», чи «торговий автомат». Функціонування однієї АТС уже є програмною торгівлею. МТС торгівлю не здійснює.
Програмною торгівлею (program trading) називається торгівля на фондовому ринку, при якій розрахункові операції виконують обчислювальні механізми та програмне забезпечення. Слово «програма» можна інтерпретувати і як заздалегідь підготовлену послідовність кроків, і як комп'ютерну програму.
Нью-Йоркська фондова біржа донедавна визначала термін «програмна торгівля» інакше. Під ним розумілася «портфельна стратегія торгівлі, що втягує в купівлю чи продаж від 15 видів акцій, які мають повну ринкову вартість від 1 млн дол. і вище». З 17 квітня 2007 р. Комісія з цінних паперів і бірж США (Securities USA) запропонувала внести зміни у визначення програмної торгівлі і скасувати обмеження на доларовий обсяг торгівлі для заміни вимог спрощеної аудиторської перевірки відповідно до положення 410В (Reports of Listed Securities Transactions Effected Off the Exchange).
Програмна торгівля, наприклад, надзвичайно популярна в хеджевих фондах і при денній торгівлі (day trading), де фахівці автоматизують складні стратегії, які було б неможливо здійснити без комп'ютера.
Багато брокерських компаній використовують торгові автомати для проведення арбітражних угод між біржами і для управління власними активами. Наприклад, на ММВБ успішно використовується торговий робот, що здатний здійснювати за 1 годину до 4 тис. операцій купівлі-продажу.
Питання програмної торгівлі і створення вітчизняної наукової бази для розвитку і побудови ефективних торгових систем є дуже об'ємним і недостатньо розробленим на даний момент, незважаючи на велику кількість досліджень, проведених здебільшого у фінансових компаніях, а не в навчальних закладах. Приватні компанії не зацікавлені в поширенні своїх результатів і досягнень у даному напрямку через конкуренцію.
Для наочного уявлення можливої реалізації програмної торгівлі звернемося до рис. 1, на якому представлена загальна блок-схема ведення торгівлі декількома автоматичними торговими системами протягом дня.
У наведеній блок-схемі (рис.1) АТС є самостійними елементами, що здійснюють незалежну одна від одної торгівлю довіреними їм інструментами. В окремому випадку торгівля може здійснюватися однією АТС будь-якою кількістю інструментів. При наявності декількох АТС стає можливим одночасно вести торгівлю на різних ринках, різними інструментами і з різними інтервалами часу. Принципи отримання прибутку і контроль ризику по кожному інструменту визначаються самими АТС, а управління загальним ризиком і розподіл депозиту зводиться до портфельного управління АТС.
Добір інструментів для АТС є важливим, трудомістким і не досить формалізованим завданням. Кожен потенційний інструмент спочатку тестується, і результат тесту заноситься в таблицю-список зі своєю вагою.

Упорядкування списку і призначення кожному запису ваги, як правило, здійснюється відповідно до прийнятої умовної формули оптимальності.
Розподіл інвестицій між стратегіями – наступний пункт, що виконується на етапі підготовки до торгівлі. Часто торгівля відбувається на різних майданчиках з використанням різних інструментів. Наприклад, якщо одна АТС використовує американські інструменти, інша – вітчизняні, то перерозподіл депозиту може зайняти кілька днів.
Початок торгової сесії визначається наявністю денних ліквідних інструментів на ринках і збігом їх з даними таблиці з урахуванням ваги. Після вирішення питання щодо інструментів якими АТС торгуються, починається сама торгівля.
Упродовж торгівлі безупинно здійснюється управління торгівлею, як сукупністю АТС по брокерах, так і кожною АТС окремо. Управління торгівлею включає: управління ризиком, прибутком, капіталом і позиціями. Якщо показники однієї з АТС виходять за межі заданого довірчого інтервалу чи спостерігається сильне осідання капіталу, то виникає відповідна реакція, наприклад, зменшується розмір інвестицій для даної АТС і збільшується розмір інвестицій для більш успішних.
Додатковими умовами торгівлі, які необхідно врахувати, можуть бути: значимі дати, овернайтові закриття, спред, геп, перевірка реальності цін і меж цінових зрушень, реакція на новини та на відсутність зв'язку тощо.
Додаткові умови загального характеру покликані згладити негативний вплив соціальних, політичних, технічних факторів і виключити надлишкову інформацію на початковому етапі обробки часових рядів даних.
Додавання фільтрів може підсилити систему. Приклади можливих фільтрів: індикатори, що визначають, у якому стані знаходиться ринок (тренда чи ні); сезонність ринку; день тижня; рівень зміни волатильності. Періоди низької волатильності можуть бути визначені по звуженню торгового діапазону, низькому значенню ADX чи статистичних індикаторах, таких як, наприклад, стандартне відхилення.
Важливою є служба оповіщень, що вчасно подає сигнали у випадку збоїв зв'язку чи критичних помилок (невиконання ордерів, розподіл акцій (split) тощо).

Практичне застосування АТС
Наприклад, є набір АТС: ATCj, АТС2, АТС3 ... АТСn. Кількість АТС – п. Кожна АТС може мати кілька наборів параметрів оптимізації – топ- моделей; число топ-моделей для АТС – к. Припустимо, є список потенційних інструментів ринку А: Аг, А2, А3 ... Аm. Кількість інструментів ринку – т. Тоді можливі наступні варіанти застосування АТС:
1. Число АТС дорівнює числу інструментів А:

2. Одна АТС торгує кількома інструментами:

3. Число однакових АТС дорівнює k – числу топ-моделей, які оптимізуються, на один інструмент:

4. Кілька різних АТС торгують одним інструментом:

5. Комбінація пунктів 1-4.
Варіант 1 характеризується простотою оптимізації, надійністю виконання і великою гнучкістю з погляду управління торгівлею. Завдання пошуку і вибору перспективних інструментів ринку і розподілу капіталу зважуються заздалегідь, окремо від АТС, на підготовчому етапі портфельного управління АТС.
Варіант 2 має більш складне виконання. Його реалізація містить механізм вибору інструментів, які торгуються, і розподілу частки грошових активів по кожному з них, має етап попередньої оптимізації.
Варіанти 3 і 4 (кілька АТС на один інструмент) доцільні для торгівлі протягом дня і при наявності достатнього торгового обсягу. При більш тривалій торгівлі не виконується основне правило диверсифікованості ризиків: не торгувати тільки одним інструментом при наявності інших ринків та інструментів.
Пошук найбільш перспективних інструментів, ринків і АТС досить трудомісткий процес, що, як правило, пов'язаний з оптимізацією АТС. Цей процес має проводитися регулярно, і цілком виключити з нього людину неможливо.
Наступним серйозним питанням застосування АТС є торговий майданчик брокера, з яким АТС повинна буде працювати.
Зараз для автоматичної торгівлі на фондовому ринку застосовуються 3 основні торгові майданчики: Quik, Netinvestor і TransaqTrader.
Майданчик Netinvestor використовує спеціалізований API Netinvestor інтерфейс. Через даний інтерфейс і здійснюється зв'язок зовнішніх програм із майданчиком. АРІ-інтерфейс надає доступ до документованого обмеженого набору функцій майданчика Netinvestor, необхідних для ведення автоматичної торгівлі. Основним недоліком є те, що інформація не надходить до повноцінної бази даних.
Розробники наступних двох майданчиків – TransaqTrader і Quik – замість розробки інтерфейсу з додатками обмінюються файлами. Файли містять рядки-вимоги до торгового майданчика про виставлення ордерів. Майданчики аналогічно повідомляють додаткам про результат виконання їхніх запитів на виставлення кожного ордера. Основною перевагою Quik є підтримка інтерфейсу баз даних ODBC (Open Data Base Connectivity) . Експорт таблиць даних з результатами торгових операцій відбувається через ODBC. У майданчика TransaqTrader автоматичний експорт таблиць в окремий файл чи базу даних недостатньо налагоджений, тому нею користуються тільки разом з популярними програмами технічного аналізу MetaStock, Omega Trade Station.
Аналіз ринку технічних систем на сьогоднішній день показує, що найбільш успішною є платформа Quik. Однак жоден з перерахованих майданчиків не відповідає оптимальним вимогам ведення автоматичної торгівлі, розробники безупинно виправляють свої помилки і вносять зміни. Так, наприклад, експорт даних з Quik у Wealth-Lab дозволяв бачити тільки поточний день торгів, а історія цілком ігнорувалася.
На рис. 2. приведена можлива схема взаємодії АТС клієнта з торговим майданчиком брокера.
Реалізація торгівлі передбачає організацію повноцінної інфраструктури зв'язку клієнта з брокером і підтримку її функціонування відповідно до встановлених правил. Обмін транзакціями у встановленому режимі торкається операції, пов'язаної з протоколом роботи каналу зв'язку, інтерфейсом обміну інформацією, відновленням даних і внутрішніх станів системи.

На закінчення представимо інтернет-розподілену архітектуру взаємодії АТС (рис. 3).

Рис. 3. Розподілена архітектура АТС

Центральною ланкою є серверний додаток. На клієнтських додатках, реалізація яких буде здійснюватися віддалено, у залі брокера встановлюватимуться АТС. Особи, які обслуговують АТС, будуть обмінюватися з клієнтськими додатками через установлений протокол зв'язку основними даними і скриптами (програмами, що реалізують логіку АТС).
Інтернет-розподілена архітектура клієнт-серверних АТС дозволить принципово змінити ефективність управління і розподілу депозитів по АТС і брокерах, досягти глибокої диверсифікованості біржових активів, позбутися тимчасового фактора – затримки зв'язку, скоротити супутні витрати, підвищити надійність усієї системи в цілому.

Висновок
Слід зазначити, що при торгівлі автоматичними торговими системами, особливо протягом дня, на перше місце виходить не перспективність інструмента ринку, а його ліквідність і волатильність. З погляду механічних спекуляцій не важливі назви товарів (послуг) і їхні властивості. Важливо, щоб предмет торгівлі мав високий попит і постійно змінював свою вартість. Отже, фондовий ринок має унікальні можливості та перспективи.
Для реалізації розподіленої архітектури АТС необхідна відповідна інфраструктура і сервіс, що тільки починають розвиватися в даному напрямку, і, можливо, у найближчому майбутньому знайдуть своє втілення.
Торгові роботи – наступний еволюційний етап розвитку автоматичної торгівлі, продукт інформаційних технологій і нової економіки. Роботи здатні привести до революції в біржовій індустрії, але замінити особисту участь людини в процесі біржової торгівлі вони не зможуть.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"