інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Емісійна діяльність на ринку цінних паперів*

Загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих Комісією упродовж 1996-2005 років, становив 207,01 млрд. грн. (діаграма 1).

У 2005 році загальний обсяг зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів становив 61,99 млрд. грн., що є найвищим показником з початку реєстрації випусків цінних паперів (діаграма 2).

Комісією в 2005 році зареєстровано випусків цінних паперів на суму 61,988 млрд.грн. з них:
- акцій - на 24,815 млрд. грн. (з вирахуванням скасування випуску); облігацій підприємств - на 12,748 млрд. грн.; облігацій місцевих позик - на 350,0 млн. грн.; опціонів — на 160,55 млн. грн.; інвестиційних сертифікатів пайовими інвестиційними фондами - на суму 23,06 млрд. грн.;
- акцій корпоративними інвестиційними фондами - на суму 836,86 млн. грн.
У 2005 році Комісією вперше зареєстровано випуск сертифікатів фонду операцій з нерухомістю ТОВ «Нова фінансова компанія» на загальну суму 21,0 млн. грн., у кількості 21 тис. шт., номінальною вартістю 1000 грн., що випускаються у бездокументарній формі.
Серед фінансових інструментів найбільші обсяги зареєстровано з акціями - 40,03% та інвестиційними сертифікатами пайових інвестиційних фондів - 37,19% від загального обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів у 2005 році (діаграма 3).


Реєстрація випусків акцій
За станом на 31.12.2005р. Комісією було зареєстровано випусків акцій на суму 152,4 млрд. грн. (діаграма 4).

У 2005 році Комісією було зареєстровано 1435 випусків акцій на загальну суму 24,815 млрд. грн. Порівняно з 2004 роком загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій у 2005 році зменшився на 3,53 млрд. грн. (діаграма 5).

Протягом року найбільшу кількість та обсяг зареєстрованих випусків акцій було зафіксовано в II кварталі 2005 року - відповідно 378 випусків акцій на суму 6,83 млрд. грн. (діаграма 6).

Серед підприємств, які зареєстрували найбільші випуски акцій (сукупний обсяг їх емісій становив 11,6% від загального обсягу зареєстрованих випусків акцій Комісії у 2005 році) можна назвати наступні (таблиця 1).


Реєстрація випусків облігацій підприємств
У 2005 році Комісією було зареєстровано 509 випусків облігацій підприємств на суму близько 12,748 млрд. грн. (діаграма 7).
У 2005 році Комісією зареєстровано 509 випусків облігацій на суму 12,75 млрд. грн., з них: 456 випусків облігацій підприємств на суму 9,83 млрд. грн.; 30 випусків облігацій, здійснених банками, на суму 2,56 млрд.грн., З випуски облігацій, здійсних страховими компаніями на суму 41,9 млн.грн., 20 випусків облігацій, зареєстрованих інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями на суму 312,18 млн. грн. (таблиця 2).
Емітенти, що зареєстрували у 2005 році найбільші випуски облігацій наведені у таблиці 3. Сукупний обсяг емісії облігацій цими емітентами становив 15,21% від загального обсягу випусків облігацій, зареєстрованих Комісією у 2005 році.
Реєстрація випусків облігацій місцевих позик
Комісією зареєстровано протягом 2005 року 10 випусків облігацій місцевої позики на суму 350,0 млн. грн. (таблиця 4).

Реєстрація випусків похідних цінних паперів
У 2005 році Комісією зареєстровано випусків опціонів на суму 160,55 млн. грн. Порівняно з обсягом зареєстрованих випусків опціонів у 2004 році обсяг зареєстрованих випусків опціонів у 2005 році збільшився у 1,43 рази (діаграма 8).
Починаючи з 2000 року Комісією зареєстровано випуски опціонів здійснених 14 емітентами.

Реєстрація випусків акцій та інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових фондів)
Інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який здійснює діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
За станом на 31.12.2005р. Комісією зареєстровано випуски інвестиційних сертифікатів пайовими інвестиційними фондами на суму 26,03 млрд. грн.
У 2005 році зареєстровано 152 випуски інвестиційних сертифікатів пайовими інвестиційними фондами на суму 23,06 млрд. грн.Найбільші за обсягом випуски інвестиційних сертифікатів зареєстровано Комісією у червні 2005 року (діаграма 10).

За станом на 31 грудня 2005 року Комісією зареєстровано випуски акцій корпоративними інвестиційними фондами на суму 1,13 млрд. грн.
Протягом 2005 року зареєстровано 29 випусків акцій корпоративними інвестиційними фондами на суму 836,86 млн. грн. (діаграма 11).


Найбільші за обсягом випуски акцій зареєстровано у грудні 2005 року (діаграма 12).
Сьогодні здійснюють свою діяльність близько 200 інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року №55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
Протягом 2005 року Комісією скасовано у зв'язку з ліквідацією реєстрацію випусків інвестиційних сертифікатів 6 інвестиційним фондам та 6 взаємним фондам 6 інвестиційних компаній на загальну суму 12,66 млн. грн.
За станом на 31 грудня 2005 року Комісією скасовано реєстрацію випусків інвестиційних сертифікатів на загальну суму 551,05 млн. грн.: 50 інвестиційним фондам; 72 взаємним фондам 59 інвестиційних компаній.

* Матеріали Звіту ДКЦПФР за 2005 рік
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"