інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Проблеми формування та передумови розвитку ринку іпотечних цінних паперів України

С. Бірюк
член ДКЦПФР


Ринок іпотечних цінних паперів розвиватиметься в будь-якому випадку, незалежно від законодавства. Будуть розвиватися боргові іпотечні цінні папери, інвестиційні цінні папери, проте важливо, щоб це було відповідним чином врегульовано і зрозуміло з точки зору проблем, що нас хвилюють. Необхідно, щоб відносини між управителями та емітентами цінних паперів, інвесторами та іншими учасниками ринку були правовим чином врегульовані. Законодавче поле має бути побудовано таким чином, щоб кожен мав певну частку доходу і водночас відповідні права, в обмін на відповідальність.
Щодо перспектив розвитку ринку іпотечних цінних паперів існує проблема: ці фінансові інструменти можуть лягти на поле, не врегульоване законодавством, або врегульоване таким чином, що не буде ні відповідальності, ні прав. З точки зору формування даного ринку, необхідно, щоб встановлювались зрозумілі для всіх правила гри, а не виключні умови для реєстрації випуску таких цінних паперів, їхнього обігу та системи обліку.
З точки зору регулювання ринку іпотечних цінних паперів, вони не повинні істотно відрізнятися системами обліку, тому що в такому випадку формується інша система обліку зі своїми особливостями, а це спричиняє певні проблеми. Щодо розвитку цього ринку, ДКЦПФР вважає, що іпотечний рух добре просувається з точки зору бізнесу, проте надалі можуть виникнути певні проблеми. Нерухомість розвивається і для будівництва нових об’єктів формується випуск облігацій, а невдовзі випускатимуться й іпотечні сертифікати. Цей процес відбуватиметься послідовно, але все це пов’язано з іпотекою нового житла. Старе житло не входить до іпотечного обігу, адже все наше законодавство і ринок іпотечних цінних паперів формується під забудову житла.
Необхідно враховувати, що існують певні схеми та особливості випуску іпотечних цінних паперів. У власників великих обсягів нерухомості виникають проблеми, що не врегульовані в нормативних актах і законах. Щодо землі, то ми робимо вигляд, що вона не продається, не продавалась і не продаватиметься. Але згадаймо історію на території України: тут виникла іпотека Російської імперії. Вона формувалась на земельних відносинах. Зараз цього немає, але саме таким чином необхідно формувати закони і нормативні акти, ідеологію підходу іпотеки, а земля знайдеться. В будь-якому випадку вона увійде в процес обігу.
Ідеологія іпотечного бізнесу зрозуміла. Органи державного регулювання вирішують проблеми бізнесу. Проте питання довгострокового, стратегічного розвитку іпотеки поки що не розв’язується. Ми говоримо переважно про те, яку модель вибрати. Насправді нас цікавить посередник в цьому питанні, він діє найактивніше. На жаль до ДКЦПФР не надійшло жодної пропозиції щодо стратегічного врегулювання питань, стосовно іпотеки. Зазвичай все вирішується оперативно. Це абсолютно нормально для бізнесу. Але з державної точки зору, головною проблемою є суперечки про вибір тієї чи іншої моделі. Будь-яка країна будує свою модель, виходячи з конкретних умов і діючих законів. Якщо змінити закони в країні – зміниться важливість банківських чи небанківських установ і буде все інакше. Але все ж таки це буде іпотека.
Необхідно сформувати на фінансовому ринку певний стратегічний клуб, як в інших країнах. Ринок має піднятися хоча б до того рівня, на якому знаходиться зараз Росія, країни ЄЕС, США, Японія. Важливо, щоб учасники ринку розробляли для себе бачення стратегії разом з державними органами, виходячи з довгострокових процесів. Напевно, було б дуже цікавим поєднання роботи Асоціацій, бізнесу та державних органів. Щоб вони періодично збирались і розглядали питання стратегічного планування, щоб можна було отримати уявлення про подальші дії. Тому що погляди ДКЦПФР, Держфінпослуг, НБУ, страхових компаній тощо істотно відрізняються, внаслідок чого ринок не може нормально розвиватися.
З точки зору стратегічного руху, необхідно створити постійно діючу групу зацікавлених сторін, як державних органів, так і ринку, яка б могла більш ефективно вирішувати проблеми бізнесу та регулювання.

* Матеріали виступу на Круглому столі “Іпотечні цінні папери в Україні: правове регулювання, можливості та перспективи”, що відбувся 30 серпня 2005 року.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"