інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Сучасний стан та динаміка фондового ринку України*

Обсяг, структура та динаміка ринку цінних паперів

Структура випуску цінних паперів

Структура емітентів акцій

Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні

Структура активів ІСІ

Інвестиційний потенціал фондового ринку України

Організований фондовий ринок України в 1-му півріччі 2005 року (ПФТС)

Загальний обсяг торгів у Першій фондовій торговельній системі в першому півріччі 2005 року зріс в 1,7 рази порівняно з аналогічним періодом 2004 року і склав 5,184 млрд. грн. або 77,5% загального обсягу торгів організованого ринку цінних паперів України (за даними ДКЦПФР).
Порівняно з аналогічним періодом 2004 року:
обсяг торгів ПФТС:
- корпоративними облігаціями - зріс в 1,4 рази до 2,9 млрд. грн. (в 1 півріччі 2004 р. — 2,1 млрд. грн.). Динамічний розвиток сегменту корпоративних облігацій пов’язаний із зростанням активності інституціональних інвесторів (недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування) та збільшенням кількості та обсягів випуску цього виду цінних паперів емітентами України. В 1 півріччі 2005 року в ДКЦПФР зареєстровано 128 випусків корпоративних облігацій (в 1 півріччі 2004 р. — 62) на загальну суму 3,16 млрд. грн. (0,87 млрд. грн.);
- акціями - зріс в 1,8 рази до 1,2 млрд. грн. (в 1 півріччі 2004 р. — 0,65 млрд. грн.). Підвищення обсягу торгів в секторі акцій обумовлено появою нових іноземних портфельних інвесторів, зростаючим попитом на акції «другого ешелону» («Мотор Січ», «Полтавський ГЗК», «ММК ім. Ілліча» тощо) і стабільним попитом на «блакитні фішки» («Укртелеком», «Укрнафта», «Запоріжсталь» тощо);
- державними цінними паперами - збільшився в 13,5 рази до 1,01 млрд. грн. (в 1 півріччі 2004 р. — 0,07 млрд. грн.) за рахунок стабільного попиту на ці фінансові інструменти з боку вітчизняних та іноземних інвесторів;
- муніципальними цінними паперами — знизився на 58% до 0,12 млрд. грн. (в 1 півріччі 2004 р. — 0,29 млрд. грн.) у зв’язку з незначною кількістю муніципальних облігацій Київської, Донецької та Запорізької міських рад у вільному обігу на ринку та появою нових емісій муніципальних облігацій лише в липні поточного року (облігації Харківської та Запорізької міських рад).
індикатори стану ринку цінних паперів України:
- індекс акцій ПФТС зріс на 14,21% з 260,13 до 297,09 пунктів. Динаміка індексу ПФТС характеризувалася, як періодами зростання (січень-лютий), так і періодами спаду та коливання (березень-червень);
- індекс акцій рейтингового агентства Standard & Poor's для України — S&P/IFCF-Україна — зріс на 34,04% з 114,4 до 153,28 пунктів. Зростання індексу S&P/IFCF-Україна (розраховується за даними ПФТС), як і в минулому році, було максимальним серед ринків країн СНД та Центральної Східної Європи. Динаміка індексів Standard & Poor's країн СНД та Центральної Східної Європи в 1 півріччі 2005 року була наступною: Румунія (13,03%), Угорщина (11,3%), Словаччина (10,36%), Чехія (9,3%), Болгарія (8,81%), Туреччина (7,2%), Росія (6,6%), Польща (-4,2%) та Словенія (-19,86%).
- індекс «ПФТС-Cbonds», який характеризує зміну цін корпоративних облігацій з терміном до погашення/найближчої оферти до одного року (без врахування накопиченого купонного доходу), зріс на 0,8% з 99,93 до 100,75 пунктів. Таким чином, доходність корпоративних облігацій протягом 1 півріччя знизилася.
капіталізація ринку акцій ПФТС:
- зросла в 1,3 рази до 93,87 млрд. грн. До найбільших за капіталізацією емітентів ПФТС відносяться ВАТ «Укртелеком» (13,41 млрд. грн.), ВАТ «Укрнафта» (9,65 млрд. грн.), ВАТ «Азовсталь» (9,28 млрд. грн.), ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (8,55 млрд. грн.) і ВАТ «Запоріжсталь» (4,2 млрд. грн.).
динаміка розвитку Торговельної Системи ПФТС:
- станом на 1 липня у Списку сертифікованих брокерів ПФТС знаходяться 810 брокерів;
- процедуру лістингу на ПФТС пройшло 67 цінних паперів, а процедуру делістингу— 17 цінних паперів. Станом на 1 липня у Списку ПФТС знаходилося 377 цінних паперів.

Найважливіші події ПФТС
1. Прийнято рішення Загальних Зборів від 7.07.05 р. про створення ВАТ «Фондова біржа ПФТС». Статутний фонд ВАТ — 9 182 500 грн., номінал акції — 2 500 грн. Акціонери ВАТ: Асоціація ПФТС і торговці цінними паперами – члени Асоціації ПФТС.
Створення ВАТ «Фондова біржа ПФТС» передбачає забезпечення правонаступництва ВАТ «Фондова біржа ПФТС» щодо існуючої системи організації торгівлі (ДП «Технічний центр ПФТС») та збереження і розвиток існуючих правил і технологій.
Торгівлю цінними паперами буде в один день переведено з ДП «Технічний центр ПФТС» до ВАТ «Фондова біржа ПФТС» після одержання Фондовою біржею ПФТС ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України.
2. Чисельність членів Асоціації ПФТС зросла з початку року з 149 до 168 інвестиційних компаній та банків — максимальний показник з 2001 року. З метою стандартизації документообігу та підвищення ефективності процедури укладання та виконання угод в ПФТС з другого півріччя 2005 року розпочнеться використання електронного документообігу та електронного цифрового підпису для угод, укладених в ПФТС. Тобто кожна угода, укладена в ПФТС, буде оформлюватися електронними договорами, посвідченими електронними підписами.
3. З метою вдосконалення методики розрахунку індексу ПФТС з другого півріччя 2005 року при розрахунку індексу ПФТС будуть враховуватися лише ті акції акціонерних товариств, які знаходяться у вільному обігу на фондовому ринку. Кількість простих акцій, що знаходяться у вільному обігу, визначатиметься ПФТС на підставі експертної оцінки та рекомендацій Індексного комітету, як кількість простих акцій, випущених даним емітентом, за виключенням частки акцій, які знаходяться у власності держави, емітента, стратегічних інвесторів, менеджменту і трудового колективу, перехресному володінні.

*За матеріалами ДКЦПФР
та ПФТС
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"