інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України*

2004 р. став першим роком активної роботи компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, зокрема – інвестиційних фондів. Механізм спільного інвестування дотепер в Україні не мав належного розвитку, насамперед через відсутність законодавчої бази. Ухвалення у 2001 р. Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні фонди інвестиційні фонди)» поклало початок новому вигляду інвестиційної діяльності.
Інвестиційний фонд є акумулятором грошових коштів фізичних і юридичних осіб, які надалі прямують в об'єкти інвестицій, згідно з інвестиційною декларацією. Управління інвестиційним фондом здійснюється компанією, що управляє, діяльність з управління активами ліцензується і контролюється Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
Пайові інвестиційні фонди не є навіть юридичними особами, що дозволяє успішно вирішувати багато питань оподаткування фінансових результатів інвестування. Фактично, весь прибуток, одержаний від інвестиційної діяльності фонду, в повному обсязі може бути спрямований на подальше інвестування. Оподаткування для вкладників фонду виникає тільки при купівлі-продажу цінних паперів самого фонду або при закритті фонду і виплаті вкладникам вартості їхніх паїв. Звичайно, такий режим оподаткування дозволяє ефективно використовувати інвестиційні фонди не тільки для здійснення операцій на фондовому ринку, але й при реалізації внутрішніх венчурних проектів компаній. У такому разі, фонд є технічним і використовується тільки як інструмент. Паї або акції цього фонду вільно не котируються на ринку і практично недоступні для пересічного інвестора.
Сьогодні в Україні зареєстровано 90 компаній з управління активами. За 2004 рік їхня кількість зросла більше ніж вдвічі (мал.1). При цьому багато компаній мають ліцензію з управління як інститутами спільного інвестування (пайовими фондами), так і недержавних пенсійних фондів (мал.2).

Усього зареєстрованих інвестиційних фондів в Україні налічується 113. Найпоширеніший вигляд – венчурні фонди, які складають 63% від загальної кількості фондів, що підтверджує ідею про те, що інвестиційні фонди переважно використовуються для реалізації венчурних проектів корпорацій, а не для залучення і управління коштами приватних вкладників.
Основні інвестиції в акції (понад 44%) насамперед, енергетичних, машинобудівних, переробних підприємств, 27% – кошти на розрахункових рахунках, 13% вкладені у векселі, 6% в корпоративні облігації, 3% в ощадні сертифікати, 1% – знаходиться на депозитних рахунках. Інші 6% інвестовані в інші напрямки, не заборонені законодавством.
У Першій фондовій торговій системі (ПФТС) на кінець 2004 р. пройшли лістинг 11 інвестиційних фондів семи компаній, що управляють. (Див. табл.1).

За акціями більшості цих фондів компанії, що управляють, або їх уповноважені брокери тримають котирування на купівлю і продаж для того, щоб забезпечувати ліквідність вторинного ринку цінних паперів інвестиційного фонду. Фонди, які не пройшли лістинг ПФТС важко назвати ринковими, оскільки їхній інвестор не має можливості у будь-який момент купити або продати паї фонду.
Серед фондів, які мають диверсифіковану структуру активів та інвестують переважно в цінні папери, що знаходяться в обігу на фондових біржах, присутні тільки:
- Преміум-фонд (Сократ),
- Синергія (Кінто),
- УкрСиб Стабільні інвестиції (УкрСиб Ессет Менеджмент).

Очевидно, що вищезазначені фонди мають різну інвестиційну спрямованість і потенційно різний рівень ризику інвестицій. Теоретично, акції мають найвищий рівень ризику порівняно з облігаціями, проте і забезпечують вищу норму прибутковості. Тому потенційно найризикованіший – фонд «Синергія», найменш ризиковий – «УкрСиб Стабільні інвестиції». Проміжний варіант – «Преміум-фонд», що інвестує не тільки в акції, але і в нерухомість, яка має низький рівень ризику вкладень, забезпечуючи, таким чином, баланс між високою прибутковістю акцій і низькою ризикованістю нерухомості.
Звичайно, на рівень ризику і результати діяльності фондів має впливає професіоналізм управляючої компанії. Необхідно відзначити, що і «Сократ» і «Кінто» є одними з найстаріших і титулованих компаній на фондовому ринку і давно зарекомендували себе, як успішні торгівці акціями. «УкрСиб Ессет Менеджмент» пов'язана з Укрсиббанком, який є одним з найбільших андеррайтерів випусків облігацій. Тому можна сказати, що всі компанії, що управляють, мають достатній досвід роботи із своїми об'єктами інвестицій.
Всі згадані компанії проводять щоденний розрахунок вартості активів, що знаходяться в управлінні. Для інвестора інвестиційного фонду найважливіший показник вартості чистих активів тих, що доводяться на 1 акцію або пай.
Отже, можна констатувати, що дебютний 2004 рік для інститутів спільного інвестування успішний. Компанії, що управляють, не тільки створили необхідну для прозорого інвестування структуру, залучили кошти перших приватних вкладників, але і продемонстрували, що фондовий ринок не дарма вважається одним з найприбутковіших сегментів фінансового ринку. Зокрема, прибутковість вкладення в цінні папери всіх фондів у 2004 році істотно перевищила середню прибутковість банківських депозитів, яка знаходиться на рівні 13-20% залежно від надійності банку і терміновості депозиту.
Значна різниця в прибутковості фондів акцій і фондів облігацій є об'єктивною, оскільки ми маємо різне співвідношення ризику і прибутковості інвестицій. Просте порівняння цих фондів не є показовим – облігації борговий інструмент, і вони принципово не можуть рости в рази, проте і ризик падіння також менший.
Необхідно відзначити, що підвищується культура інвестування серед самих інвесторів. На відміну від 1994-1996 рр. ніхто не розглядає інвестиції до спільних фондів, як механізм особистого надшвидкого збагачення, багато інвесторів розуміють пов'язані з цим процесом ризики і розглядають пайові фонди як одну з альтернатив звичайному банківському депозиту, не нехтуючи, втім, і останнім.
На тлі стабільної макроекономічної ситуації і наявності підвищеної уваги до фондового ринку це дозволяє говорити про наявність гарних перспектив розвитку інвестиційних фондів.

*За матеріалами сайту http://am.sokrat.com.ua
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"