інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Російський досвід розміщення цінних паперів
на інвестиційному депозиті

А. Сильницький
керівник Департаменту по роботі з клієнтами ІК «БАРРЕЛЬ »


З формуванням ринку цінних паперів у власності багатьох юридичних і фізичних осіб знаходиться велика кількість цінних паперів. Основними клієнтами інвестиційних компаній сьогодні є інвестори, які передають свої активи в довірче управління або укладають договори на брокерське обслуговування. Деякі власники цінних паперів стоять перед вибором: або просто тримати цінні папери і чекати одержання за ними дивідендів, або передати їх, наприклад, у довірче управління й одержувати додатковий дохід. Консервативний інвестор, який має достатньо коштів, швидше за все, зробить вибір на користь банку, прагнучи забезпечити збереження коштів і погоджуючись на нижчу прибутковість. Роблячи внески, клієнти хочуть насамперед зберегти зароблене, а потім збільшити його. Тому більшість вибирають інструменти з гарантованим доходом – банківські депозити, рідше векселі й облігації. Якщо розглядати депозит, то він характеризується декількома основними параметрами: розміром мінімального внеску, величиною і сталістю відсотка, мінімальним терміном збереження, умовами додаткових внесків і зняттям грошей з рахунку.
Варто зазначити, що дохід від банківських вкладів, векселів або облігацій зараз невеликий. За депозитним договором банк зобов'язується повернути прийняту від вкладника суму і виплатити на неї певні відсотки. Ставки за карбованцевими внесками не перевищують 9–10% річних, прибутковість карбованцевих державних облігацій з терміном погашення в 2006 р. – 5% річних, а корпоративних облігацій – 12% річних. Прибутковість векселів, як правило, не вища. Таким чином, традиційно фінансові установи працюють по схемі залучення коштів, і лише деякі інвестиційні компанії пропонують послуги по залученню цінних паперів, називаючи їх "інвестиційним депозитом". Маркетингові дослідження показали, що такий продукт, як "інвестиційний депозит цінних паперів", пропонують дуже мало компаній, що активно працюють на фондовому ринку. Ця послуга призначена для інвесторів, які мають у своєму розпорядженні високоліквідні російські цінні папери і не проводять з ними активних операцій, але при цьому бажають, щоб ці папери не просто зберігалися в депозитарії, а ефективно розміщалися на фондовому ринку і приносили дохід. З урахуванням реальних потреб клієнтів цього сегменту і було розроблено новий продукт на ринку цінних паперів – інвестиційний депозит.
Принципова новизна послуги розміщення цінних паперів на депозит – насамперед у її адресності. На ринок залучається новий сегмент аудиторії – мало охоплена частина інвесторів.
Потенційними споживачами нового фінансового інструмента є власники акцій, які не бажають продавати свої активи. За різними оцінками, у власності таких інвесторів зосереджено від 80 до 90% капіталу "блакитних фішок", тому що в активних спекуляціях беруть участь не більше 10 – 20% акцій.
Важливо відзначити, що саме така цільова аудиторія, як правило, складає значну частку клієнтської бази російських депозитаріїв.
Фактично, маючи високоліквідні активи, власники цінних паперів просто не знають, що на розміщенні цінних паперів на депозит можна одержувати додатковий дохід. Наприклад: власник має кілька об'єктів нерухомості (скажімо, квартири). Він може не починати ніяких дій, у цьому випадку його вкладення зростатимуть повільно відповідно до плавного зростання на ринку нерухомості, або здавати свої об'єкти в оренду і при цьому одержувати гарантований стабільний дохід. Послуга "інвестиційний депозит" приваблива насамперед для інвесторів, яким вимагаються гарантії збереження активів і гарантії доходу.
Для пропозицій, висунутих ринком для цієї частини клієнтів, необхідні особливий підхід і особлива розробка.
Чому депозит?
Одне з визначень депозиту (лат. deposіtum – річ, віддана на збереження) – цінні папери, передані на збереження у фінансові установи на умовах терміновості, платності і зворотності.
Чому інвестиційний депозит?
Цінні папери, які клієнт передає на депозит, у даному випадку можна розглядати як об'єкт його вкладень чи інвестицій. Компанія бере в борг ліквідні цінні папери на умовах виплати встановленого річного відсотка, й інвестиції починають приносити додатковий дохід.
"Інвестиційний депозит" припускає розміщення цінних паперів на умовах гарантії повернення і виплати фіксованого прибутку до 5% річних у карбованцях від ринкової вартості цінних паперів на день відкриття депозиту.
Порядок передачі цінних паперів на інвестиційний депозит відбувається таким чином. Клієнт відкриває в інвестиційній компанії рахунок депо для перекладу на нього цінних паперів зі свого депозитарію й укладає депозитарний договір. Після зарахування цінних паперів на депозитарний рахунок із клієнтом укладається договір позики цінних паперів, у якому прописуються конкретний термін позики і порядок виплати відсотка за користування цінними паперами. І права розпорядження цінними паперами на період дії договору переходять до інвестиційної компанії. Далі інвестиційна компанія розміщає цінні папери на ринку РЕПО.
Одна з перших компаній, що запропонували послугу ринку, ІК "БАРРЕЛЬ", приймає на депозит високоліквідні папери найбільших компаній, таких як РАТ "ЄЕС Росії", ВАТ "Ощадбанк Росії", активи ВАТ "ЛУКОЙЛ", ВАТ "Сургутнафтогаз", ВАТ ГМК "Норильський нікель", ліквідні папери ВАТ "Ростелеком", ВАТ "Сибнефть", ВАТ "Татнефть", ВАТ "Пурнефтегаз", річна прибутковість яких складає 4–5%. Прибутковість депозиту менш ліквідних цінних паперів визначається за домовленістю. При цьому передбачено можливість дострокового розірвання договору і зняття паперів з депозиту. Приймаючи цінні папери на депозит, інвестиційна компанія автоматично і безкоштовно відкриває їхнім власникам кредитну лінію – експрес-кредит у розмірі до 80% від ринкової вартості цінних паперів у грошовому еквіваленті. Ця послуга не підлягає ліцензуванню, тому що кредитування оформляється звичайним договором позики, де позичальником цього разу виступає клієнт, а позикодавцем – інвестиційна компанія.
Розміщення цінних паперів на депозит характеризується зниженим рівнем ризиків. Цілком відсутні курсові ризики. Цінні папери не продаються, вони лише розміщаються за угодами РЕПО, при цьому на рахунку завжди знаходиться який-небудь актив: грошовий еквівалент або цінні папери.
Виконання зобов'язань на ринку РЕПО гарантують найбільші російські банки та інвестиційні компанії, надаючи 100%-ве грошове забезпечення при позиці цінних паперів (згідно з "Правилами проведення торгів по цінних паперах у ЗАТ "Московська міжбанківська валютна біржа" від 8 червня 2005 р.).
Таким чином, можна говорити про обумовленість операцій на ринку РЕПО і взагалі прозорість всіх операцій, що входять у схему.
Одним з варіантів продукту "інвестиційний депозит" є "довірче управління з мінімальною гарантованою прибутковістю". При передачі активів у довірче управління клієнт одержує мінімальний гарантований дохід (від 3% у карбованцях від ринкової вартості цінних паперів на день укладення договору) і можливість рівноправної участі в розподілі додаткового доходу, отриманого від розміщення цінних паперів на ринку РЕПО. Додатковий прибуток формується в результаті перевищення гарантованого прибутку і розподіляється між клієнтом і компанією з розрахунку 50 на 50%.
Основні відмінності таких продуктів полягають у тому, що на умовах гарантії повернення цінних паперів і при відсутності курсових ризиків, розміщаючи цінні папери на інвестиційному депозиті, клієнт одержує фіксований дохід (до 5% у рік). При передачі активів у довірче управління, крім гарантованого прибутку (не менше 3% у рік), існує можливість одержання додаткового прибутку від управління цінними паперами. Гарантована прибутковість при довірчому управлінні менша, ніж при розміщенні цінних паперів на депозиті, але є можливість одержати більш високу прибутковість, ніж за інвестиційним депозитом.
При довірчому управлінні для одержання більшого доходу від управління цінними паперами компанія збільшує кількість операцій РЕПО, технологія побудови операцій складніша, ніж при інвестиційних депозитах і вимагає великих тимчасових витрат. Тому гарантована ставка при довірчому управлінні нижча, ніж за інвестиційними депозитами, але при цьому існує реальна можливість одержати більш високу прибутковість. За прогнозами аналітиків ІК "БАРРЕЛЬ", такий продукт, як "інвестиційний депозит", має високі перспективи, тому що послуга досить нова і не розповсюджена на ринку цінних паперів, і саме зараз вона актуальна серед інвесторів. Пропозиція щодо розміщення цінних паперів на депозиті може задовольнити потреби клієнтів не тільки в збереженні своїх інвестиційних портфелів і цінних паперів, але й в одержанні прибутку від розміщення активів на російському фондовому ринку.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"