інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринки опціонів і ф’ючерсів для трейдерів*

Вибір трейдерами тієї чи іншої біржі залежить від того, з якими інструментами вони працюють. Списки фінансових інструментів, пропонованих біржами, деякою мірою перетинаються, що стимулює здорову конкуренцію, але існують і унікальні продукти.
Нью-йоркська фондова біржа, New York Stock Exchange, NYSE, електронний майданчик Nasdaq і американська фондова біржа, Amerіcan Stock Exchange, AMEX, добре відомі. NYSE і Nasdaq спеціалізуються на торгівлі акціями, AMEX пропонує дуже широкий вибір біржових продуктів. Між цими нью-йоркськими біржами існують помітні розбіжності у плані вимог до лістингу, що відображається на списку компаній, що торгуються. Nasdaq і AMEX залучають більше технологічних і біотехнологічних компаній, тому що стандарти лістингу на цих біржах менш жорсткі.
Опціони торгуються на чикагських біржах Chіcago Board of Trade, CBOT, Chіcago Mercantіle Exchange, CME, і Chіcago Board Optіons Exchange, CBOE, нью-йоркській електронній біржі Іnternatіonal Securіtіes Exchange, ІSE, а також на Тихоокеанській біржі, Pacіfіc Exchange, (міста Лос-Анджелес і Сан-Франциско), опціонній біржі Бостона, Boston Optіon Exchange, і біржі Філадельфії, Phіladelphіa Exchange. Біржі Бостона і Філадельфії мають регіональне значення, і незважаючи на довгу історію існування, їхня ринкова частка мала. Бостонська опціонна біржа спеціалізується на торгівлі опціонами на акції. На біржі Філадельфії торгуються акції й опціони на акції, фондові індекси і валюту. Тихоокеанська біржа також займає невелику частку ринку, у даний час вона здійснює торгівлю опціонами, а її підрозділ, що займався торгівлею акціями, було придбано NYSE Group (NYX).
Жодна з перерахованих вище бірж не займається торгівлею товарами. У цій сфері спеціалізується Нью-йоркська товарна біржа, New York Mercantіle Exchange, NYMEX, що є найбільшою у світі за обсягами торгівлі товарними ф’ючерсами. Вона відіграє найважливішу роль у торгівлі контрактами на енергоносії і дорогоцінні метали. На NYMEX торгуються ф’ючерси й опціони на сиру нафту, бензин, інші нафтопродукти, вугілля, електроенергію, золото, срібло, платину тощо.
У торгівлі деривативами особливе місце посідають біржі в Чикаго.
Найстарша з трьох чикагських бірж CBOT була заснована в 1848 році і провела публічне розміщення своїх акцій тільки в жовтні 2005 року. На біржі одночасно існують як система електронних торгів, так і торгів з голосу. На початку своєї історії CBOT займалася винятково сільськогосподарськими товарами, але згодом до числа продуктів, що торгуються були включені деривативи на фінансові інструменти, такі як векселі й облігації Казначейства США, фондові індекси, свопи. У 2005 році біржа впровадила ф’ючерси на південноамериканські соєві боби і ф’ючерси на етанол. Електронна система торгів з'явилася на CBOT у 1994 році, зараз вона домінує над голосовими торгами.
CME була заснована в 1898 році. Спочатку вона спеціалізувалася на сільськогосподарських товарах, сьогодні вона пропонує торгівлю похідними інструментами, що відносяться до різних сегментів ринку: процентні ставки, акції, іноземна валюта, сільськогосподарські товари. Так само як і CBOT, CME зараз пропонує дві системи торгів: електронні і голосові. CME - перша з американських бірж, що здійснили ІPO: первинне розміщення її акцій відбулося в грудні 2002 року.
Наймолодша з чикагських бірж CBOE була заснована в 1973 році для торгівлі опціонами на акції. У перший день роботи на біржі торгувалося 911 контрактів, базисними активами яких були тільки 16 акцій. У 2005 році на біржі торгувалися 468,2 млн. контрактів, умовна вартість зобов'язань по яких перевищила $12 трлн. За 3 останні десятиліття до інструментів, що торгувались на CBOE, були включені опціони на акції біржових фондів, процентні ставки й індекси волатильності.

Існування трьох великих бірж надає Чикаго статусу фінансового центра. У 2005 році обсяг торгівлі деривативами на чикагських біржах досягав близько 2/3 від відповідного показника по США в цілому. Чикагські біржі тривалий час домінували у світовій торгівлі похідними фінансовими інструментами, але протягом 1990 років втратили частину ринкової частки. Європейські й азіатські біржі раніше чикагських запропонували електронні системи торгів. До визначеного моменту на чикагських біржах існували тільки голосові торги, але коли вони припинялися, електронні торги на біржах-конкурентах не зупинялися. Крім того, електронна система дозволила закордонним біржам знизити витрати і водночас забезпечила ліквідність, інформаційну прозорість і проведення клірингу. Таким чином, більш ефективне використання конкурентами електронних систем стало причиною зменшення частки ринку, що належить CBOT, CME і CBOE.
У кінцевому рахунку, чикагські біржі запровадили системи електронних торгів, але залишилися прихильниками голосових. Зараз обидві системи існують одночасно, необхідність підтримки і тієї, й іншої, а отже, більш високі витрати, певною мірою перешкоджають розвитку бірж.
Однак у 2004-2005 роках провідні чикагські біржі CME і CBOT стали повертати втрачені позиції. Це виражається не тільки у зростанні обсягів торгівлі контрактами, але й у збільшенні ринкової частки. Вагому роль у відновленні позицій зіграло проведення обома біржами ІPO, після якого для кожної з бірж почався новий етап розвитку. Первинне розміщення дозволило їм залучити значні кошти, необхідні для розвитку і модернізації. CME зараз розширює обсяг фінансових продуктів, пропонує нові послуги, а скорочення витрат і зниження комісійних дозволило їй підвищити обсяги торгів. Схожий ефект проведення ІPO зробило і на CBOT. CBOE теж рухається до того, щоб стати акціонерною компанією.
Крім того, посиленню конкурентних переваг повинне значно сприяти об'єднання CME і CBOT. CME офіційно оголосила про підписання 17 жовтня 2006 року угоди про придбання біржі CBOT. Сума угоди складає $8 млрд. Акціонерам CME належатиме 69% акцій нової компанії CME Group Іnc, а акціонерам CBOT - 31%. У результаті злиття буде створена біржа, що здійснює торгівлю деривативами практично на всі найважливіші класи активів.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"