інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Інфраструктура ринку цінних паперів Російської Федерації*

Частина I. Вступ
Протягом останніх декількох років інфраструктура російського фондового ринку зазнала значних змін. На ринку з'явилися нові учасники, нові емітенти, нові інструменти і нові можливості, але, поряд із усім цим, виникли і нові вимоги. Швидке розширення ринку відкрило нові можливості для підприємств щодо одержання фінансових ресурсів і для індивідуальних учасників стосовно збільшення своїх доходів. Це спричинило посилення конкуренції з боку зовнішніх ринків і, як наслідок, збільшення інфраструктурних ризиків.
Важливість адекватного розвитку інфраструктури фондового ринку для російської економіки пояснюється наступним.
Основна роль фондового ринку полягає в забезпеченні національної економіки необхідними їй фінансовими ресурсами. З цієї причини важливим є факт, що сучасна інфраструктура фондового ринку в цілому відповідає рівню поточного розвитку російської економіки. Однак ефективна інфраструктура, яку треба створити, буде здатна вирішувати більш складні завдання, зокрема компенсувати значну частину інфляційного тиску на економіку. Кошти можуть бути спрямовані в інвестиції, а не на поточне споживання чи розміщення в закордонних активах. Таким чином, за допомогою ефективної інфраструктури можна спрямувати значну частину вільних коштів на фондовий ринок з метою забезпечення необхідних ресурсів і ліквідності для розширення бізнесу емітентів цінних паперів.
Фінансовий сектор відіграє винятково важливу посередницьку роль між емітентами й інвесторами, а також між позичальниками і кредиторами. Якщо одна з цілей розвитку економіки полягає в тому, щоб збільшити добробут населення, то розвиток інституту приватних інвесторів є засобом її досягнення. Поширення власності на активи, що перебувають у публічному обігу, має також підвищити стабільність фондового ринку.
Необхідно створити такий цикл грошового обігу, що самопідтримується і саморозширюється, відповідно до якого ефективний фінансовий ринок буде приваблювати інвесторів, а це забезпечить надходження необхідних фінансових ресурсів для розвитку ефективних (прибуткових) підприємств. Це також дозволить збільшити ринкову вартість цих підприємств, що у свою чергу буде стимулом для залучення нових інвесторів.
Створення ефективного фондового ринку також дозволить приватним і державним підприємствам залучати капітал за нижчими ставками, ніж, наприклад, за кордоном. При цьому навіть незначне (на один базовий пункт) зниження ефективної ставки позики може істотно вплинути на всю економіку.
Для Росії економічні втрати від відсутності ефективного фондового ринку є надзвичайно великими. Упущена вигода від затримки всіх оголошених IPO (на загальну суму близько 10 млрд дол.) складає 1 млн дол. на день. У той же час загальна сума виплат андеррайтерам, починаючи з 2005 р., досягла 700 млн дол. Вартість модернізації власної інфраструктури фондового ринку в Росії є значно меншою у порівнянні з тією віддачею, що може бути отримана.
Фондовий ринок - один з основних мультиплікаторів будь-якої економіки. Він стимулює розвиток технологій, правових відносин власності і засобів зв'язку. Він змушує найбільш активну і талановиту частину населення брати участь у вітчизняному, а не закордонному бізнесі і промисловості, а також сприяє поверненню людських і капітальних ресурсів із-за кордону. Накопичений на фондовому ринку інтелектуальний потенціал згодом може бути перенесений на інші сектори економіки.
Характерною рисою російського фондового ринку є конкуренція двох груп - Групи ММВБ і Групи РТС, що досить складно, особливо для іноземних інвесторів. Ця ускладненість тільки підсилюється нестандартністю організаційної структури ринку і високим рівнем фрагментарності її елементів.
Майже всі обороти на російському фондовому ринку генеруються або Фондовою біржею ММВБ (близько 95% оборотів спот-ринку), або Фондовою біржею РТС (майже 100% обороту на організованому ринку похідних фінансових інструментів на фондові активи). У зв'язку з цим в рамках данного дослідження увага зосереджувалась на аналізі цих інфраструктурних груп.
Група ММВБ не має однакової структури власності, що ще більш ускладнюється тим, що ММВБ і Фондова біржа ММВБ належать різним акціонерам.
Структура власності Групи РТС відрізняється більшою однорідністю з погляду складу акціонерів і після проведення реорганізації в більшій мірі відповідає моделі вертикально інтегрованої інфраструктурної групи. Однак серед її акціонерів відсутні найбільші російські банки.
Структура власності російської інфраструктури фондового ринку в даний час істотно відрізняється від тієї, що існувала 3-4 роки тому.

Взаємна участь у капіталі конкуруючих груп є позитивним розвитком, дозволяє сформувати більш тісні зв'язки між різними категоріями акціонерів. Крім того, із наведенного рис.1 видно, що в той час як Група РТС стала вертикально інтегрованою структурою, Група ММВБ рухалася в зворотному напрямку, ускладнюючи структуру власності і систему управління.

Система розрахунків по коштах
Існує кілька найбільш важливих елементів розвитку системи грошових розрахунків на російському фондовому ринку:
- впровадження RTGS (Real Time Gross Settlements, система валових розрахунків у реальному часі);
- перехід на повне здійснення розрахунків на території РФ у рублях;
- перехід на використання глобальних технологій CLS (Continuous Linked Settlement), що дозволяють уникнути розрахункових ризиків на валютному ринку;
- визначення оптимальної ролі Центрального банку в процесі управління і володіння інфраструктурою фондового ринку.
-
RTGS
Для Росії неможливо побудувати сучасну систему після торгового обслуговування ринку цінних паперів без використання можливостей комплексу RTGS, (створюваного Центральним банком), здатного ефективно взаємодіяти із системами розрахунків по цінних паперах (Securities Settlement Systems, SSS).

Технології CLS
Якщо всі розрахунки по цінних паперах на території РФ будуть здійснюватися в рублях, то виникає необхідність у широко розвинутому бізнесі з конвертаційних валютних операцій, основним компонентом якого є CLS. Звичайно, в найближчій перспективі Росія не зможе цілком задовольняти умови членства в цій системі, але вона повинна до цього прагнути, визнавши необхідність приєднання в майбутньому.

Роль Центрального банку
Роль Центрального банку в здійсненні грошових розрахунків по угодах з цінними паперами є провідною. Він може вплинути на модернізацію російського фінансового ринку, але при цьому повинен робити це з позиції незалежності, уникаючи ризику конфлікту інтересів.

Наслідки (висновки) з поточного стану розвитку інфраструктури
1. Недорозвинута інфраструктура не здатна відповідати вимогам російської економіки. У результаті економіка, що розвивається, шукає і знаходить заміну власному ринку капіталу.
Часткового створення сучасної інфраструктури, що включає в себе тільки торгові підсистеми (тільки фондові біржі) недостатньо для вирішення проблем галузі. Необхідно використовувати так званий кластерний підхід, об'єднавши не тільки торгову підсистему, але і центральний депозитарій, розгалужену брокерську мережу, що працює зі значними обсягами ліквідних активів, професійних управлінців і юристів, а також стандарти корпоративного управління і поміркований режим оподаткування. Усі ці компоненти необхідно зібрати разом для того, щоб не тільки утримати поточні конкурентні позиції, але й зміцнити їх.
2. Слабкий ринок первинних розміщень.

Частина II.
Побудова блоків моделі
Глобальні тенденції, що впливають на інфраструктуру
Зараз існує кілька глобальних тенденцій, для повного прояву наслідків яких потрібно кілька років. Малоймовірно, що Росію наслідки цих глобальних подій (хоча в короткостроковому плані можуть бути ресурси для їх стримування) не торкнуться доти, поки внутрішня інфраструктура ринку цінних паперів не отримає можливість максимізувати результати від цих подій.
Отже, основні тенденції можуть бути сформульовані так:
- для економіки – сейсмічне зрушення (shift) у глобальній економіці;
- для інфраструктури - консолідація і зближення;
- для фінансових посередників — конкуренція, керована консолідацією;
- для інституціональних інвесторів ускладнення технологій.
- Основні тенденції, що впливають на фондові ринки:
- глобальна економічна перебудова;
- консолідація інфраструктури і поява «регіональних чемпіонів»;
- гармонізація;
- алгоритмічна торгівля, керована обсягами і волатильністью;
- поява MTF;
- звіряння і підтвердження операцій при торгівлі на глобальних ринках;
- поява послуг РСР для торгів, організованих за принципом заявочного ринку;
- модернізація біржових операцій з облігаціями;
- глобалізація, забезпечена консолідацією фінансових посередників;
- прямий доступ на ринки;
- торгівля, що ставить за мету відтворення теоретичного коефіцієнта Альфа;
- нові продукти, нові класи активів і використання похідних інструментів;
- запозичення і кредитування цінними паперами.


*Матеріали дослідження THOMAS MURRAY
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"