інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Нова торговельна система ПФТС: можливості та перспективи

Найбільша в Україні фондова біржа ПФТС має намір до кінця поточного року ввести у дію нову систему торгівлі цінними паперами. Вона буде працювати на інформаційно-технологічній платформі Automated Securities Trading System (ASTS). Торгова система ASTS являє собою програмний продукт, створений фахівцями Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ), який забезпечує торгівлю у режимі реального часу на усіх ринках групи ММВБ: фондовому, валютному, державних цінних паперів, строкових контрактів, грошових та товарних ринках.

Нова торгівельна система безпосередньо адаптована до потреб фондової біржі ПФТС і цілком інтегрована з розрахунково-депозитарною системою депозитарію "Міжрегіональний фондовий союз" (МФС). Вона забезпечує:
- проведення торгів на фондовому ринку і ринку державних паперів у режимі переговорних угод (РПУ), аналогічно ринку котирувань ПФТС;
- проведення торгів на фондовому ринку в режимі основних торгів (безупинний зустрічний аукціон, дискретні подвійні аукціони);
- реєстрацію позабіржових угод;
- взаємодію з розрахунково-депозитарною системою МФС, включаючи доробку клірингового модуля нової торгової системи залежно від потреб ПФТС з умовами розрахунків Т+0;
- взаємодію з брокерськими системами учасників торгів ПФТС;
- локалізацію програмного забезпечення нової торгової системи і робочих місць учасників торгів PFTS TRADE SЕ українською мовою;
- розрахунок біржових індексів у режимі реального часу відповідно до вимог ПФТС.

Функціональні можливості торгової системи
Торгова система ASTS для ПФТС дозволяє проводити торги з наступними інструментами:
- акції;
- облігації (державні, муніципальні і корпоративні, безкупонні і з різними типами визначення купонних виплат);
- паї інвестиційних фондів;
- РЕПО різних типів з акціями й облігаціями різних видів.
При цьому торги можуть проводитися з використанням наступних методик проведення торгів:
1) безупинний зустрічний аукціон (Order - Drіven Market);
2) торгівля по котируваннях (Quote-Drіven/Market), аналогічний ринку котирувань ПФТС;
3) дискретний подвійний аукціон з одночасною фіксацією ціни з умови максимального обсягу (торги періоду відкриття, Call Auctіon - Type Tradіng);
4) дискретний подвійний аукціон за фіксованою ціною (торги періоду закриття).
5) однобічний дискретний аукціон (американський, європейський, змішаний).
6) реєстрація позабіржових угод.
На сьогоднішній день торгова система ASTS надає можливість виконання клірингових функцій, таких як контроль забезпечення, ведення позицій учасників клірингу з цінних паперів і грошових коштів, взаємодія з розрахунковими організаціями як на нетто-основі, так і в режимі "угода за угодою", розблокування активів учасників для ринку заявок.

Торгове робоче місце
Торгове робоче місце учасника торгів ("термінал трейдера") є одним з можливих варіантів клієнтських програмних засобів Торгової системи і забезпечує користувачу можливість введення активних транзакцій, а також здійснює передачу активних транзакцій серверу доступу, посилання серверу доступу інформаційних запитів, прийом отриманої від сервера доступу інформації про хід торгів (відновлень інформації про хід торгів) і її візуалізацію відповідно до вказівок, заданих користувачем.
Програма підтримує всі можливості, надані Торговою системою, а будь-які зміни в них, пов'язані зі змінами в нормативних документах і Торговій системі, можуть бути оперативно доставлені на робочі місця користувачів шляхом автоматичного відновлення.
Підключення програми до Торгової системи є можливим як по виділеній лінії, так і через мережі загального доступу (у тому числі, через Інтернет).
У версіях програм для всіх ринків доступні наступні функції і можливості:
- спостереження за ходом торгів і індексами ПФТС у режимі реального часу;
- наочне представлення інформації в таблицях з кольоровою індикацією, що гнучко конфігуруються;
- інструменти фільтрації і сортування;
- використання закладок, що дозволяють набудувати кілька віртуальних "робочих столів" і оперативно переключатися між ними;
- обмін повідомленнями з іншими учасниками торгів і маклерами;
- експорт будь-яких таблиць у файли розповсюджених форматів, у т.ч. Mіcrosoft Excel.


Рис.1. Архітектура компонента збереження даних

PFTS Trade SE® (Stock Exchange) - термінал учасника торгів на фондовому ринку.
У PFTS Trade SE представлена нова концепція організації взаєморозпорядження і змісту таблиць, що дозволяє ефективно налаштувати робочий простір, виводячи на екран максимум інформації в легкій для сприйняття формі.
Головні функції PFTS Trade SE:
- усі передбачені Правилами торгу типи заявок;
- усі передбачені Правилами клірингові операції;
- оперативність відновлень при зміні Правил торгів і Правил клірингу;
- реєстрація позабіржових угод;
- інструменти для маркет-мейкерів та спеціалістів;
- система оповіщення;
- швидкий пошук значень у таблицях.

Перспективи
До кінця 2009 р. будуть реалізовані додаткові функціональні можливості нової торгової системи, що забезпечують:
- торги облігаціями на ринку державних цінних паперів у режимі основних торгів (неперервний зустрічний аукціон, дискретні подвійні аукціони) у взаємодії з розрахунково-депозитарною системою Національного Банку України;
- розміщення і викуп цінних паперів;
- торги в режимі РЕПО для фондового ринку і ринку державних паперів;
- додаткову модернізацію клірингової діяльності.
Крім того, надалі планується початок проведення торгів з наступними інструментами:
- валютні інструменти з різними строками розрахунків;
- валютні СВОПИ;
- валютні депозити;
- валютні кредити;
- розрахункові ф'ючерси на валютні активи і дисконтну ставку;
- аукціони на валютні активи.
Нова торгівельна система дозволить Фондовій біржі ПФТС значно підвищити надійність роботи і розширити можливості професійних учасників українського ринку з використання нових режимів торгів і систем Інтернет-трейдингу. Крім того, впровадження нової торгівельної системи створить умови для більш активного залучення інвестицій на український фондовий ринок і буде сприяти процесу інтеграції України у світову фінансову систему.

* За матеріалами журналу “Биржовое обозрение”
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"