інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Динаміка та сучасний стан вітчизняного фондового ринку*

Динаміка кризових явищ як у реальному секторі економіки, так і у фінансовій сфері, знайшла своє відображення у функціонуванні фондового ринку України.

Упродовж І кварталу індекс ПФТС, що відображає коливання цін на акції найбільш привабливих підприємств зменшився порівняно з початком року на 24,58%. Натомість, починаючи з квітня, коли почали проявлятися певні ознаки стабілізації, основні індикатори фондового ринку України демонстрували позитивну динаміку. За результатами січня – вересня 2009 р. індекс ПФТС збільшився на 251,87 пункта, або на 83,56%.
Водночас загальний обсяг торгів цінними паперами у січні – вересні 2009 р. на усіх торговельних майданчиках України зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 р. на 10 млрд. грн. Разом з тим суттєво активізувався ринок державних цінних паперів.
З початку року Міністерством фінансів України було розміщено облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) на загальну суму 44,29 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 11,59% річних, із них: за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення до Державного бюджету України надійшло 11,52 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 17,53% річних; для збільшення формування статутного капіталу банків – 14,17 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю – 9,50% річних.
За станом на 01.10.2009 в обігу перебували ОВДП за сумою основного боргу 69,67 млрд. грн., з яких 51,7% – у власності Національного банку України, 22,3% – банків, 25,8% – інших суб’єктів і лише 0,2% – у власності нерезидентів.
Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності становила у 2009 році 1 518, в тому числі:
- 282 учасника є торговцями-зберігачами (124 банки), серед них 33 учасники є торговцями-зберігачами-реєстраторами (24 банки);
- 3 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.
Станом на 01.10.2009 кількість ліцензій, які видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісією) професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності складала 1836, в тому числі:
- 774 ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;
- 282 ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів;
- 375 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- 389 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів;
- 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів (фондових бірж);
- 3 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності;
- 3 ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
Обсяг випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії, становив 74,36 млрд. грн. (таблиця 1).

Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії порівняно з аналогічним періодом 2008 року збільшився у 2,2 рази (або на 40,6 млрд. грн.) переважно за рахунок реєстрації випусків акцій банківськими установами з метою збільшення статутного капіталу.

Реєстрація випусків облігацій
Комісією упродовж трьох кварталів 2009 року зареєстровано 208 випусків облігацій підприємств на суму 9,37 млрд. грн. (таблиця 2).
Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств зменшився на 15,28 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2008 року.
На відміну від аналогічного періоду минулих років, продовжується тенденція щодо відсутності зацікавленості з боку комерційних банків та страхових компаній до залучення коштів шляхом випуску боргових зобов’язань.

Протягом зазначено періоду найбільш значні за обсягом випуски облігацій підприємств зареєстровано наступними емітентами:
ДП «Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої революції та Трудового червоного прапору виробниче підприємство» (3 випуски на загальну суму 1,04 млрд. грн.),
ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» (2 випуски на загальну суму 858,0 млн. грн.),
ВАТ «Агрофірма «Троянда» (4 випуски на загальну суму 305,73 млн. грн.),
ВАТ «Укртелеком» (3 випуски на загальну суму 300,0 млн. грн.),
ТОВ «Спіро Капітал» (3 випуски на загальну суму 300,0 млн. грн.),
ВАТ «Павлоградвугілля» (2 випуски на загальну суму 275,0 млн. грн.),
ТОВ «Промінь НІК» (3 випуски на загальну суму 250,0 млн. грн.),
ТОВ «Русинія» (200,0 млн. грн.),
ТОВ «Лого сфера» (2 випуски на загальну суму 180,0 млн. грн.),
ТОВ «Консалтинговий блок» (100,0 млн. грн.),
ВАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» (100,0 млн. грн.),
ТОВ «Компанія Родовід» (100,0 млн. грн.).
Обсяг зазначених випусків облігацій становив 38,85% від загального обсягу облігацій підприємств зареєстрованих за період.
Протягом зазначеного періоду Комісією зареєстровано випуск облігацій місцевих позик наступними емітентами:

Львівською міською радою на суму 300,0 млн. грн.,
Донецькою міською радою – 60,0 млн, грн.,
Луцькою міською радою – 20,0 млн. грн.

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування
Обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 39,76 млрд. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2008 року менше на 12,61 млрд. грн.
Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ зменшився порівняно з даними за аналогічний період 2008 року на 4,34 млрд. грн. та становив 1,29 млрд. грн.
За станом 01.10.2009 кількість зареєстрованих корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних фондів з початку реєстрації становить 1356 інститутів спільного інвестування, серед них:
221 корпоративний інвестиційний фонд;
1135 пайових інвестиційних фондів.

Діяльність фондових бірж
За станом на 01.10.2009 відповідно до існуючих вимог у біржові списки фондових бірж включено 1547 цінних паперів 871 емітента.
Кількість цінних паперів, які входять до біржових реєстрів фондових бірж, становить 239 (або 15,45% від кількості цінних паперів, які входять до біржового списку фондових бірж). У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу включено 13 цінних паперів, за ІІ рівнем лістингу – 226.
За результатами торгів на фондових біржах обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом 9 місяців 2009 року становив 15,18 млрд грн. У вересні 2009 року обсяг торгів з цінними паперами на фондових біржах становив 2,23 млрд. грн.

Протягом 9 місяців 2009 року порівняно з даними аналогічного періоду 2008 року обсяг виконаних біржових контрактів на фондових біржах зменшився на 39,70% (або на 10 млрд. грн.) (9 місяців 2008 року – 25,18 млрд. грн).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на фондових біржах протягом періоду зафіксовано з:
акціями на суму 6,59 млрд грн (43,40% до загального обсягу біржових контрактів на фондових біржах протягом 9 місяців 2009 року);
облігаціями підприємств – 6,11 млрд грн (або 40,21%).
Спостерігається збільшення частки обсягів біржових контрактів у загальному обсязі торгів протягом 9 місяців 2009 року до загального обсягу торгів протягом 9 місяців 2008 року на фондових біржах:
ВАТ «КМФБ» з 3,41% до 6,58%,
ЗАТ «УМФБ» – з 0,25% до 10,20%,
ЗАТ «УМВБ» – з 0,20% до 9,61%,
ВАТ ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" – з 2,70% до 6,06%.
Поступово збільшується частка обсягів біржових контрактів на Українській біржі – до 12,10% від загального обсягу торгів протягом 9 місяців 2009 року. При цьому, зменшується частка обсягів біржових контрактів на ВАТ ФБ “ПФТС" з 92,01% до 46,12%.
Обсяг біржових контрактів на фондових біржах на вторинному ринку складає 70,01% від загального обсягу біржових контрактів протягом зазначеного періоду.

* За матеріалами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"