інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Деривативи на економічні дані


Макроекономічні ризики входять до числа найбільш суттєвих як для компаній, так і для фізичних осіб. Для учасників фінансових ринків очікування, що стосуються економічної ситуації, є критичними при прийнятті рішень про розподіл активів та управління ризиками. У результаті цього публікація даних з економіки впливає на ринки. Бажання управляти подібними ризиками виникло давно, однак донедавна фінансові інструменти, що відповідають саме цьому завданню, були відсутні.

Деривативи на економічні дані в їхньому сучасному вигляді з'явилися у 2002 році, вони були спільно розроблені Goldman Sachs (GS) і Deutsche Bank (DB). Однак сама ідея таких деривативів, зокрема, ф'ючерсних і опціонних контрактів виникла ще у 1980-х рр. у часи зародження фінансової інженерії. Але в той момент жоден з фінансових інститутів, здатних створити й підтримувати ринок деривативів на економічні дані, не визнав, що цю ідею можна втілити в життя.
По-перше, вважалося, що грошовий еквівалент економічних даних як базисного активу є дискретною величиною, тому що економічні дані публікуються через певні інтервали часу й можуть згодом переглядатися. Таким чином, припускалося, що економічні дані не можуть виступати у ролі базового активу, що торгується. По-друге, було незрозуміло, яким чином будуть сполучатися заявки, а отже, виникало питання про те, як досягти високих обсягів торгів і ліквідності даного ринку. По-третє, фінансові інженери з підозрою ставилися до методів розрахунку макроекономічних даних, вважаючи їх непрозорими й суперечливими.
Спроба Нью-йоркської Біржі кави, цукру й какао (Coffee, Sugar and Cocoa Exchange) організувати ринок ф'ючерсів на індекс споживчих цін на початку 1980-х рр. провалилася у зв'язку з відсутністю інтересу до нього. Подібний експеримент Лондонської біржі ф'ючерсів і опціонів (London Futures and Optіons Exchange), у ході якого було створено деривативи на ціни на нерухомість, припинився на початку 1990-х рр., після того як стало відомо, що обсяги торгів штучно завищувались.
Що стосується захисту від інфляції, у цей час з'явилися більш прості інструменти, що привернули увагу інвесторів. Наприклад, у січні 1997 р. Казначейство США вперше випустило зобов'язання, захищені від інфляції (Treasury Іnflatіon Protected Securіtіes, або TІPS). Крім того, багато страхових компаній створили облігації, чий номінал прив'язаний до певного індексу або до економічної події.
Однак деривативи на економічні дані дозволяють управляти більш широким спектром економічних ризиків. Вони являють собою гнучкі ринкові інструменти, які краще відповідають постійно мінливим економічним умовам.
У зв'язку із цим спільна розробка Goldman Sachs і Deutsche Bank виявилася досить необхідною й успішною. Торгівля деривативами на економічні дані здійснюється у форматі голландського аукціону за допомогою технології, розробленої нью-йоркською фірмою Longіtude. Такий формат дозволяє забезпечити ліквідність ринку деривативів, базисний актив яких дуже специфічний. Застосовуваний механізм дозволяє оптимізувати ціноутворення й співвідношення всіх отриманих заявок на купівлю й продаж. На даному ринку перебувають в обігу бінарні опціони. Розмір виграшу інвесторів по звичайних опціонах «у грошах» залежить від співвідношення ціни спот і ціни страйк. По бінарних опціонах «у грошах» інвестори одержують фіксовану суму, по опціонах «без грошей» – нічого. Така назва опціонів саме й з'явилася тому, що існує тільки два можливі результати. Наприклад, інвестор одержує 1 дол., якщо кількість робочих місць в економіці збільшилася за місяць на величину, що перебуває в інтервалі 100-125 тис., інакше він не одержує нічого. Кількість нових місць розбита на інтервали по 25 тис. Для цих економічних даних, як правило, пропонується 12 опціонів. Трейдери можуть зробити короткий продаж тих опціонів, чий результат здається їм найменш ймовірним.
У червні 2005 року Чиказька товарна біржа, CME, і Goldman Sachs оголосили про створення партнерства для розвитку торгівлі деривативами на економічні дані. По суті, спільні зусилля були спрямовані на вдосконалювання системи торгівлі деривативами, що використвується Goldman Sachs, і розширення кількості інструментів. Таким чином, підписана угода виводила існуючий протягом декількох років позабіржовий ринок на новий рівень.
Новий ринок деривативів на економічні дані називається CME Auctіon Market. У рамках партнерства CME здійснює кліринг, що збільшує надійність і стабільність ринку. Також CME надає необхідну технічну підтримку. Формат торгівлі залишився таким же, як і до створення партнерства. Вона як і раніше проводиться на платформі Longіtude. Крім бінарних опціонів на CME Auctіon Market торгуються звичайні опціони й форвардні контракти, вартість цих інструментів визначається розрахунковим шляхом на основі даних по бінарних опціонах.
Перші торги на CME Auctіon Market пройшли 29 вересня 2005 року. У той день торгувалися деривативи на число первинних заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям у США. Зараз на CME Auctіon Market торгуються деривативи за 8 економічними показниками:
- базовий індекс споживчих цін,
- індекс виробничої сфери PMІ,
- роздрібні продажі без врахування автомобілів,
- число первинних заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям,
- число нових робочих місць,
- ВВП США,
- зовнішньоторговельний баланс США,
- індекс споживчих цін Єврозони HІCP за винятком тютюнових виробів.
Деривативи на економічні дані поки не підходять більшості інвесторів. Участь у проведених аукціонах зараз можуть брати інституціональні інвестори й багаті фізичні особи. У загальному випадку їх активи повинні перевищувати 10 млн. дол., але при виконанні певних умов планка може бути знижена до 5 млн. дол. Однак згодом ситуація може змінитися, і даний ринок стане більш доступним та привабливим для інвесторів.
Важливим позитивним моментом від організації даного ринку є інформація про очікування учасників ринку. Статистика по опціонах може бути використана для обчислення ймовірностей закінчення торгів. Тобто можна довідатися не тільки на який результат розраховує ринок, але й думку ринку з приводу ймовірності кожного результату.

Рис.1. Премії з опціонів на кількість первинних заявок на допомогу у зв’язку з безробіттям


На діаграмі представлені премії з опціонів на число первинних заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям, торгівля якими проходила у 2006 році. Розглянемо конкретний приклад. За умови, що кількість робочих місць в економіці зросла на величину з інтервалу 75-100 тис., трейдери були готові заплатити 0,187 дол. за опціон, що дає 1 дол. Таким чином, можна припустити, що ймовірність цього результату приблизно становить 18,7%. Одержання ймовірності результату на основі премії бінарного опціону має інтуїтивне обґрунтування. Однак цей підхід довів своє право на існування при вивченні інших ринків. У сукупності премії із усіх пропонованих опціонів являють собою розподіл ймовірностей різних наслідків торгів.
Сталий розвиток ринку деривативів на економічні дані має довгостроковий позитивний ефект. Для інвесторів, які підлягають макроекономічним ризикам, він очевидний. Ще до створення ринку у 2002 р. вони хеджували свої позиції за допомогою існуючих на той момент фінансових інструментів. Але зараз вони мають можливість використовувати для цього інструменти, коефіцієнт кореляції яких з економічними даними рівний 100%. Ризик-менеджмент є більш ефективним, якщо фактори ризику чітко визначені й відокремлені один від одного.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"