інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів*


За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) в Україні зареєстровано 29977 акціонерних товариств, з них: відкритих – 9 618, закритих – 20 359. З початку року кількість акціонерних товариств зменшилась, зокрема ВАТ – на 4,9%, ЗАТ – на 4,4%.

Обсяг випусків акцій, зареєстрованих Комісією протягом 2009 року, збільшився порівняно з 2008 роком удвічі та становив близько 102 млрд. грн. (у 2008 році – 46,14 млрд. грн.). Обсяг випусків акцій, зареєстрованих Комісією, у тому числі, зріс за рахунок реєстрації випусків акцій банківськими установами з метою збільшення ними статутного капіталу (61% від загального обсягу).
Підприємствами зареєстровано понад 200 випусків облігацій на загальну суму 9,55 млрд. грн., що порівняно з 2008 роком менше на 21,8 млрд. грн. тобто скоротилися утричі (2008 рік – 31,35 млрд. грн.).
Обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 47,21 млрд. грн., що порівняно з показниками за 2008 рік менше на 18,16 млрд. грн. (2008 рік – 65,37 млрд. грн.).
Обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) зменшився порівняно з даними за 2008 рік на 4,99 млрд. грн. та становив 3,9 млн. грн. (2008 рік – 8,89 млрд. грн.).
Протягом року Комісією зареєстровано 3 випуски облігацій місцевих позик на загальну суму 380,0 млн. грн. наступними емітентами: Львівською міською радою на суму 300,0 млн. грн., Донецькою міською радою – 60,0 млн. грн., Луцькою міською радою – 20,0 млн. грн.
Комісією зареєстровано випуск сертифікатів ФОН на суму 7,94 млн. грн. та 12 випусків опціонів на загальну суму 6,55 млн. грн.
Кількість ліцензій, яких було видано Комісією професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності на початок 2010 року становила 1806, з них: 737 торговців; 297 зберігачів; 367 реєстраторів; 389 КУА; 10 фондових бірж; 3 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.
Протягом 2009 року кількість професійних учасників, які мали ліцензію зберігачів цінних паперів збільшилась з 256 до 297. Кількість виданих ліцензій торговцям цінних паперів зменшилась з 815 до 737; КУА – з 411 до 389.
Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності становила 1 476, в тому числі: 297 учасників є торговцями-зберігачами (124 банки), серед них 33 учасники є торговцями-зберігачами-реєстраторами (24 банки); 3 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.
Протягом 2009 року загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів становив близько 1 трильйона грн., що більше на 120 млрд. грн. порівняно з даними за 2008 рік (2008 рік – 883,42 млрд. грн.).
Станом на 01.01.2010 у біржові списки організаторів торгівлі включено 1472 цінних папери 804 емітентів. У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу включено 16 цінних паперів, за ІІ рівнем лістингу – 274.
За результатами торгів на фондових біржах протягом 2009 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами становив 36,02 млрд. грн., що менше на 1,74 млрд. грн. порівняно з даними за 2008 рік. Найбільші обсяги торгів на біржовому ринку зафіксовано з акціями (37,59%).
Станом на 01.10.2009 у реєстраторів на 11,51 млн. особових рахунках обліковувались іменні цінні папери загальною номінальною вартістю 211,58 млрд. грн. Протягом 9 місяців 2009 року здійснено 238,13 тис. операцій переходу прав власності на цінні папери, що порівняно з аналогічним періодом 2008 року менше на 293,57 тис.
За станом на 01.10.2009 кількість рахунків депонентів становила 1,11 млн. шт. Протягом 9 місяців 2009 року зберігачами цінних паперів проведено 377,05 тис. облікових операцій з цінними паперами, що порівняно з аналогічним періодом 2008 року більше на 31,42 тис.
За даними реєстроутримувачів, у власників-нерезедентів на 7,33 тис. особових рахунках у реєстраторів обліковувались іменні цінні папери загальною номінальною вартістю 26,89 млрд. грн. (12,7% від загальної вартості іменних цінних паперів, що обліковуються у реєстраторів).
На кінець вересня 2009 року 1259 українських емітентів мають акціонерів-нерезидентів, які володіють пакетами акцій 10 і більше відсотків у статутному капіталі українських емітентів (станом на 01.10.08 – 1254 емітента).
За станом на 01.10.2009 загальна сума активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) становила 6,82 млрд. грн. Загальна сума чистих активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) становила 6,19 млрд. грн. Найбільша частка активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) на кінець IІІ кварталу 2009 року зосереджена в акціях (43,38%).
Найбільша кількість цінних паперів ІСІ (крім венчурних фондів), що знаходяться в обігу, розміщена:
1) серед фізичних осіб, в т.ч.: резидентів – 4,46%; нерезидентів – 0,001%.
2) серед юридичних осіб, в т.ч.: резидентів – 95,325 %; нерезидентів – 0,213%.
Загальна сума активів недержавних пенсійних фондів становила 783,42 млн. грн. Найбільша частка активів недержавних пенсійних фондів на кінець IІІ кварталу 2009 року зосереджена в грошових коштах та цінних паперах (49,50% та 37,79% відповідно).

*За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"