інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Роль центральних депозитаріїв у мінімізації ризиків на фондовому ринку

Джон Вудхаус

Світова фінансова криза, що розпочалася у 2008 році, справила значний вплив на депозитарні й розрахункові ризики. Вона виявила, що ринки завжди дуже сприйнятливі до системних ризиків, що здатні порушувати їхню стабільність. Таким чином, ринкам знову доводиться шукати шляхи мінімізації ризиків на різних етапах проведення розрахунків по операціях з цінними паперами.

Ризики для фінансових ринків
Центральні депозитарії всього світу вживають активних заходів зі зниження ризиків. Ось деякі інформаційні повідомлення:
- Японія намагалася знизити ризик непроведення розрахунків по угодах із державними облігаціями за рахунок скорочення розрахункового циклу і ширшого використання центрального контрагента JGBCC.
- Франція працює над скороченням розрахункового циклу з Т + 3 до Т + 1. Особливі побоювання тут викликає ризик, пов’язаний з угодами без покриття, які, зазвичай, стали головною проблемою під час фінансової кризи.
- Катар усунув ризик, пов’язаний із проведенням грошових розрахунків через один кліринговий банк, перевівши грошові розрахунки в центральний банк.
- Корея нарешті переглянула банківське законодавство, дозволивши іноземним інвесторам брати в борг у місцевих банках для завершення угод із цінними паперами. Цей захід дозволить знизити ризик ліквідності через скорочення кількості непроведених угод.
- Чехія провела загальну гармонізацію фінансового ринку з іншими ринками ЄС і зробила CDCP повноцінним центральним депозитарієм і центральним реєстратором.
Наведені повідомлення створюють уявлення про те, які проблеми намагалися вирішити ринки для зниження ризиків. А що ж відбувалося на ринках Євразії?
- У Росії спостерігається суттєвий прогрес, посилюються вимоги до реєстраторів, продовжується робота над законом про центральні депозитарії, здійснюється раціоналізація інфраструктури. Окремі центральні депозитарії – НДЦ і ДКК – також вжили ряд заходів.
- В Казахстані відбулося злиття KASE і Регіонального фінансового центру Алмати, результатом якого стало введення угод РЕПО і скорочення розрахункового циклу за деякими видами угод.
- Білорусія підписала Меморандум про взаєморозуміння з польським KDPW із метою подальшого створення операційного каналу між ними.
- Україна здійснила деяку раціоналізацію інфраструктури, в рамках якої ВДЦП буде займатися депозитарним, розрахунковим і кліринговим обслуговуванням.
Звичайно, зниження ризиків може пов’язуватися з реалізацією багаторічних проектів, таких як переведення цінних паперів у бездокументарну форму. У 2009 році Канада почала реалізацію проекту з переходу до бездокументарного ринку. Завершення проекту очікується до 2014 року.

Ризик взаємодії
Ризик взаємодії – один із основних ризиків у період фінансової кризи. Чи зможе ваш контрагент поставити вам цінні папери чи заплатити за куплені цінні папери? Якщо контрагент не виконає своїх зобов’язань, одразу виникне ризик того, що може бути укладена угода, за якою ці цінні папери будуть поставлені іншому контрагенту. В гіршому випадку ви втратите свої цінні папери або кошти, не отримавши нічого натомість.
Криза 2008 року довела величезне значення ризику взаємодії. Ринки терміново почали пошуки шляхів його мінімізації. Звісно, найпростіший спосіб – здійснення розрахунків за принципом «поставка проти платежа», проте залишається ринковий ризик, пов’язаний зі зміною вартості цінних паперів. Ще один спосіб зниження ризику взаємодії – ширше впровадження центральних контрагентів. Регулятори були зацікавлені у розповсюдженні практики використання центральних контрагентів на позабіржові ринки.
Центральний депозитарій Польщі KDPW створює нову дочірню компанію, яка із 2011 року виступатиме у якості центрального контрагента.
Іспанський регулятор провів реформи, які передбачають введення центрального контрагента на ринку. В серпні 2010 року компанія LCH.Clearnet почала виконувати функції центрального контрагента з угод із державними борговими зобов’язаннями та угод РЕПО.
У 2009 році компанія NASDAQ OMX почала надавати послуги центрального контрагента на скандинавських ринках (у Данії, Швеції та Фінляндії). У майбутньому на ці ринки планують вийти ще два центральних контрагенти (EuroCCP і SIX X-Clear).
У вересні 2010 року у Греції планувалося ввести систему реєстрації учасників кліринга, яка повинна консолідувати ризик на рівні учасника кліринга, а не окремого брокера.
У 2010 році Кенія встановила для учасників ринку верхню межу з обсягів розрахунків. У наступному році очікується суттєве зростання внесків у гарантійні фонди.
Що ж відбувається у Євразії? Помітних подій на ринках Євразії, за винятком Росії, відзначено не було. У Росії ДКК надала учасникам можливість проведення угод на умовах «поставка проти платежа» до 19.00. У липні 2010 року ММВБ запровадила схему роботи з центральним контрагентом на терміновому ринку, а також ввела нові методи торгів на фондовому ринку, де ММВБ виступає центральним контрагентом із усіх угод, укладених за новою схемою.
У цілому, не враховуючи Росії, інші країни Євразії не були помічені у прагненні знизити ризик взаємодії, хоча під час кризи ринки Євразії пережили значне падіння.

Роль центральних депозитаріїв у корпоративних діях
Ступінь участі центральних депозитаріїв в обслуговуванні активів, яка пов’язана з суттєвими ризиками, постійно збільшується. Багато центральних депозитаріїв не мають повного уявлення про відповідальність, яку вони можуть понести. Наслідком цього стають недостатня капіталізація або недостатнє страхове покриття, які не можуть забезпечити виконання прийнятих центральними депозитаріями зобов’язань.
Перший етап надання такої послуги – розкриття інформації про корпоративну подію. Йдеться про отримання інформації про корпоративну подію та представлення цієї інформації учасникам ринку. На цьому етапі центральні депозитарії поводять себе по-різному. Багато з них беруть участь тільки частково, виступаючи вторинним джерелом інформації. Це пояснюється різними причинами, але зазвичай залежить від наявності доступу до інформації, наданої компаніями-емітентами. У будь-якому випадку, точність і своєчасність отримання таких даних – запорука успішного проведення корпоративної дії в цілому, оскільки будь-яка помилка, допущена на першому етапі, суттєво ускладнить весь процес.
Рейтингова методика Thomas Murray передбачає диференційований підхід до оцінки обслуговування активів. Якщо надається весь комплект послуг, оцінка зростає на 33 %. Проте цей показник скорочується, якщо центральний депозитарій надає неповний спектр послуг або ринок не розглядає центральний депозитарій як первинне джерело інформації.
За обслуговуванням активів Євразія отримала рейтинг А, який легко порівняти з рейтингами інших регіонів (діапазон від А- до А+). Також цей параметр суттєво впливає на загальний рейтинг, який на даний момент А-. У Євразії ми даємо оцінку семи центральним депозитаріям, три з яких показали найкращий результат: їм був присвоєний рейтинг АА-. Решта центральних депозитаріїв отримали рейтинги від ВВВ до А. При цьому три із семи депозитаріїв взагалі не надають жодних послуг із обслуговування активів.
Нововведення, пов’язані з наданням і обробкою інформації про корпоративні дії, відбувалися рідко як на регіональному, так і на глобальному рівні.
У США депозитарна корпорація DTCC спільно зі SWIFT запустила нову модель повідомлень про корпоративні дії на основі формату повідомлень про корпоративні дії ISO. Таким чином, емітенти мають змогу прямо в електронному вигляді оголосити про корпоративну дію всім учасникам ринку. У січні 2010 року бразильський регулятор встановив нові інформаційні вимоги, які ставляться до компаній-емітентів і які забезпечують більш легкий доступ до відповідних даних і документів.
Очевидно, що у сфері обробки інформації, пов’язаної з обслуговуванням активів, відбулося дуже мало подій. Це дивно, враховуючи, що дана сфера має першочергове значення для успішного обслуговування активів, а також беручи до уваги переважно ручну обробку даних, яка пов’язана з підвищеними витратами й ризиками.
Стосовно Євразії варто зазначити, що часто інформація передається на папері або факсом. У цій сфері ще багато чого належить здійснити на шляху до автоматизації та обробки інформації про корпоративні дії через протокол STP.

Роль центральних депозитаріїв у розкритті інформації
До обов’язків центрального депозитарія входить забезпечення своєчасного надання ринку якісної інформації. Йдеться як про корпоративну інформацію, так і про статистичні дані, а також про способи і канали надання таких відомостей.
Thomas Murray оцінює весь спектр корпоративної інформації, включаючи, звісно, річну звітність, правила та інструкції, плани, бюджет і кодекс поведінки. Проте ми також враховуємо й іншу інформацію, яку центральний депозитарій може надати ринку для забезпечення більшої прозорості, включаючи політику аудиту, механізми контролю, документи, які визначають відповідальність за допущені помилки або несвоєчасне виконання обов’язків.
У якості статистичної інформації ми розглядаємо надані центральним депозитарієм дані про активи, які знаходяться на зберіганні, потік розрахунків, закриті угоди, інтенсивність відмов, корпоративні дії і механізми збору даних. Дуже важливо отримати інформацію про критерії для учасників, а також дані спостереження за учасниками з вказівкою вживаних заходів із керування ризиками.
Крім того, важливе значення має операційна інформація, така як поточне навантаження і працездатність системи, результати перевірки плану аварійно-відновлюваних робіт, задоволені позовні заяви, а також внутрішні інструкції з
реагування на нештатні ситуації.
Часто наданню такої інформації не надається належної уваги через недостатнє фінансування розробки і запровадження механізмів збору даних.
Що стосується методів оприлюднення інформації, ми оцінюємо канали зв’язку, які центральний депозитарій використовує для взаємодії з ринком і надання йому даних. Зазвичай з цією метою використовуються групові розсилки, робочі зустрічі і запрошення до участі в комісіях. Передові центральні депозитарії проводять зустрічі з клієнтами і розробили механізми зворотного зв’язку.
В цілому, центральні депозитарії стали надавати більше даних, які дозволяють підвищити прозорість, проте цього поки недостатньо.
Більшості центральних депозитаріїв потрібно ще багато зробити для відповідності провідним світовим стандартам.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"