інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фондові індекси та порядок їх розрахунку

В. М. Родіонов

Фондові індекси давно стали звичними індикаторами стану не тільки фінансового ринку, але й економіки. Про них постійно згадується на сторінках газет та у випусках новин, вони широко використовуються у професійній діяльності інвесторів та аналітиків.

Історично першим фондовим індексом був індекс Доу-Джонса, який вперше був розрахований Чарльзом Генрі Доу в 1884 році та являв собою середню ціну 11 акцій, які торгувались на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він отримав назву «залізничний індекс», оскільки 9 із 11 акцій були випущені залізничними компаніями.

До 1896 року Доу запровадив середній промисловий індекс (DJIA), який визначався як середнє арифметичне значення цін на 12 акцій. У 1928 році число акцій, що використовуються для розрахунку індексу, було збільшено до 30, яким воно залишається і на даний час. NYSE (New York Stock Exchange) оновлює та публікує індекс DJIA щопівгодини протягом усього біржового дня.

Порядок визначення фондових індексів

Фондовий індекс є вимірювачем доходу, який може бути отриманий власником конкретного набору акцій. Це числове представлення руху цін набору акцій щодо їх базового значення на початкову дату в минулому.

Для того, щоб фондові індекси могли успішно застосовуватися, вони повинні бути:
вичерпними і відображати динаміку вартості акцій, реально доступних учасникам ринку за нормальних ринкових умов;
стабільними, тобто акції, що представляють кошик цін, не повинні змінюватися надто часто, а якщо такі зміни все ж відбуваються, інвесторам повинні бути зрозумілі їхні причини;
відтворюваними, тобто учасники ринку, використовуючи інформацію, на основі якої був розрахований індекс, повинні отримувати те ж його значення.

Існує два основних способи визначення індексів на базі цін акцій певної групи компаній. Кошик може представляти весь ринок, тобто мати широку базу, або певний сектор ринку, тобто мати вузьку базу. Ціни акцій кошика зводять до середнього зазвичай шляхом складання – арифметичний індекс – або шляхом перемноження – геометричний індекс. Значення усередненого показника змінюється зі зміною цін акцій, відображаючи стан ринку або його сектору.

У випадку арифметичних індексів ціни складають і поділяють на кількість акцій в кошику. В процесі усереднення зазвичай використовують зважені ціни акцій кожної організації з урахуванням кількості акцій у випуску, внаслідок чого компанії з більшою капіталізацією справляють більший вплив на рух індексу. Такі індекси називають зваженими за ринковою вартістю; DJIA – приклад простого арифметичного індексу, а FTSE 100 і Standard & Poor’s 500 – зваженого арифметичного індексу.

Геометричні індекси розраховуються шляхом перемноження цін з подальшим вирахуванням кореня n-ного ступеня, де n – число акцій у кошику. Геометричні індекси не зважуються і, як наслідок, потребують модифікації для обліку, зокрема, бонусної емісії та емісії звичайних акцій. Прикладами геометричних індексів є британський FT 30 і американський Value Line.

Арифметичний і геометричний індекси для одних і тих самих акцій, що мають однакове початкове значення, при русі цін на акції, поводяться по-різному. Геометричний індекс зростає повільніше, а падає швидше, ніж арифметичний, що зумовлено методом його розрахунку. Арифметичні індекси краще відображають приріст або зниження вартості акцій.

Для оцінки кон’юнктури ринків у цілому частіше використовують арифметичні індекси, хоча нерідко можна зустріти індекси, визначені обома методами. Так, індекс FT 30 – геометричний, а актуарні індекси Financial Times, наприклад, FTSE 100, - арифметичні.

Більшість фондових індексів розраховуються на основі ціни акцій і не враховують розміру виплачуваних дивідендів. Однак деякі з них, такі як DAX 30, являють собою індекси сумарного річного доходу на капітал. Такі індекси визначаються без урахування податків з припущенням, що дивіденди виплачуються на дату, після якої акція втрачає право на черговий дивіденд, і одразу реінвестуються.

Рух індексів

Що відбувається, коли ціна акції, що входить у кошик, зростає чи падає? Вплив цієї події на індекс може бути визначений за такою формулою, в якій у якості індексного дільника використовується ринкова капіталізація базового періоду:

Вплив на індекс = (Випущені акції x Зміна ціни акції)/Індексний дільник

Таким чином, для такого індексу, як FTSE 100, у разі зміни цін всіх акцій доведеться виконати 100 розрахунків, після чого підсумувати всі позитивні та негативні зміни, щоб отримати підсумкову зміну індексу в пунктах. Одним зі шляхів спрощення подібних розрахунків є використання пов’язаних індексів. У цьому випадку поточне значення індексу пов’язане з попереднім наступним чином:

Поточний індекс = Попередній індекс x пов’язуючий коефіцієнт

Пов’язуючий коефіцієнт визначається як відношення поточної ринкової капіталізації індексу до попереднього рівня капіталізації. Перевага такого методу полягає в тому, що зникає необхідність використання індексного дільника. Прикладом пов’язаного індексу є індекс швейцарського фондового ринку SMI (Swiss Market Index).

Найвідоміші фондові індекси

У наведеній нижче таблиці представлені найбільш відомі фондові індекси та їхні параметри.


Найбільш відомими фондовими індексами є індекс ПФТС та Української біржі (UX). Індекс ПФТС розраховується на базі цін найбільш ліквідних акцій Першої фондової торгової системи (ПФТС) з 1 жовтня 1997 року.

Індекс ПФТС – ціновий індекс, зважений за обсягом емісії (free float), що реально доступна для широкого кола інвесторів. «Індексний кошик» ПФТС складається з акцій 20 емітентів. Перелік акцій для розрахунку індексу ПФТС формується Індексним комітетом ПФТС з цінних паперів, що входять до Списку ПФТС, на підставі даних про ринкову капіталізацію, обсяг торгів, кількість угод та інших факторів, що впливають на ліквідність акцій. Індекс ПФТС розраховується на підставі Правил розрахунку індексу ПФТС та Положення про індексний комітет ПФТС.

З 4 жовтня 2004 року, ПФТС спільно з Інформаційним агентством Cbonds розраховує індекси корпоративних облігацій «ПФТС-Cbonds» та «ПФТС-Cbonds/TR».

Індекси ПФТС-Cbonds:

  • розраховуються на основі офіційних результатів торгових сесій ПФТС, а також наданої інформаційним ресурсом Cbonds інформації про емісії корпоративних облігацій, що знаходяться в обігу на ПФТС;
  • відповідають рекомендаціям із розробки та розрахунку індексів облігацій Європейської комісії з облігацій Європейської федерації фінансових аналітиків;
  • базуються на інформації про торгівлю найбільш ліквідними корпоративними облігаціями;
  • розраховуються в режимі реального часу з оприлюдненням на момент закриття торгової сесії ПФТС;
  • побудовані за методом зв'язаного ланцюга;
  • побудовані на основі розрахункових цін облігацій. Останні визначаються як середнє значення кращих цін на купівлю і продаж.

Індекс «ПФТС-Cbonds» - індекс, який характеризує зміну цін корпоративних облігацій з терміном до погашення/найближчої оферти до одного року (без врахування накопиченого купонного доходу). Це індекс для аналітиків та портфельних інвесторів.

Індекс «ПФТС-Cbonds/TR» - індекс, який характеризує умовну вартість індексного портфеля, що складається з корпоративних облігацій з терміном до погашення/найближчої оферти до одного року, при цьому отримані процентні платежі одразу ж реінвестуються в той самий індексний портфель. Це індекс для стратегічного інвестора.

«Українська біржа» почала розраховувати фондовий індекс (UX) 26 березня 2009 року. До індексного кошику увійшли 10 найбільш ліквідних акцій, що обертаються на біржі: «Алчевський металургійний комбінат», «Азовсталь», «Західенерго», «Єнакіївський металургійний завод», «Мотор Січ», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрнафта», «Укрсоцбанк», «Укртелеком» і «Центренерго». Індекс розраховується в режимі реального часу, значення індексу публікуються на сайті біржі кожні 15 секунд.

Індекс транслюється всім учасникам торгів «Української біржі» через біржову робочу станцію. Інвестори можуть отримувати значення індексу без затримки через сайт біржі, а також через інформаційні агентства.

Крім індексу ПФТС та Української біржі (UX), в Україні існує ще кілька фондових індексів, проте вони розраховуються не біржами, а інвестиційними компаніями і мають локальну сферу застосування.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"