інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Похідні фінансові інструменти та операції з ними

О.Лаврушин

Похідні фінансові інструменти або деривативи являють собою своєрідні контракти, що надають право на здійснення операцій із фінансовим або реальним активом (акціями, облігаціями, біржовим товаром, банківськими металами, валютою тощо) на умовах, визначених у цих контрактах. Головне призначення деривативів – страхувати від можливих збитків у біржовій грі, а також забезпечити захист інтересів в умовах інфляції та економічної нестабільності. Основними видами похідних фінансових інструментів виступають опціони та ф’ючерси.

Опціони

Опціон дає право його власникові купити або продати певну кількість акцій за курсом, зафіксованим в контракті (ціною виконання), на певну дату в майбутньому (європейський опціон) або протягом певного періоду (американський опціон) в особи, яка виписала опціон, але без зобов’язання здійснювати цю угоду.

Якщо на момент закінчення терміну дії європейського опціону або протягом терміну американського опціону курс акцій, що купуються (продаються), буде вигіднішим, його власник може відмовитися від реалізації опціону і купити (продати) акції за більш вигідним курсом.

Продавець опціону зобов’язаний за умовою контракту здійснити операцію з власником опціону навіть за несприятливої для себе ситуації на фондовому ринку. За це він отримує від покупця опціону відповідну плату (премію).

Call-опціон

Call-опціон («колл-опціон») – це опціон на купівлю певної кількості акцій у особи, яка його виписала. При його реалізації курс покупки акцій Rое = R0 + Р, де R0 – ціна виконання, Р – сплачена премія. Умова відмови від реалізації опціону R0> Rm, де Rm – сформований ринковий курс акцій.

Приклад 1. Придбано опціон на купівлю через 90 днів акцій за ціною R0 = 510 грн. за акцію. Сплачена премія становить P = 5 грн. за акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе Rm = 530 грн., то R0 < Rm (510 < 530). Тому опціон реалізується при курсі покупки акцій Roe= R0 + Р = 510 + 5 = 515 грн. за акцію. Прибуток покупця опціону дорівнює -515 (виконання опціону) + 530 (продаж акцій за ринковим курсом) = 15 грн. на акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе Rm = 500 грн., то буде виконана умова відмови від реалізації опціону R0 > Rm (510 > 500). Тому опціон не реалізується. Збиток покупця опціону дорівнює розміру сплаченої премії, тобто 5 грн. на акцію.

Put-опціон

Put-опціон («пут-опціон») – це опціон на продаж певної кількості акцій особі, яка його виписала. При його реалізації курс продажу Rое = R0 - Р, де R0 – ціна виконання, Р – сплачена премія. Умова відмови від реалізації опціону R0 < Rm, де Rm – сформований ринковий курс акцій.

Приклад 2. Придбано опціон на продаж через 90 днів акцій за ціною R0 = 570 грн. за акцію. Сплачена премія дорівнює: Р = 5 грн. за акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе Rm = 550 грн., то R0 > Rm (570 > 550). Тому опціон реалізується при курсі продажу акцій Roe = R0 - Р = 570 - 5 = 565 грн. за акцію. Прибуток покупця опціону дорівнює 550 (купівля акцій за ринковим курсом) + 565 (виконання опціону) = 15 грн. на акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе Rm = 580 грн., то буде виконана умова відмови від реалізації опціону R0 < Rm (570 <5 80). Тому опціон не реалізується. Збиток покупця опціону дорівнює розміру сплаченої премії, тобто 5 грн. на акцію.

Стелаж

Стелаж – це операція, при якій гравець продає чи купує одночасно опціони call і put на одні й ті ж акції з однією і тією ж ціною виконання та датою закінчення контрактів.

Стелаж здійснюється в тому випадку, коли одні гравці чекають істотних коливань курсу тих чи інших акцій, а інші очікують певної його стабілізації. Розрізняють стелаж продавця (стелаж вгору) і стелаж покупця (стелаж вниз).

Продавець стелажа розраховує на незначні коливання курсу акцій в ту чи іншу сторону. Тому він продає одночасно опціони call і put на одні й ті ж акції. Продавець вважає, що коливання курсу будуть незначними і опціони не будуть подані до виконання.

Приклад 3. Гравець продає одночасно на одні й ті ж акції call-опціон за ціною 350 грн. за акцію з премією 5 грн. за акцію і put-опціон за ціною 350 грн. за акцію з премією 7 грн. за акцію. Термін виконання опціонів – через 60 днів. Сукупний дохід від продажу опціонів дорівнює 5 + 7 = 12 грн. за акцію.

Якщо через 60 днів курс акцій складе 340 грн., то покупець put-опціону захоче його виконати. Продавець опціонів купить у нього акції за ціною 350 грн. за акцію і продасть на фондовому ринку за поточним курсом 340 грн. Прибуток продавця опціонів дорівнює 12 - 350 + 340 = 2 грн. на акцію.

Якщо через 60 днів курс акцій складе 380 грн., покупець call-опціону захоче його виконати. Продавець опціонів продасть йому акції за ціною 350 грн. за акцію, заздалегідь купивши їх на фондовому ринку за поточним курсом 380 грн. Прибуток продавця опціонів дорівнює 12 - 380 + 350 = -18 грн. на акцію, тобто продавець опціонів в цьому випадку отримає збиток.

Чим більше змінюється курс в той чи інший бік, тим збитковішим це є для продавця опціонів.

Покупець стелажу прогнозує значну зміну курсу акцій конкретної компанії, але сумнівається в напрямку цієї зміни (падіння або підвищення). Тому він розраховує на отримання прибутку в результаті виконання одного з двох опціонів.

Приклад 4. Гравець придбав одночасно на одні й ті ж акції call-опціон за ціною 350 грн. за акцію з премією 5 грн. за акцію і put-опціон за ціною 350 грн. за акцію з премією 7 грн. за акцію. Термін виконання опціонів – через 90 днів. Покупець стелажу сплатив 5 + 7 = 12 грн. за акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе 354 грн., покупець опціонів виконає call-опціон, сплативши 350 грн. за акцію, і продасть ці акції на фондовому ринку за поточним курсом 354 грн. Прибуток покупця опціонів дорівнює -12 - 350 + 354 = -8 грн. на акцію, тобто покупець опціонів в цьому випадку отримає збиток.

Якщо через 90 днів курс акцій складе 326 грн., покупець опціонів купить акції на фондовому ринку за поточним курсом 326 грн. і виконає put-опціон за ціною 350 грн. за акцію. Прибуток покупця опціонів дорівнює -12 - 326 + 350 = 12 грн. на акцію.

Чим більше змінюється курс в той чи інший бік, тим прибутковіше це для покупця опціонів.

Стренгл

Стренгл – це купівля або продаж опціонів call або put на одні й ті ж акції з однаковим терміном закінчення контрактів, але з різною ціною виконання.

Приклад 5. Ціна виконання call-опціону 350 грн. за акцію, премія – 3 грн. за акцію. Ціна виконання put-опціону на ці ж акції – 320 грн. за акцію, премія – 7 грн. за акцію. Термін виконання опціонів через 60 днів.

Якщо через 60 днів курс акцій складе 340 грн., покупець опціонів відмовиться від їх виконання. Його збиток дорівнює розміру сплаченої премії, тобто 3 + 7 = 10 грн. на акцію.

Якщо через 60 днів курс акцій складе 370 грн., покупець опціонів виконає call-опціон. Його прибуток дорівнює - 350 (виконання call-опціону) + 370 (продаж акцій на фондовому ринку) - 10 (сплачена премія) = 10 грн. на акцію.

Одночасна купівля або продаж двох різних опціонів на одні й ті ж акції служить інструментом страхування від фінансових втрат і джерелом отримання прибутку від угод.

Спред

Спред – це операція з опціонами, при якій дохід гравця формується з різниці між премією, отриманою за проданий опціон, і премією, сплаченою за куплений опціон.

За типами розрізняють спред «бика» і спред «ведмедя», а за видами – купівлю-продаж call-опціонів і купівлю-продаж put-опціонів. Гравець одночасно продає і купує опціони на одні й ті ж акції конкретної фірми, але з різною ціною або часом дії контракту.

Приклад 6. Гравець «бик» розраховує на підвищення курсу акцій. Він придбав call-опціон із ціною виконання 500 грн. за акцію і премією 5 грн. за акцію. Одночасно гравець продає такий же call-опціон з ціною виконання 550 грн. за акцію і премією 7 грн. за акцію. Термін виконання опціонів – через 90 днів. Початковий внесок у виконання спреду дорівнює 7 - 5 = 2 грн. на акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе 560 грн., то обидва опціони будуть виконані. Гравець купить акції за ціною 500 грн. за акцію і змушений буде їх продати за ціною 550 грн. за акцію. Прибуток гравця дорівнює 550 - 500 + 2 = 52 грн. на акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе 540 грн., опціон з ціною виконання 550 грн. за акцію реалізований не буде. Гравець реалізує опціон із ціною виконання 500 грн. за акцію. Прибуток гравця дорівнює -500 (виконання опціону) + 540 (продаж акцій на фондовому ринку) + 2 = 42 грн. на акцію.

Якщо через 90 днів курс акцій складе 490 грн., опціони виконані не будуть. Прибуток гравця дорівнює 2 грн. на акцію.

Варранти

Варрант на акцію (або просто варрант) – це call-опціон, виписаний компанією на свої акції. Варранти зазвичай емітують на більш тривалий термін (п’ять або більше років), ніж типові call-опціони. Випускаються також безстрокові варранти. Зазвичай варранти можуть виконуватися до дати закінчення, як американські опціони, але по деяких із них до можливого моменту погашення має пройти певний початковий період.

Ціна виконання варранта може бути фіксованою або змінюватися протягом дії варранта, зазвичай у бік збільшення. Ціна виконання в момент випуску варранта, як правило, встановлюється значно вищою за ринкову ціну базового активу.

У момент випуску один варрант зазвичай дає право власнику придбати одну акцію за відповідною ціною виконання. Більшість варрантів захищені від дроблення акцій і виплати дивідендів акціями, тобто при дробленні акцій або виплаті дивідендів акціями варрант дозволить інвесторові купити більше або менше однієї акції за зміненою ціною виконання.

Торгівля варрантами здійснюється на основних фондових біржах і на позабіржовому ринку.

Права

Права – це call-опціони, випущені підприємством на свої акції. Вони дають акціонерам переважні права стосовно передплати на нову емісію звичайних акцій до їх публічного розміщення. Кожна акція, що знаходиться в обігу, отримує одне право. Одна акція купується за певну кількість прав та грошову суму, яка дорівнює ціні підписки. Передплатна ціна на нові акції зазвичай встановлюється нижче ринкового курсу акцій на момент випуску.

Права зазвичай мають короткий період дії (від двох до десяти тижнів з моменту емісії) і вільно знаходяться в обігу до моменту їх виконання. Аж до певної дати старі акції продаються разом із правами. Після цієї дати акції продаються без прав за нижчою ціною. Іноді права на популярні випуски акції продаються на біржі, в інших випадках – на позабіржовому ринку.

Права не захищені від дроблення акцій і виплати дивідендів акціями.

Ф’ючерси

Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) – це контракт на купівлю певної партії товару за ціною, яка влаштовує обидві сторони в момент укладення угоди, а сам товар постачається продавцем через досить тривалий час. Ф’ючерс – це цінний папір другого порядку, що є об’єктом угод на фондовому ринку.

Осіб, які купують і продають ф’ючерсні контракти, називають хеджерами або спекулянтами. Хеджери беруть участь у ф’ючерсних угодах в основному для зменшення ризику, оскільки вони або створюють, або використовують актив у рамках свого бізнесу. Спекулянти укладають ф’ючерсні контракти з метою отримання прибутку в короткі терміни.

Основними товарами, за якими укладаються ф’ючерсні контракти, є зерно, дорогоцінні й кольорові метали, а також нафта і нафтопродукти.

З 1970-х років на основних біржах були впроваджені фінансові ф’ючерсні контракти на іноземну валюту, цінні папери з фіксованим доходом і ринкові індекси. За обсягом торгівлі вони зараз мають набагато важливіше значення, ніж базисні активи і традиційні ф’ючерсні контракти.

Ф’ючерсний контракт на ринку фінансових активів – це договір між двома інвесторами, згідно з яким одна з них бере на себе зобов’язання після закінчення строку договору продати іншому інвестору (або купити в нього) певну кількість цінних паперів за заздалегідь домовленою ціною.

Основна відмінність ф’ючерсу від опціону полягає в тому, що у ф’ючерсному контракті реалізується не право, а беззастережне зобов’язання особи, яка уклала договір, в будь-якому випадку виконати контракт в зазначений у ньому термін. Тому і фінансовий ризик, пов’язаний із ф’ючерсом, набагато вищий, ніж при операції з опціоном.

Метою ф’ючерсних угод є страхування (хеджування) від фінансових втрат у зв’язку з несприятливою кон’юнктурою на ринку, а також збільшення прибутку в результаті спекулятивних операцій на біржі.

Торгівля ф’ючерсами дозволяє знизити ризик фінансових втрат у випадку різких коливань цін, зменшити розмір резервного фонду, необхідного для покриття збитків, прискорити повернення в готівково-грошовій формі авансованого капіталу та знизити витрати обігу.

Об’єктом укладення ф’ючерсних контрактів на фондовому ринку є цінні папери без покриття – цінні папери, які фактично не належать продавцю, а запозичуються їм у третьої особи під заставу в 40-60%.

Приклад 7. Гравець укладає ф’ючерсний контракт на продаж без покриття акцій за ціною 500 грн. за акцію.

Якщо на дату реалізації контракту курс акцій знизиться до 300 грн., гравець викуповує акції і отримує прибуток 500 - 300 = 200 грн. на акцію.

Якщо на дату реалізації контракту курс акцій підніметься до 800 грн., збиток гравця становить 800 - 500 = 300 грн. на акцію.

В реальності угоди з фінансовими інструментами мають низку особливостей і нюансів, які можна осягнути тільки на практиці.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"