інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Новації на вітчизняному ринку цінних паперів¹

О.Асталов

Упродовж чотирьох місяців поточного року на українському ринку цінних паперів відбувалися важливі події, що визначатимуть перспективи його подальшого розвитку. Це, насамперед, завершення 30 квітня періоду, протягом якого емітенти цінних паперів повинні були перевести випуски своїх акцій з без документарної форми існування у бездокументарну; прийняття Верховною Радою України низки законів, що змінюють правові умови функціонування ринку; поява на Варшавській фондовій біржі українського індексу та активне зростання обсягів операцій з деривативами.

Законодавче регулювання

За останній час Верховна Рада України прийняла ряд законів, котрі регулюють діяльність на фондовому ринку. Найбільш резонансним з них став закон № 7106, що зобов'язує емітентів реєструвати в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку проспект емісії не тільки при відкритих розміщеннях цінних паперів, як зараз, але і при закритих. Згідно з документом, після такої реєстрації емітенти не мають права вносити зміни до проспектів. Згодом вони будуть надаватися особам, які беруть участь у розміщенні цінних паперів (цей документ не друкується в ЗМІ). Регулятори ринку вважають, що такий підхід значно підвищить прозорість вітчизняного фондового ринку і надасть його учасникам додаткові можливості для моніторингу.

Фондовики неоднозначно відреагували на новації. У всьому світі закриті випуски цінних паперів мають один великий плюс – швидкість. Як тільки у емітента виникає термінова необхідність у залученні коштів і він домовляється з інвесторами про умови запозичення, він може зробити це максимально швидко при закритому розміщенні. Нова реєстрація не просто уповільнює процес, але й відкриває можливості для корупції: адже регулятор може відмовити в реєстрації і паралізувати роботу компанії. Втім, більшість фінансистів впевнені: якщо під час закритих розміщень емітенти не зможуть коригувати свої проспекти емісій, фондовий ринок тільки виграє. Незмінність положень проспекту емісії дозволить ретельніше контролювати розміщення цінних паперів та виконання емітентом взятих на себе зобов'язань. Адже він нерідко їх порушує, вдаючись до різних хитрощів, а інвестор залишається згодом наодинці зі своїми проблемами.

Не менш значущими для ринку цінних паперів стануть два документи, що підвищують відповідальність його учасників. Законом № 8274 встановлюється кримінальна відповідальність за маніпуляції на фондовому ринку, а законом № 7330 – за навмисне незаконне розголошення інсайдерської інформації.

Якщо в першому випадку потрапити до в'язниці можна строком до трьох років, то в другому – до п'яти. Щоправда, в обох документах зазначена одна і та ж фінансова альтернатива кримінальних покарань: штраф у розмірі від 750 до 2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто від 12,75 тис. до 34 тис. грн. На думку регулятора, запроваджуючи кримінальну відповідальність за інсайдерство і маніпуляції на фондовому ринку, Україна виконує свої зобов'язання перед FATF.

Після отримання додаткових інструментів свого впливу ДКЦПФР неодмінно підвищить контроль у цій частині. Очікується, що професійні учасники ринку цінних паперів будуть більш дисциплінованими.

Посилюються вимоги до фондовиків також двома іншими законами, прийнятими Верховною Радою України. Законом № 7051-д особам, які мають непогашену чи не зняту судимість за злочини у фінансовій сфері, забороняється володіти часткою в капіталі учасника фондового ринку. А Законом № 3662 для усіх емітентів цінних паперів запроваджується обов'язкове проведення аудиту. До останнього часу це повинні були робити при отриманні ліцензій на роботу лише профучасники. На думку експертів, ці заходи підвищать інформаційну прозорість емітентів цінних паперів в галузі та знизять ризики інвесторів.

Український фондовий індекс на Варшавській біржі

З 4 травня на Варшавській біржі почали розраховувати і оприлюднювати національний індекс українських компаній WIG Ukraine. Це перший і поки єдиний фондовий індекс поза Україною, в кошику якого будуть перебувати компанії з нашої країни.

Індекс WIG Ukraine буде другим національним індексом на Варшавській біржі (GPW). З грудня 2003 року на GPW публікується індекс польських компаній WIG PL, який з 4 травня 2011 року змінює назву на WIG Poland.


«Створення індексу українських компаній є наслідком зростаючої кількості емітентів з цієї країни на Варшавській біржі. Індустріальна молочна компанія вже є сьомою українською компанією на ринках Варшавської біржі і шостою, акції якої котируються на основному майданчику», - говориться в повідомленні біржі.

Значна зацікавленість Варшавською біржею серед українських підприємств є результатом послідовної реалізації стратегії GPW, спрямованої на заманювання іноземних компаній (з особливим акцентом на східні ринки).

Дебют першої української компанії в 2006 року і договір з першим українським партнером WSE IPO Partner, відкриття представництва Варшавської фондової біржі в Києві в 2008 р., а також відкриття сервісу www.wseinternational.eu, присвяченого іноземним компаніям, які котируються на GPW, і нарешті запроваджується WIG Ukraine – це все елементи одного ланцюга подій, які ініціювала і реалізувала GPW, щоб зробити співробітництво з українським бізнесом більш тісним.

«Ідея GPW – надання інвесторам з Польщі чи з-за кордону ще одного дуже важливого інвестиційного інструменту. Український індекс повинен підкреслити стратегічне для Польщі значення бізнесу українського походження і звернути увагу міжнародних учасників ринку на GPW", – повідомив голова GPW.

До складу індексу WIG Ukraine увійдуть компанії, акції яких котируються на Головному ринку GPW, з офісом в Україну, або ж компанії, в яких українське підприємство є головною частиною холдингової структури з офісом поза Україною.

Частка акцій компаній у вільному обігу (free float) з WIG Ukraine становитиме не менше 10%, а також компанії повинні належати до одного з наступних сегментів на Головному ринку GPW 250PLUS, 50PLUS або 5PLUS.

Ревізія індексу буде проводитися щоквартально.

Нові емітенти можуть бути включені в індекс після трьох сесій від початку їхнього дебюту на біржових тьоргах.

WIG Ukraine є прибутковим індексом, який передбачає дивіденди.

Базовою датою індексу є 31 грудня 2010 року, а його базова вартість становить 1 000 пунктів.

Раніше повідомлялося, що структура WIG Ukraine, ймовірно, буде такою: 73,13% структури індексу складатимуть акції компанії «Кернел», 13,18% – "Астарти", 7,13% – «Мілкіленда», 4,15% – «Агротону» і 2,41% – «Садова Груп».

Операції з деривативами

Українські оператори почали освоєння нового для вітчизняного фондового ринку інструмента – опціона на індексний ф’ючерс. Опціон (лат. optio – вибір, бажання, розсуд) – договір, за яким торговець отримує право здійснити купівлю чи продаж вказаного в опціоні активу протягом визначеного проміжку часу за фіксованою ціною. Індексний ф’ючерс – це контракт, який являє собою зобов’язання двох сторін здійснити на визначену дату в майбутньому взаєморозрахунки на підставі різниці фактичного значення індекса, закріпленого у ф’ючерсній ціні в день його укладення. У виграші опиняється той, хто найбільш точно спрогнозує майбутнє значення біржевого індекса.

Можливість роботи з цими похідними цінними паперами віднедавна почала надавати «Українська біржа». За даними біржі, тільки в перший день торгів (26 квітня) обсяг угод з опціонами на індексний ф’ючерс склав понад 2 млн. грн.

Торговці цінними паперами сподіваються, що запуск опціонної торгівлі спричинить подальше зростання обсягів торгів на ринку похідних цінних паперів. За останній час кількість торговців на ринку похідних цінних паперів збільшується. Дедалі більше цей ринок стає ринком не тільки для професійних, але і для приватних інвесторів.


За словами фондовиків, інвестори цікавляться опціонами, оскільки торгівля ними надає трейдерам можливості, які не можуть запропонувати інші фінансові інструменти. Так, опціон надає покупцю право вибору: виконувати чи не виконувати ф’ючерсний контракт. А це може виявитися доречним на непередбаченому ринку. Річ у тім, що у випадку торгівлі ф’ючерсами на індекс виграє та сторона угоди, котра найбільш правильно передбачила динаміку цін на акції, отже, і зміну показників біржевого індекса. Опціони – загальновизнані незамінні інструменти для страхування від несприятливих цінових змін акцій, валют, індексів та інших активів. Комбінації опціонів з іншими інструментами дозволяють формувати безризикові портфелі. В нинішній ситуації торговці ф’ючерсом на біржовий індекс отримують можливість застрахуватися на випадок, якщо їх бачення майбутнього зростання чи падіння біржевого індекса виявиться далеким від реального.

Ф’ючерс на індекс не випадково став базовим активом для опціонну. Ф’ючерсна індекс «Української біржі» з’явився біля року тому і тепер є одним із найбільш ліквідних фінансових інструментів на вітчизняному фондовому ринку.

Іноді обсяги торгів ф’ючерсами вищі, ніж загальний обсяг торгів акціями. І це при тому, що на “Українській біржі» угоди укладаються з понад 260 цінними паперами.

За даними «Української біржі», біля 2,7 тис. фізичних і юридичних осіб, або приблизно третина всіх клієнтів біржі, торгують ф’ючерсом. Частка клієнтів, котрі торгують на ринку похідних цінних паперів, стрімко зростає. Існують і такі, котрі приходять торгувати винятково на ринок похідних цінних паперів, оскільки там витрати нижчі, а ліквідність вища.

Торговці цінними паперами прогнозують, що новий фінансовий інструмент викличе зацікавлення і в іноземних інвесторів.

На це дозволяє сподіватися той факт, що серед останніх спостерігається попит на ф’ючерс. якщо управляючі інвестфондами очікують зниження цін на акції, які знаходяться у них в портфелі, то вони продають ф’ючерс.

Таким чином інвестори страхують себе від падіння ринку.

Також фондовики очікують, що невдовзі в Україні інструменти ринку похідних цінних паперів дозволять використовувати також інституціональним інвесторам, зокрема, недержавним пенсійним фондам (НПФ). Проте для того, щоб така можливість з’явилась, необхідно внести зміни до Закону України «Про інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні інвестиційні фонди».

В Росії інститути спільного користування та НПФ мають право придбавати ф’ючерси і опціони. Така можливість у Росії з’явилась у відповідь на події 2008 року.

Згідно з російським законодавством, НПФ зобов’язаний показувати беззбиткове управління активами за підсумками року, а під час кризи зробити це було доволі проблематично.

Тому НПФ після прийняття відповідних нормативних актів першими вийшли на російський ринок ф’ючерсів і опціонів, оскільки грамотне використання опціонів дозволяє повністю нівелювати ризики при управлінні активами.

Разом з тим, законодавство Європейського Союзу досі забороняє НПФ працювати на ринку похідних фінансових інструментів.

Опціон і ф’ючерс – це контракти, у яких завжди є сторона, що виграє, і сторона, що програє. Крім того, в Україні багато питань ще не врегульовані законодавчо. Зокрема, досі не прийнятий закон про деривативи (похідні інструменти).

Таким чином, операції з похідними інструментами на вітчизняному ринку здійснюється фактично поза правовим полем.


¹ За матеріалами інформаційних агентств

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"