інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Теорія рефлексивності Дж.СоросаТеорія рефлексивності викладена всесвітньовідомим інвестором Дж.Соросом у його книзі «Алхімія фінансів» (1987). На його думку на фінансовому ринку існує двохсторонній зв'язок між усіма його учасниками. З одного боку, учасники ринку намагаються зрозуміти ситуацію, у якій вони беруть участь. Вони намагаються уявити картину, що відповідає реальності. Дж.Сорос називає це пасивною або когнітивною функцією. З іншого боку, учасники ринку намагаються вплинути на реальність, підлаштувати її під свої бажання. Дж.Сорос називає це активною функцією або впливаючою функцією.

Ці дві функції діють у протилежних напрямках: у когнітивній функції незалежною змінною є ситуація; у спливаючій функції такою є мислення учасників. У тому випадку, коли обидві функції діють одночасно, вони інтерферують одна з одною. Для отримання детермінованого результату функція повинна мати незалежну змінну, але у нашому випадку незалежна змінна однієї функції є залежною змінною іншої. Замість детермінованого результату ми маємо взаємодію, де як ситуація, так і погляди учасників є залежними змінними та первинна зміна прискорює настання подальших змін як у самій ситуації, так і у поглядах учасників. Дж.Сорос називає таку взаємодію рефлексивністю. Використовуючи найпростішу математику, він уявляє рефлексивність як пару рекурсивних функцій: Y = f(X) – когнітивна функція; X = g(Y) – впливаюча функція.

Відповідно, Y = f{g(Y)}; X = g{f(X)}.

Дві вказані рекурсивні функції, на думку Дж.Сороса, ведуть не до рівноваги, а до постійного процесу змін, що ніколи не закінчується. Рефлексивність ринку трактується Дж.Соросом як процес, за яким ціни на фінансові інструменти формуються головним чином згідно уявленням учасників ринку щодо тенденції їх зростання або падіння. При цьому рівень дохідностей цих фінансових інструментів або розмір активів, які вони представляють, не впливають на ціни.

До досягнень теорії рефлексивності слід віднести відкриття того факту, що рефлексивні реакції людей відіграють важливу роль в їхній економічній діяльності. У своїй книзі Дж.Сорос вперше виявив значення рефлексивних реакцій учасників економічного процесу. Він показав, що на фондових і валютних ринках суб'єкти ринку, «з одного боку, постійно розхитують систему, а з іншого – так само раптово викликають із небуття ті або інші тенденції у фінансовій сфері, як їх і нівелюють». Книга Дж.Сороса переконливо демонструє, що найважливіший ефект роботи біржі – процес формування ціни, якщо не завжди, то в більшості випадків обумовлений рефлексивними реакціями її учасників. Іншими словами, це пануючі уявлення або думки про майбутній напрямок руху цін.

Обґрунтування моделі зростання-падіння цін на біржових ринках – також одне з досягнень видатного фінансиста. Модель руху цін виглядає наступним чином: «неусвідомлений тренд – початок самопідсилюючого процесу, успішне подолання коливань, зростаюча переконаність, що призводить до розходження між очікуваннями та реальністю, помилка в оцінках, точка екстремуму, процес, що підсилюється самостійно у зворотному напрямку». Для біржової практики та для з'ясування причин виникнення криз важливою є модель, що відображає нерівномірність структури процесів підйому-спаду цін, підкреслюючи лавиноподібний процес їхнього спаду. Модель, безсумнівно, стала важливим узагальненням тенденцій, що характеризують поведінку біржових ринків, властиву кожній розвинутій економіці.

Ще одним досягненням Дж.Сороса є виявлення двостороннього зв’язку між котируваннями акцій та компаніями-емітентами. Дж.Сорос зафіксував важливу особливість розвитку економічної системи: вплив зростання котирувань акцій на багатство компаній. За його словами, існують «особливі напрямки впливу котирувань на фондовому ринку». Це: «рейтинг кредитоспроможності, ставлення клієнтури, довіра до управляючого персоналу тощо». Як показує практика, даний ефект може значно збільшити фінансові можливості компаній. Тобто рефлексивний процес зростання котирувань акцій стає життєво важливим як для поточної діяльності фірм, так і для їхнього майбутнього розвитку.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"