інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринок цінних паперів у першому півріччі 2011 року*На вітчизняному фондовому ринку у першому півріччі поточного року спостерігаються позитивні тенденції його динамічного розвитку. Цьому тренду на думку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР, комісії) сприяло вдосконалення законодавчої та нормативної бази, підвищення рівня захисту прав акціонерів, спрощення механізмів емісії цінних паперів та підвищення активності учасників фондового ринку.

Серед головних характеристик цього періоду слід виділити насамперед високу активність біржової діяльності. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами протягом січня-червня 2011 року становив 113,64 млрд. грн. Цей показник майже відповідає даному результату за весь 2010 рік – 131,29 млрд. грн. Протягом січня-червня 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду 2010 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився майже у 2,5 рази (або на 66,70 млрд. грн.), тоді коли у січні-червні 2010 року цей показник становив лише 46,93 млрд. грн.

Що стосується емісії цінних паперів, то протягом січня-червня 2011 року ДКЦПФР зареєстровала 349 випусків акцій на суму 35,30 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом 2010 року, обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 17,71 млрд грн, тобто у 2 рази. Також було зареєстровано 80 випусків облігацій підприємств на суму 16,58 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 15,41 млрд. грн.

Зросли також обсяги випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування. Так, протягом січня-червня 2011 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 26,60 млрд. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2010 року більше на 12,12 млрд. грн.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ зменшився порівняно з даними за аналогічний період 2010 року на 5,39 млрд грн та становив 2,07 млрд. грн.

Інфраструктура фондового ринку

Станом на 30.06.2011 кількість ліцензій, виданих Комісією професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 1 741, в тому числі: 739 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 381 ліцензій на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 247 ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 360 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів; 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів; 2 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; 2 ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності складала 1 313, в тому числі: 381 учасник є торговцем-зберігачем (122 банки), серед них 43 учасника є торговцями-зберігачами-реєстраторами (21 банк); 14 професійних учасників є зберігачі-реєстратори; 2 депозитарії ринку мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.

Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 1 650 інститутів спільного інвестування, з них: 268 – корпоративних інвестиційних фондів, 1 382 – пайових інвестиційних фондів.

Реєстрація випуску цінних паперів

Протягом січня-червня 2011 року Комісією було зареєстровано 349 випусків акцій на суму 35,30 млрд. грн. (таблиця 1). Порівняно з відповідним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 17,71 млрд. грн. (у 2рази).


Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за цей період, було зареєстровано банківськими установами, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ПАТ «Діві банк», ПАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ АБ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Марфін банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк».

Комісією зареєстровано 80 випусків облігацій підприємств на суму 16,58 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 15,41 млрд. грн.


З початку року Комісією зареєстровано було 2 випуски опціонів на загальну суму 90,20 тис. грн.

Протягом зазначеного періоду Комісією було також зареєстровано випуск облігацій місцевих позик, здійснений Верховною Радою Автономної Республiки Крим, на суму 400,00 млн. грн.

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування

Протягом січня-червня 2011 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 26,60 млрд. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2010 року більше на 12,12 млрд. грн.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ зменшився порівняно з даними за аналогічний період 2010 року на 5,39 млрд. грн. та становив 2,07 млрд. грн.

Діяльність організаторів торгівлі

За станом на 30.06.2011 відповідно до існуючих вимог у біржові списки організаторів торгівлі включено 1 796 цінних паперів.

Кількість цінних паперів, які внесено до біржових реєстрів організаторів торгівлі, становить 379. У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу включено 120 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 210 ц. п.), за ІІ рівнем лістингу – 259 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 276 цінних паперів). За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами протягом січня – червня 2011 року становив 113,64 млрд. грн. (таблиця 3).


Протягом січня-червня 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду 2010 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився майже у 2,5 рази (або на 66,70 млрд. грн.) (січень-червень 2010 року – 46,93 млрд. грн.).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з: акціями - на суму 45,33 млрд. грн. (39,89% від загального обсягу виконаних біржових контрактів (договорів) на організаторах торгівлі у січні – червні 2011 року); - державними облігаціями України – 39,23 млрд. грн. (або 34,52%).

Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становить 74,22% від загального обсягу біржових контрактів (договорів) протягом зазначеного періоду (таблиця 4).


Ринок спільного інвестування

Однією із позитивних тенденцій поточного року на вітчизняному ринку цінних паперів являється зростання активності у сфері спільного інвестування.

Інвестори почали повертатися в інвестиційні фонди. З початку року приплив коштів населення у відкриті інститути спільного інвестування (ІСІ) склав майже 30 млн. грн. На думку аналітиків, це пояснюється тим, що восени інвестори очікують підвищення цін на акції, яке може принести непоганий прибуток.

Разом з тим, активи, які складають інвестиційний портфель ІСІ, дешевшають. В результаті вартість чистих активів (ВЧА) відкритих інвестиційних фондів зростає більш повільними темпами: з початку року активи відкритих ІСІ виросли всього на 7,3 млн. грн. (або 2,5%) – до 293 млн грн.

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, з початку цього року відкриті фонди показали прибутковість, меншу за фондовий індекс. Так, падіння індексу Української біржі з початку року становило 5,4%, прибутковість відкритих ІСІ знизилася на 8,1%.

При цьому найбільше зниження вартості активів фондів зафіксовано за останні два місяці – у травні і червні, коли середня прибутковість відкритих ІСІ склала – 3%. При цьому найбільші збитки останнім часом демонструють так звані «збалансовані» фонди, або фонди змішаних інвестицій. В той же час відкриті фонди в силу вимог, що висуваються законодавством до диверсифікації активів, не могли втратити всі гроші вкладників від інвестиції в акції окремих підприємств оскільки з чиним законодавством, вони не мають права тримати більше 5% коштів свого портфеля в акціях одного емітента. Разом з тим диверсифікаційні вимоги, за словами фондовиків, не дозволяють їм при зростанні ринку показувати прибутковість вище індексу. Зокрема, як позитивне зростання цін, за останній рік було зафіксоване на акції обмеженого кола емітентів, таких як компанії «Укрнафта», «Укртелеком», «Полтавський ГЗК» та «Мотор-Січ».

Врятувало гроші інвесторів і те, що відкриті фонди вкладають не тільки в акції, але і в інструменти з фіксованим доходом.

Зараз, коли в середньому ціни на акції падають, фонди грошового ринку і фонди облігацій вийшли в лідери ринку за прибутковістю. Примітно, що останнім часом приватні інвестори віддають перевагу вкладенням саме в ці фонди. Такі фонди, як правило, інвестують більшу частину коштів в облігації та депозити.


Варто відзначити, що кілька років тому фонди облігацій та фонди грошового ринку могли показувати більш високу прибутковість, так як, наприклад, в 2009 році ОВДП забезпечувало прибутковість близько 26% річних. Зараз процентні ставки по ОВДП знизилися, тому фонди грошового ринку купують більше корпоративних цінних паперів. Гарну прибутковість принесла фондам і покупка ПДВ облігацій, які відразу після їх випуску продавалися з дисконтом, що становив 30% їх номінальної вартості (зараз він знизився до 10 %).

Статистика свідчить, що відкриті облігаційні фонди отримали близько 40 млн. грн. Однак в останні місяці намітилися невеликі зміни цієї тенденції. Так, останнім часом можна спостерігати невеликий приплив (близько 2 млн. грн.) у фонди акцій і спад інтересу до облігаційних фондів. Останні зміни пов'язані з поточною ситуацією на ринку – індекс «Української біржі» серйозно відстає за темпами зростання від іноземних фондових індексів, що стало особливо помітно з початку літа.

Схожу ситуацію інвестори могли спостерігати приблизно рік тому, коли таке відставання ринок компенсував стрімким зростанням цін в листопаді. Ймовірно, зараз невелике відновлення інтересу до відкритих фондів акцій виникло саме через віру в те, що ціни на ринку безпідставно занижені. З цієї причини фонди акцій зараз виглядають явно недооціненими. Тому поки вони надають гарну можливість отримати прибуток.*За матеріалами ДКЦПФР та УАІБ

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"