інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Вітчизняний ринок облігацій у поточному році

Р.Іванюк

Емісійна діяльність на ринку облігацій у першому півріччі 2011 року зберегла основні особливості попередніх років. Обсяги емісії облігацій все ще залишаються незначними. Однак, привертає увагу факт значного зростання зареєстрованих за перше півріччя поточного року випусків облігацій, обсяг яких за цей період склав 16,58 млрд. грн.

В цілому, за інформацією ДКЦПФР, на організованому фондовому ринку обсяг біржових контрактів за результатами торгів з цінними паперами упродовж першої половини 2011 року досяг 113,64 млрд. грн. Обсяги операцій з облігаціями підприємств – 9,86% від загальної маси торгів у першому півріччі 2010 року – 4,01%. Сума біржових контрактів з облігаціями банків досягла 108,05 млн. грн., що склало 0,9% від загального обсягу операцій з облігаціями підприємств за шість місяців поточного року.

Перше півріччя 2011 року характеризувалось значною активністю емітентів облігацій підприємств, емісії яких були швидко поглинені ринком. Це пов'язано з підвищенням кредитоспроможності емітентів та більш високими, порівняно з банківськими депозитами, процентними ставками за борговими зобов'язаннями.

Пожвавлення ринку облігацій відбувалося в основному за рахунок відновлення діяльності банків як емітентів облігаційних випусків. Так, банки, які в 2008-2010 роках значно скоротили обсяги емісії облігацій, у першому півріччі 2011 року зареєстрували випуски на 7,30 млрд. грн., що майже в 2,5 рази перевищує річний обсяг випуску облігацій банками за 2010 рік. Найбільший за обсягом випуск, за інформацією ДКЦПФР, був зареєстрований «ПриватБанком». Ця фінансова установа в лютому випустила облігацій на суму 1,6 млрд. грн. (з купоном 12%), а в травні – на 2 млрд. грн. (з купоном 9%).

В той же час, за даними ПФТС (Першої фондової торгової системи) обсяг торгів банківськими облігаціями за період січень-липень склав 23,8 млрд. грн. (33% від загального обсягу торгів). Найпопулярнішими стали облігації «Кредитпромбанку» (з обсягом торгів 2,7 млрд. грн.), «Родовід Банку» (2,4 млрд. грн.), «Укргазбанку» (1,8 млрд. грн.), ДІУ та «Укрсоцбанку». Причому, якщо по облігаціях «Кредитпромбанку» та «Укрсоцбанку» бути реальні торги, то обсяг торгів облігаціями інших банків, як стверджують аналітики, швидше за все, складався з операцій РЕПО.

Варто відзначити однозначне відновлення ринку як первинного, так і вторинного. Якщо минулі кілька років ознаменувалися масовими реструктуризаціями, то в 2011 році на ринок почали виходити нові емітенти.

Причиною активності стало, на думку експертів, по-перше, зниження ставок по державним облігаціям, які вважаються надійнішими, по-друге, надлишок ліквідності банківської системи в першому півріччі. У підсумку випуски облігацій стали затребуваним інструментом для розміщення тимчасово вільних коштів. Однак, за оцінками аналітиків, такий попит вибірковий та концентрується на найбільш привабливих випусках. До того ж, банківський сектор України – єдиний на ринку банківських єврооблігацій країн СНД – може забезпечувати прибутковість вищу 7% (від 600 б.п. і аж до 1500 б.п. по свопам) навіть для найбільших банків.

Щодо подальшого розвитку подій на ринку облігацій прогнози аналітиків виявилися неоднозначними. Так, на думку деяких експертів, протягом наступних місяців буде спостерігатися подальше зростання обсягів розміщень банківських облігацій, оскільки ставки залучення 12-15% річних є вельми привабливими для інвесторів. Обсяги розміщення в другому півріччі можуть перевищити 4 млрд. грн.

Інвесторам в першу чергу цікаві папери емітентів з гарною кредитною якістю, прозорою бізнес-моделлю та стабільним грошовим потоком. При цьому важлива пропонована прибутковість. Зацікавити інвесторів можуть облігації великих банківських емітентів з прибутковістю в 14-16%.

Інші аналітики не очікують істотного збільшення активності банківських випусків до кінця року. Нестабільна фінансова ситуація в світі обмежує зростання попиту на ризикові активи. До того ж уповільнення зростання найбільших економік світу позначиться як на прибутках українських компаній, так і відповідно на їх можливості брати позики на ринку. Зараз ліквідність банківської системи істотно знизилася, отже, попит на ринку зменшився. У фокусі інвесторів на даний момент залишилися державні боргові папери, а банківські емісії, поряд з корпоративними, виявилися тимчасово не у справ. У випадку, якщо ліквідність у системі відновиться, то до осені можна очікувати нових великих розміщень. Якщо ж гривня залишиться в дефіциті, нового буму на ринку корпоративного та банківського боргу не буде.

Оскільки на ринку облігацій провідну роль відіграють комерційні банки, то небезпідставними є прогнози щодо їх майбутньої діяльності в цьому сегменті фінансового ринку. На думку аналітиків, це може виглядати наступним чином.

«Укрексімбанк»: У структурі фінансування переважають запозичення, причому істотна частка зобов'язань має короткостроковий характер. Отже, банк знову буде виходити на ринок облігацій. Премія за ризик визначається державним статусом банку та графіком рефінансування його зобов'язань.

«Ощадбанк»: Частка «Нафтогазу України» у кредитному портфелі виключно велика, що суттєво спотворює основні фінансові показники, включаючи рівні резервування і капіталізації. Втім, «Ощадбанк» входить у число українських банків з високою достатністю капіталу і має можливість отримувати ліквідність через операції РЕПО з НБУ. Доступ до ринку боргового капіталу визначається його статусом державної структури.

«ПриватБанк»: Висока концентрація кредитного портфеля як на галузевому рівні, так і на рівні окремих клієнтів передбачає серйозні ризики з точки зору якості активів. Рівень достатності капіталу знизився під впливом зростання обсягів кредитування юридичних осіб, хоча власники банку вже вживають заходів для його відновлення. В 2012 році банк, імовірно, буде брати нові запозичення.

«ПУМБ»: Фінансові показники стабілізувалися, корпоративний сегмент демонструє ознаки відновлення, боргові зобов'язання є довгостроковими, зростання депозитів надає підтримку ліквідності банку. З точки зору співвідношення ризику та прибутковості банк залишається фаворитом у секторі.

«VAB Банк»: Ситуація з ліквідністю стабілізувалася, безпосередніх загроз немає, проте передчасно очікувати швидкого підвищення прибутковості банку та поліпшення ситуації з ліквідністю і якістю активів.

Банк «Фінанси та кредит»: Грошових коштів та еквівалентів на балансі банку достатньо для забезпечення його потреб в операційній ліквідності, але в даному випадку є підстави говорити про надлишкову ліквідність та про можливість дострокового зворотного викупу реструктурованого боргу.

Банк «Надра»: Підтримка була надана «DF Group», новим найбільшим акціонером, що дозволило відновити виплату купонів по облігаціях та заборгованості перед експортними агентствами. Однак перспективи рекапіталізації залишаються туманними, враховуючи, що нормативний коефіцієнт достатності капіталу банку, як і раніше нижче 7%. Вважається, що значна частка реструктурованого боргу була викуплена пов'язаними сторонами банку, так що на ринку залишився лише невеликий обсяг.

«Альфа-Банк» (Україна): Рейтинг банку виведений з категорії CCC, завдяки збільшення акціонерного капіталу, яке сприйнято як свідоцтво підтримки з боку материнської групи. Враховуючи дуже коротку дюрацію єврооблігацій, потенціал зростання практично вичерпаний і підтримка власників вже врахована в котируваннях.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"