інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд вітчизняного ринку цінних паперів*Станом на 01.09.2011 на ринку цінних паперів України діяло 128 професійних учасників, в тому числі: 381 торговців-зберігачів (123 банки); 12 зберігачів-реєстраторів; 2 депозитарії з ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.

335 компаній мали ліцензію на провадження діяльності з управління активами. Кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування становила 1 677, з них: 275 – корпоративних інвестиційних фондів, 1 402 – пайових інвестиційних фондів. На ринку також працювало 10 організаторів торгівлі цінними паперами.

Випуск цінних паперів

Протягом січня-серпня 2011 року було здійснено 433 випуски акцій на суму 45,540 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 22,55 млрд. грн. (майже у 2рази).

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за цей період, були здійснені банківськими установами, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ПАТ «Діві банк», ПАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ АБ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Марфін банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії».

Порівняно з аналогічним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 18,77 млрд. грн. Усього було зареєстровано 124 випуски облігацій підприємств на суму 21,57 млрд. грн. (Таблиця 1).


З початку року було також зареєстровано 3 випуски опціонів на загальну суму 2,91 млн. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2010 року більше на 2,81 млн. грн.

Крім того, протягом зазначеного періоду зареєстровано 7 випусків облігацій місцевих позик на суму 485,00 млн. грн., емітентами яких виступили: Верховна Рада Автономної Республіки Крим на суму 400,00 млн. грн.; Запорізька міська рада – 25,00 млн. грн.; Черкаська міська рада – 60,00 млн. грн.

Випуски цінних паперів інститутів спільного інвестування

Протягом січня-серпня 2011 року обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 39,59 млрд. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2010 року більше на 18,27 млрд. грн.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій Корпоративних інвестиційних фондів зменшився порівняно з даними за аналогічний період 2010 року на 3,17 млрд. грн. та становив 4,88 млрд. грн.

Діяльність організаторів торгівлі

За станом на 31.08.2011 у біржові списки організаторів торгівлі було включено 1 884 цінних паперів.

Кількість цінних паперів, які внесено до біржових реєстрів організаторів торгівлі, становить 373. У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу включено 119 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 215 цінних паперів), за ІІ рівнем лістингу – 254 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 283 цінних паперів).

За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами протягом січня-серпня 2011 року становив 162,98 млрд. грн. (таблиця 2).


Протягом січня-серпня 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду 2010 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився майже у 2,5 рази (або на 98,42 млрд. грн.) (січень-серпень 2010 року – 64,93 млрд. грн.).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду було зафіксовано з:
- державними облігаціями України – 66,20 млрд. грн. (або 40,62% від загального обсягу виконаних біржових контрактів (договорів) на організаторах торгівлі у січні-серпні 2011 року);
- акціями на суму 59,76 млрд. грн. (36,67%).

Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становить 76,84% від загального обсягу біржових контрактів (договорів) протягом зазначеного періоду. У тому числі вартість державних контрактів, укладених тут, склала наступні суми з акціями – 46,11 млрд. грн.,облігаціями підприємств – 4,4 млрд. грн., державними облігаціями – 66,2 млрд. грн., облігаціями місцевих позик – 42,2 млн. грн., інвестиційними сертифікатами – 8,38 млрд. грн., похідними цінними паперами – 72,6 млн. грн.*За матеріалами ДКЦПФР

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"