інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринок корпоративних облігацій


О.Сорочан

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за перші 10 місяців 2011 року обсяг нових випусків корпоративних облігацій на ринку становив 31,4 млрд. грн., що більш ніж у шість разів перевищує суму за аналогічний період 2010 року. Т ака сильна динаміка пов’язана з низькою базою порівняння, оскільки в попередні два роки відбулися не одиничні випадки дефолтів емітентів, які принесли мільйонні збитки інвесторам різного класу і значно зменшили їх інтерес до боргових паперів.

У поточному році потреба емітентів облігацій в грошах стала зростати на тлі деякого пожвавлення економіки. Головну роль у відновленні ринку корпоративних бондів зіграли банки. Обсяг випущених ними облігацій у січні-листопаді склав майже 14 млрд. грн. (або більше 40% від всіх нових випусків). Стимулом для активізації ринку стало падіння дохідності ОВДП до рівня 8-10% з 22-23% у другій половині 2010 року. В результаті премія до рівня державних паперів вже мала сенс для позичальників.

Однак загальні негативні економічні тенденції позначилися на відновлення ринку в другому півріччі. Незважаючи на те, що нові випуски облігацій реєструвалися, вони переважно викуповувалися або андеррайтером, або самим емітентом. Внаслідок продовження зростання боргу США, Японії і розвинених країн Європи протягом 2011 року, зросла недовіру з боку інвесторів до боргового ринку в цілому. До того ж, зараз спостерігається зниження ліквідності на ринку капіталів, яке є стримуючим чинником для зростання активності емітентів при здійсненні нових облігаційних позик. На думку експертів, негативно на ринку позначаються і девальваційні очікування і, як наслідок, зниження інтересу інвесторів до гривневих активів.


Аналітики прогнозують активізацію на ринку корпоративних облігацій ближче до середини 2012 року. Можливе поліпшення платіжного балансу України і стабільна ситуація на валютному ринку зроблять локальні інвестиції в облігації дуже привабливими як для інвесторів усередині країни, так і для зарубіжних інвесторів.


Висока ліквідність і доступність довгого ресурсу будуть ключовим аспектом для локальних інвесторів. Також важливим фактором стане попит з боку нерезидентів, які бояться девальвації гривні і не готові активно інвестувати в локальні інструменти до вирішення проблем дефіциту платіжного балансу або значної девальвації. Зростання активності на ринку корпоративного боргу, на думку аналітиків, слід очікувати відразу після відновлення ринку державних облігацій. Тобто не раніше ніж стабілізується ситуація у вітчизняній банківській системі.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"